29.1.2023 | Svátek má Zdislava


POLEMIKA: Jasný výpad proti queer komunitě?

26.10.2022

Se zlou se potázal Ondřej Neff kvůli svému článku „ATMOSFÉRA: Kasta nedotknutelných“, který byl publikován na Neviditelném psu 19. října (vyšel v i Lidových novinách v rubrice Poslední slovo).

Obsáhlou kritiku přinesl web A2larm.cz 20. října. V perexu článku „Ondřej Neff se mýlí. Nežádáme úděl kasty, žádáme úděl lidí“ píše Ondřej Holub, že Neffův text je „je jasným výpadem vůči queer komunitě“.

Nikoli.
Šéfredaktor Neviditelného psa napsal klíčovou větu, která odráží atmosféru v naší společnosti: „ … teď všechno směřuje k tomu, aby se z ní (LGBTQ+ komunity – LS) stala kasta nedotknutelných, kolem níž je dlužno chodit po špičkách a v mírném předklonu, aby člověk nevyfasoval nálepku homofob“.

Vnímám to podobně, a protože nahlížím na svět globálním pohledem, připomenu případ, který sleduji a o němž jsem psal. Finská poslankyně a exministryně Päivi Räsänenová, a rovněž křesťanka, nechodila kolem homosexuálních praktik po špičkách, ale dovolila si veřejně říci, co o nich soudí Bible. Skončila před soudem. Byla sice osvobozena, ale žaloba se odvolala a čekají ji kvůli otevřenému vyjádření svobodného názoru na dané téma další soudní tahanice.

Ano, je to příběh z Finska – u nás se nic takového neděje, lze namítnout. Jistě, dnes ne, možná ani zítra ne, ale kde máme jistotu, že k nám nepronikne něco podobného dříve či později?

Ondřej Neff vyjádřil svůj názor. Formuloval pocit jisté, po mém soudu nemalé části společnosti – a dostalo se mu za to tvrdé kritiky a falešného obvinění. Nešlo o výpad proti queer komunitě, ale o vyjádření jistých obav z jednoho aspektu toho, co nazýváme politická korektnost. Osobně jeho postoj vnímám jako varování, abychom „s vaničkou nevylili i dítě“.

Ondřej Holub našel na „bití“ Neffa klacek, který byl po ruce. Vadí mu věta, v níž Neff píše, že pro naši demokracii by bylo neblahé, kdyby podobné výstřelky měly znemožňovat racionální přístup k problémům a znemožňovat věcnou diskusi. Má mu za zlé, že použil v souvislosti s tím, co se v Bratislavě stalo, termín výstřelek. Jeho synonymem je ale také slovo exces - a exces to byl, hrůzný, děsivý, odsouzeníhodný, absolutně nepřijatelný. A byl to i výstřelek – nebo jsou snad na Slovensku běžně vražděni příslušníci LGBTQ+ komunity? Výraz výstřelek (ve smyslu exces) by nebyl na místě v Izraeli, kde jsou soustavně vražděni Židé arabskými teroristy – jenom proto, že jsou Židé. Ale na Slovensku?

Ondřej Holub se pohoršuje nad jedním slůvkem, aby vzápětí použil formulaci, kterou považuji za extrémní. „Žádáme ukončení politiky apartheidu, která nerovným a diskriminujícím zákonem o manželství říká, že my jsme ti jiní, ti druzí.“

Ano, jste jiní. Cožpak nás na každé akci Pride Parade právě o tom její účastníci provokativně nepřesvědčují?

A politika apartheidu? Myslí to autor v A2larmu.cz vážně? To bych pak musel vnímat jako urážku našeho demokratického systému. Pojďme dál: diskriminující zákon o manželství? Jenom proto, že queer komunita tvrdohlavě usiluje přeměnit manželství v něco, čím ze své podstaty nikdy nebylo, nebude a být nemůže?

Poslední dvě věty Holubova článku: „Nežádáme úděl kasty. Žádáme úděl lidí.“ Moje odpověď: Aktivisté mezi vámi dělají všechno proto, abyste tou kastou byli. Tak si udělejte pořádek „doma“, uvnitř komunity. Úděl lidí žádat nemusíte. Ten máte, stačí chovat se „normálně – v tom smyslu, že se smíříte s realitou a přijmete s pokorou to, co možné je a co možné není. Jako se (například) stoupenci polygynie musí smířit s tím, že jim český zákon o manželství nemůže vyhovět.

Reakce, jakou předvedl Ondřej Holub na A2larmu.cz, kritika na hraně hysterie, mě utvrdila v tom, že Ondřej Neff má pravdu. On nekráčel kolem problému po špičkách a v mírném předklonu – a se zlou se potázal. Ondřej Holub soudí, že jím stanovený Neffův omyl je „tragickým nepochopením historického odkazu 20. století“. Je to jinak. Ondřej Neff varuje. Před něčím, co může mít pro lidskou společnost fatální následky. Chápu, že queer komunita s ním nesouhlasí. Ovšem rafinovaně vykonstruovaným obviněním, že Neff bratislavskou tragédii bagatelizuje či že ji dokonce „přepóloval“ (jakože Juraj, jedna z obětí bratislavského vraždění, je pro Neffa problémem, hrozbou naší civilizaci, zatímco řádění fašistického teroristy je „pouze“ výstřelkem, který bychom v zájmu věcné racionální diskuse měli co nejrychleji marginalizovat) tento „hlas“ queer komunity ukázal, k jak nefér argumentům se tito lidé při svaté obhajobě své věci uchylují. Až z toho mrazí.