18.9.2019 | Svátek má Kryštof


POLEMIKA: Jaklovy minarety a cigarety

16.12.2009

aneb Zakažme i mešity a propagaci islámu

Tajemník prezidenta republiky Ladislav Jakl napsal velmi zajímavý článek týkající se vztahu svobody a demokracie, který demonstruje na konkrétních příkladech zákazu minaretů a kouření v restauracích (viz zde)

Jakl na úvod článku píše naprosto správně, že „demokracie je formou násilí. Zdaleka neplatí rovnice: čím více demokracie, tím více svobody. Svoboda je víc než demokracie. Demokracie může mnohdy svobodu ničit. A to v těch případech, kdy se hlasuje o věcech, o kterých se hlasovat nemá.“

Souhlasím s tím, že by demokracie, či lépe zastupitelská forma vlády, a státní zásahy měly mít pouze velmi omezenou působnost a nezasahovat do života jednotlivců, rodin, obcí, spolků, západní civilizaci přátelských církví atd.

Větší hodnotou než neomezená demokracie jsou občanské svobody a přirozená práva zajišťující ve svých nejzákladnějších principech neměnná a nezměnitelná ústava (Demokratickou cestou se dostali k moci nacisté v Německu i komunisté v ČSR. „Demokratickými“ zákony bylo zavedeno zabíjení nenarozených dětí formou potratů).

Ladislav Jakl kritizuje Švýcary za to, že v referendech zakázali stavbu minaretů a porušili tím svobodu – vlastnické právo, a vstoupili tak do soukromé záležitosti, do které jim nic není. Zatímco ohledně cigaret má Jakl naprostou pravdu, tak ohledně minaretů se mýlí. Proč?

Kouření v restauracích je soukromá záležitost, nekoná se na veřejných prostranstvích, člověk si může zvolit, zda do restaurace vstoupí, či ne. Zatímco u budov tomu tak není. Každá budova má jak soukromý ráz (vnitřek), tak i vnější ráz (svou podobu a jak zapadá do svého okolí), který se stává součástí veřejného prostoru. Zde je pak nutné odlišit ještě dvě věci.

Existuje územní plánování, libertariáni jsou tvrdě proti, já pro něj v omezené a rozumné míře jsem (i když vím, že nalézt rozumná řešení je velmi těžké). Proč? Dám příklad. Dejme tomu, že by (post)katolická církev s primasem českým Tomášem Halíkem získala zpět svatovítskou katedrálu, nechala by ji zbourat a nechala by místo ní postavit obrovský věžák (či v případě Halíka spíše tu mešitu s minarety). Souhlasil by s tím pan Jakl? Asi ne.

Nemuselo by to být vlastně ani přímo v areálu Pražského hradu, může to být třeba kousek vedle někde na Hradčanském náměstí. (Mimochodem, spor o Chobotnici přece nebyl jenom o veřejných financích, ale též o tom, jak budova zapadne do panoramatu Prahy.)

Čili soukromý zájem v případu stavby věžáku na Hradčanech by porušil veřejný zájem, kterým je naše národní kulturní dědictví, které posiluje národní identitu, národní hrdost a národní soudržnost (ta je podle mě veřejným statkem i veřejným zájmem). Nehledě na to, že taková soukromá budova by poškodila podnikání v cestovním ruchu.

Stejně tak by asi bylo nevhodné, kdyby na soukromém pozemku vprostřed sídel s bytovou zástavbou někdo postavil prasečák, který by obtěžoval zápachem, hmyzem atd. Nebo kdyby ten náš věžák chtěl někdo přestavit na gigantický bordel a z vnějšku by ho chtěl vyzdobit velkoplošnými obrazovkami, na nichž by se vysílalo porno. Bylo by snad též ve veřejném zájmu omezit tento soukromý zájem vlastníka bordelu. Minimálně v zájmu toho, aby to neviděly děti chodící po ulici.

Rozumím argumentům libertariánů, že územní plánování vytváří prostor pro korupci, je omezením vlastnického práva a některá rozhodnutí jsou nesmyslná a mnohdy jde o svévoli byrokratů, na druhou stranu jeho zrušení by přineslo také mnoho škod, quod erat demonstrandum.

Druhou věcí je ideologická a bezpečnostní otázka věci: povolit stavby náboženství, které chce zničit naše občanské svobody a přirozená práva? Že islám jako takový (ne pouze islamismus) je náboženství, které chce zničit naše občanské svobody, je naprosto zřejmé a netřeba to zde dále dokazovat. Odkáži jen na literaturu (více zde).

Zde se pak objevuje obecná otázka: měly by veřejně působit ideologie, hnutí a náboženství, která chtějí potlačit občanské svobody a přirozená práva? Libertarián řekne, že asi ano. Že jim nikdo nemá bránit ve svobodě slova. Já jako konzervativec-liberál tvrdím, že v zájmu zachování co nejvíce svobod není ničím neomezená svoboda možná a svoboda těch, kteří chtějí svobodné zřízení zničit, musí být omezena. Stát má mít omezenou působnost, ale při obraně svobody má být tím hrozným Leviathanem, který se s nepřáteli svobody a národní i státní suverenity (která je jednou ze záruk svobody) nemaže. Bez řádu a autority neexistuje svoboda. (více zde).

Kdyby byla v Německu zakázána NSDAP a konzervativní pravice by zavedla dočasnou diktaturu na obranu občanských svobod, nemusel se Hitler dostat k moci. V Rakousku Dollfuss zakázal NSDAP a aspoň dočasně uchránil zemi od nacismu a zaručil alespoň některé občanské svobody. Stejně tak Pinochet v Chile omezil či lépe řečeno zrušil svobodu slova pro komunisty a socialisty, kteří chtěli zrušit občanské právo vlastnictví majetku.

V současnosti je zakázána veřejná propagace nacismu, který hlásá ideologii porušující právo na život (zabíjení „méněcenných“ ras a euthanásie) a do značné míry omezuje i vlastnická práva. Tento zákaz propagace je v pořádku. Za zamyšlení pak ale stojí proč nezakázat propagaci komunismu, který zase ve své ideologii porušuje právo na majetek a právo na život porušuje při vyvražďování svých odpůrců a při prosazování potratů. Ale aby zákaz komunismu měl vůbec nějaký smysl, měla by se zakázat i propagace socialismu, který podobně jako komunismus hlásá legalizovanou krádež majetku svých bližních a rovněž zabíjení nenarozených dětí při potratech a od komunismu se vlastně ani moc neliší. No a neomarxistickým dvojčetem socialismu je hnutí zelených, které rovněž hlásá zabíjení nenarozených dětí a krádež majetku spoluobčanů, navíc rovněž podporuje rozmach islámu a dalších ideologií porušujících občanské svobody. Další podobně nebezpečnou ideologií pro občanské svobody je evropeismus a supranacionalismus, který nejenže čerpá ze všech výše uvedených ideologií, navíc podkopává suverenitu státu, který svobody zajišťuje.

Čili pokud je dnes zakázána propagace nacismu, tak ať je logicky a spravedlivě zakázána i propagace ostatních hnutí, která směřují proti přirozeným právům a občanským svobodám občana, nebo ať jsou naopak legální všechna tato hnutí.

Vraťme se pak zpátky k minaretům a lépe i k mešitám. Představme si, že čeští nacisté si postaví svůj soukromý dům, před nímž budou vlát prapory s hákovými kříži a budou mít kolem sloupy, na nichž budou nacistické orlice. To samé mohou provést komunisté s prapory se srpem a kladivem a se sloupy, na nichž budou rudé hvězdy. Stejně pak zde máme stavby náboženství-ideologie, které je stejně nebezpečná jako nacismus a komunismus, tedy islám. Vnější propagace takových ideologií, jako jsou nacistický dům s nacistickou výzdobou či muslimský dům – mešita, by měla být po mém soudu zakázána.

Něco jiného podle mě je, když se v soukromém sále sejdou komunisté a nacisté, aby například společně oslavili výročí podepsání paktu Molotov-Ribentrop či vznik naci-bolševické strany Ruska. Pokud na budově nejsou z vnějšku symboly propagující nacismus a komunismus a jde o čistě soukromou akci jen pro zvané, stát by neměl zasahovat, protože se nejedná o propagaci. Propagovat mohu něco jen u lidí, kteří nejsou přesvědčení. Na takových soukromých akcích se setkávají jen přesvědčení lidé.

Abych to uzavřel. Zakázány by neměly být pouze minarety, ale i mešity. Zákaz minaretů je první vlašťovkou. A neměly by být zakázány formou referenda, ale mělo by to být zakotveno v pevné ústavě stejně jako by v ní měl být ustaven zákaz propagace ostatních občanským svobodám a přirozenému právu nepřátelských ideologií. Zákaz minaretů sám o sobě nic neřeší, když islám zůstane legálním. Za pár let může narostlý počet muslimských imigrantů v příštím referendu stavbu minaretů obnovit… – a zavést k tomu ještě navrch právo šáría.

P. S. Ještě mě napadl jeden příklad z minulosti. Odsun Němců z Československa. Rovněž bylo porušeno „právo“ jejich soukromého vlastnictví, když byl jejich majetek zabaven. Oni byli ale fatální hrozbou pro český (resp. československý) stát a národ. Spáchali vlastizradu a posléze získali občanství cizího státu – Hitlerovy německé říše. Vzbouřili se proti svému (českému) Leviatahanovi, který jim - dokud byli jeho loajálními občany - zachovával jejich svobody. Svým vypovězením smlouvy s Leviathanem se dostali zpět do přirozeného stavu – války všech proti všem a Leviathan je ztrestal. Stát není povinnen zajišťovat občanské svobody těm občanům, kteří se proti svému Leviathanovi zajišťujícímu občanské svobody postaví.

Šéfredaktor EUportal.cz a editor EUserver.czMůj syn má svalovou dystrofii, od 12 let je na vozíku
Můj syn má svalovou dystrofii, od 12 let je na vozíku

Na 7. září připadá Světový den Duchennovy svalové dystrofie. Tímto vzácným genetickým onemocněním trpí i Jaroslav, který je v současnosti plně odkázaný na pomoc druhých.


 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.