30.9.2023 | Svátek má Jeroným, Ráchel


PENÍZE: Oddlužení už jen za 4 tisíce

14.8.2017

aneb Pochybné agentury už si nevydělají

Pro předlužené lidi existuje často už jen jediná záchrana. Oddlužení, neboli osobní bankrot či insolvence. Místo, aby jim tento způsob řešení dluhů pomáhal, znamenal pro ně celý proces často velké riziko. Novela tato rizika minimalizuje.

Dle statistik řeší své závazky osobním bankrotem každý rok až 20 000 lidí. Pro mnohé je to často jediná záchrana, jak se zbavit extrémního předlužení. Pokud by totiž osobní bankrot neexistoval, lidé by až do konce života neměli šanci se dluhů a stále narůstajících úroků zbavit.

Živnost založená na neštěstí jiných - v ČR nic neobvyklého

Jak už to bývá bohužel zvykem, na neštěstí jiných si svou živnost založily nejrůznější pochybné firmy, které od předlužených lidí vybíraly desetitisíce korun. Za nic, protože zpracovaný návrh na schválení insolvence byl pro nedostatky zamítnut. Podle statistik tak bylo vráceno či zamítnuto až 16 % všech podaných návrhů na insolvenci. Často právě kvůli neúplnosti nebo nekvalitnímu zpracování. Postižení lidé se však vrácení svých peněz většinou nedočkali.

Parazitování na neštěstí druhých – tzv. obchod s chudobou - se proto rozhodlo ministerstvo spravedlnosti ukončit a stanovilo jasný strop pro cenu za zpracování návrhů na povolení insolvence, stejně jako nová omezující pravidla.

Cena za zpracování už jen 4 tisíce korun

Stanovuje se nově strop ceny, kterou budou moci zpracovatelé návrhů od předluženého člověka požadovat. Advokát, notář, nebo exekutor tak mohou obdržet za zpracování návrhu na osobní bankrot pouze částku do 4 tisíc korun. Jakákoliv vyšší částka požadovaná za zpracování dokumentů by byla v rozporu s právními předpisy a zpracovatel by ji musel klientovi vracet.

Zatímco dnes se ceny za zpracování dokumentace pohybují v rozmezí od 5 do 40 tisíc korun, nově bude standardní a maximální cena činit pouze oněch 4 tisíce korun. Pro lidi žádající o schválení osobního bankrotu to bude znamenat značnou úlevu proti současnému stavu.

Lidé už navíc nebudou muset hradit odměnu za zpracování návrhu předem. Uhrazena bude až po schválení a povolení insolvence, z příslušných splátek, které bude dlužník v rámci insolvence pravidelně měsíčně hradit.

I nadále bude existovat možnost bezplatného zpracování dokumentů pro ty nejvíce sociálně ohrožené dlužníky. Dokumenty budou moci zpracovávat i neziskové veřejně prospěšné organizace, které získají státní akreditaci. U těchto společností pak budou moci lidé pořídit zpracování dokumentů zdarma. Zpravidla si však budou muset pro velký zájem počkat.

Návrh na osobní bankrot už nemůže zpracovat kdokoliv

Zatímco dosud bylo možné, aby insolvenční návrh zpracoval v podstatě kdokoliv, včetně samotného dlužníka, nebo pochybné agentury, nově už to možné nebude. Stanoví se totiž jasné vymezení osob, které budou moci insolvenční návrhy zpracovávat. Jsou to zejména osoby s právnickým vzděláním a potřebnými podmínkami, jako jsou advokáti, notáři, insolvenční správci, exekutoři nebo právě neziskové, veřejně prospěšné organizace se státní akreditací. Nikdo jiný už v této agendě nebude moci angažovat. Klienti tak získají garanci správnosti návrhu, případně možnosti reklamace vad návrhů, a současně za tuto službu zaplatí regulovanou cenu. Tímto opatřením se snaží ministerstvo výrazně zvýšit úspěšnost podaných návrhů, jejichž poměrně velká část je v současné době zamítána.

Tak to jsou změny, které již platí. Nyní se dostáváme ke změnám, o kterých se diskutuje a které platit možná budou.

Osobní bankrot by měl být téměř pro každého

Zatímco dnes musí splňovat zájemci o osobní bankrot příslušné podmínky, zejména splacení 30 % závazků během následujících pěti let, nově umožní novela příslušného zákona, která je zatím ve schvalovacím procesu ve sněmovně, výrazné změkčení těchto podmínek. Přístup k osobnímu bankrotu tak získá výrazně větší skupina dlužníků. A to i ti, kteří jsou jinak neřešitelným způsobem předluženi.

Novela dá dlužníkům tři varianty řešení.

1) Insolvence po dobu tří let, pokud dlužník splatí alespoň 50 % svých závazků
2) Insolvence po dobu pěti let, pokud dlužník splatí alespoň 30 % svých závazků
3) Insolvence po dobu sedmi let, pokud dlužník nesplňuje podmínku ani 30 % svých závazků, a tedy může splatit i méně, v extrémním případě nic.

Věřitelé proti novým podmínkám protestují

Někteří věřitelé proti novým podmínkám oddlužení protestují. Důvodem je skutečnost, že zákon umožní v podstatě zrušení dluhů dlužníka, aniž by věřiteli něco splatil, nebo splatil jen nějaké minimum. Další výhrady věřitelů se týkají velmi přísných podmínek a termínů, do kdy musí přihlásit svou pohledávku za dlužníkem do řízení a která trvá pouze 30 dnů od schválení oddlužení. Pokud se totiž věřitel nepřihlásí, velmi často proto, že o návrhu na oddlužení svého dlužníka vůbec neví, o svou pohledávku přijde a dlužník se naopak dluhu zbaví.

Je třeba dodat, že dlužník má na oddlužení právo pouze jednou ve svém životě. Dostává tedy šanci oddlužením napravit svůj dosavadní přístup k životu a hospodaření, a začít vlastně nový život.

Pro stát i ekonomiku je oddlužení výhodné

Výrazně měkčí podmínky oddlužení, které připravilo ministerstvo spravedlnosti, nevyplývají ani tak z lásky k dlužníkům, nebo odporu vůči věřitelům, ale z potřeb ekonomiky. Současný stav, kdy jsou statisíce lidí předlužených tak, že se jim nevyplatí chodit do zaměstnání, pracují na černo, nebo nepřiznávají daně, nevlastní majetek apod., je pro ekonomiku značně nepříjemná situace. Předlužení lidé vypadávají z jakýchkoliv evidencí, nepřiznávají jakýkoliv příjem, o který by v důsledku exekucí okamžitě přišli, a neplatí daně, ani sociální pojištění. Stát tak v důsledku negativních jevů předlužení přichází o miliardy a ekonomika o efektivní pracovní síly. Oddlužení pak přivede předlužené lidi zpět z šedé zóny do běžné ekonomiky a standardního pracovního procesu.

www.bankovnipoplatky.com