Neviditelný pes

OTEPLOVÁNÍ: O jedné tiskovce a sporu, který vlastně není

13.7.2007

Ve středu 4.7. se na Akademii věd ČR konala tisková konference, na které bylo zveřejněnoStanovisko Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR k diskusi o klimatických změnách“ (celý text). Brzy po ní se v tisku objevila reakce Václava Klause, který si stěžoval na neobjektivnost klimatologů a na to, že mluvili o něm, ale on u toho nebyl.

Stanovisko, které bylo na tiskové konferenci prezentováno, ale není ani v nejmenším namířeno proti Václavu Klausovi a není ani polemikou s ním. O tom se může přesvědčit každý, kdo si je přečte. Proto také nebyl důvod Václava Klause na tiskovou konferenci zvát. Už na jejím začátku bylo navíc jasně řečeno, o čem je (shrnutí odborných poznatků, týkajících se změny klimatu a částečně i dopadů těchto změn) a také o čem není (problematika zmírnění změn klimatu). Pokud se přítomní nějak vyjádřili k názorům Václava Klause nebo k jeho knize, tak pouze na základě výslovného dotazu z řad novinářů. Jinak ne.

Že ve skutečnosti nejde o žádný zásadní spor mezi Václavem Klausem a klimatology, je jasné i z toho, co Václav Klaus v reakci na onu tiskovou konferenci prohlásil: „Ti lidé vůbec nechápou, že já a nikdo další se s nimi nespoří o tom, jestli se o zlomek stupně Celsia zvyšuje globální teplota nebo nezvyšuje. Dokonce ani tolik se s nima nepřeme o to, já teda, kdo to všechno způsobuje. Ale přeme se zásadně o tom, jak moc to lidstvu vadí, jestli člověk má přirozené mechanismy, jak se tomu bránit nebo ne. O tom se přeme a na to klimatologie nedává žádnou kvalifikaci, na to dávají kvalifikaci společenské vědy, a proto ať neříkají, že oni jsou odborníci a nikdo z nás ne. Je to přesně naopak.“ (audiozáznam je zde). Porovnejme si to ale s posledním odstavcem stanoviska, které bylo na tiskové konferenci prezentováno: „Klimatologická věda může dodat odborné podklady pro rozhodování. Není ovšem oprávněna rozhodnout, co udělat a co je přijatelné. Tato odpovědnost leží na společnosti, její politické reprezentaci a státním aparátu. Nejsme také kompetentní posuzovat, jaké technologie jsou vhodné nebo jaká opatření se vyplatí. V této věci spoléháme na expertní posouzení specialistů v technických a ekonomických oborech.“

Ano, obě strany říkají prakticky totéž. Otázka, zda existují klimatické změny a zda dochází k oteplování, patří do klimatologie. Otázka příčin těchto změn také. Pokud se ale budeme bavit o možných nebo předpokládaných dopadech změn na přírodní či ekonomické systémy nebo o vhodnosti či nevhodnosti různých opatření na zmírnění následků, to už přesahuje rámec klimatologie. K tomu se musí vyjádřit odborníci z dalších oborů (včetně společenských věd a včetně ekonomie) a klimatologové pouze mohou (a podle mého názoru musí) dodat maximálně relevantní podklady pro hodnocení a rozhodování.

Domnívám se tedy, že pozice obou stran tohoto „kompetenčního pseudosporu“ se značně vyjasnily a byl bych velice rád, kdyby tímto byla celá záležitost ukončena.

klimatologzpět na článek