26.9.2023 | Svátek má Andrea


OSTRAVA: Jak magistrát sponzoruje milionáře

14.8.2006

Pan Miloš Zeman je pro ČSSD význačná postava, která nejen stranu postavila na nohy, ale dala této straně i tvář vyjádřenou sloganem, že ČSSD je stranou pro dolních deset miliónů a jestliže jste četli jeho knihu, tak víte, že zde právem klade důraz na činnost místních stranických organizací. Na základě dosažených volebních výsledků by mohl mít zvlášť velkou radost ze severní Moravy a Slezska. Je zde jedná z nejvyšších nezaměstnaností a vycházíme-li z jeho filozofie, tak lidé žijící z existenčního minima jsou potencionálními voliči ČSSD a tato strana se podle toho tak i k ním chová.

Přes veškeré proklamace o snižováni nezaměstnanosti se situace tak rychle nezmění, a proto bude mít pan Zeman z volebních výsledků radost ještě nějaký čas. Zvláštní potěšení mu určitě způsobuje místní ostravská organizace, která ovládla radnici a nyní před volbami má už ze svého středu vybraného nového primátora. A protože ČSSD ovládá radnici, dosazuje si zde své lidi a můžeme se podívat, jak tito se chovají právě k těm dolním deseti milionům. A posuďte sami, zda je pravdou, že ČSSD stojí na straně sociálně slabých?

Vše je věcí náhody a já jsem se náhodou podíval předminulý týden na úřední desku Magistrátu města Ostravy, konkrétně majetkového odboru, a padlo mi do oka množství oznámení o výpůjčkách, mimo jiné dům s garáži. I nyní doporučuji, aby ti zvídavější z vás se tam podívali, dům tam už ale není. Najdou tam oznámení výpůjček nebytových prostor, ovšem bez jakýchkoliv doprovodných údajů, přestože úřední deska slouží pro informací občanů. Ani já jsem nebyl z těchto oznámení chytrý, proto jsem požádal o detailnější informace majetkový odbor.

Ještě bych měl pro některé uvést, co je to výpůjčka. Výpůjčku může poskytnout obec na základě zákona 128/2000 Sb. § 39 a jde o bezplatné užívání, třeba jako v našem případě, domu s garáží a pozemkem. Kdo by nechtěl dostat do bezplatného užívaní něco, o čem v mnoha případech může jen snít, tedy zvlášť sociálně slabší občané Moravskoslezského kraje?

Po přečtení výzvy, aby zájemci podávali své návrhy, jsem v náhlém pomatení smyslů nabyl dojmu, že jsme v naší zemi konečně vybudovali komunismus a mně to uniklo. V panice jsem volal ženě, ať rychle zabalí nejnutnější věci, dokud jsou ještě hranice otevřené, ale pak se mi to v hlavě rozleželo, dal jsem si tu práci a začal se věci věnovat podrobněji. Na základě zákona 106/1999 Sb. jsem požádal majetkový odbor o sdělení podrobností.

Abych neměl jednostranné informace, seznámil jsem se situaci na místě, kde se nemovitost nachází. V lokalitě Ostrava Dubí byly městem vykoupeny nemovitostí, jinak velmi těžce prodejné, za odhadní ceny navýšené o 30%. Nemusím zdůrazňovat, že vyplácené částky byly více než slušné. Jde o záplavové území, poblíž je dálnice a město se zachovalo v tomto případě k občanům opravdu velkoryse a navíc, aby se nikdo z nich nedostal do časové tísně a mohli si v klidu najít nový domov, město jim vykoupené nemovitosti dalo na dva roky do výpůjčky.

Nyní dva roky vypršely a představte si, že dostanete na ruku několik milionů, bydlíte zdarma, proč nezkusit tuto nirvánu prodloužit ještě o nějaké roky, nejlépe napořád? Neptejte se mě, jak se to podařilo, každého napadne jisté slovo vyjádřující konání v rozporu se zákonem.

Pro vaši informaci, za konkrétní nemovitost majitel J.A., ročník 1950, obdržel 1.458.742,- Kč, přestože tato nebyla obývána od nepaměti, jak mi bylo řečeno sousedy, a to ani v době, kdy sem docházel jeho otec. Oba měli bydliště na jiném místě, ale nechci otevírat otázku, zda byl objekt vykoupen oprávněně, jako určený k bydlení, nebo neoprávněně, protože sloužil k rekreaci. Skutečnost je taková, že objekt sloužil a slouží výhradně k rekreaci nebo chcete-li pro zájmovou činnost-zahradkáření.

Magistrátu města Ostravy, majetkovému odboru jsem položil tři otázky, vycházející z výkladu zákona 128/2000 Sb. Ministerstvem vnitra a financí.

Otázka č.1
Vycházím-li ze Zprávy Ministerstva financí ČR pro finanční orgány okresních úřadů a obcí, kde jsou instrukce k pronájmu a výpůjčce nemovitostí, cituji: …............majetek je možno pronajmout za úplatu nebo ve výjimečných případech uzavřít smlouvu o výpůjčce.......... jako zřízení mateřských škol …............. O jaký výjimečný případ jde, když objekt je používán k rekreaci a nepředpokládám, že by se zde měla zřídit mateřská školka. Z čeho vychází nutnost poskytnou bezúplatnou výpůjčku obecního majetku?

Otázka č.2
Dále je zde Stanovisko odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra ČR, kde se praví: …....podle našeho názoru by měl zveřejněný záměr obsahovat též základní podmínky, za nichž má být majetkoprávní úkon realizován, jestliže o nich bylo rozhodnuto již při přijetí záměru, v tomto případě postačí, pokud zveřejněný záměr odkáže obecně spolu s informací, kde je možné se s nimi seznámit.

Záměr, jak byl oznámen, neobsahuje naprosto žádné podmínky. Neobsahuje ani, zda objekt je připojen na inženýrské sítě, zkrátka neobsahuje naprosto nic. Nejde z obsahového hlediska o nedostatečný, a tudíž vadný záměr, který je neplatný?

Otázka č.3
Otázka číslo 3. navazovala na otázku číslo 2. Na základě absence těchto informací záměr vylučuje širší účast ostatních občanů a nahrává pouze původnímu vlastníkovi, který je informovaný. Proč chcete na úkor jiných občanů jednoho zvýhodňovat, ať již v nákladech na bydlení v případě fyzických osob nebo v nákladech na provozovaní živnosti, což jistě patří do kategorie nekalé soutěže porušující pravidla hospodářské soutěže? A opět mohu argumentovat stanoviskem Ministerstva financí, které říká, že nemovitostí do výpůjčky je možno poskytovat pouze neziskovým organizacím, což vylučuje dokonce právnické osoby zřízené obcí.

Následovala odpověď pod značkou MJ/5576/2006/Se z 1.8.06 vyřízená panem Milanem Sekulou a abych nebyl obviněn z manipulace s fakty budu z odpovědi citovat.

Odpověď na otázku první: ….........Vzhledem k tomu, že občané, kteří své nemovitostí za výše uvedených okolností statutárnímu městu prodali, potřebují určitý čas na zajištění náhradního bydlení, bylo jim vzhledem k problémům a těžkostem se zajišťováním náhradního bydlení, umožněno užívat nemovitosti na základě smlouvy o výpůjčce............

Odpověď na otázku druhou a třetí byla spojena a měla vysvětlit skutečnost, proč oznámení bylo učiněno nedostatečně, a to proto, aby se nepřihlásili jiní občané než původní vlastník, cituji: …...Oznámení o záměru výpůjček nemovitostí vykoupených od občanů je zveřejněno v souladu s ustanovením § 39 atd. k výpůjčkám dochází výhradně z důvodu ulehčení situace občanů, jejichž nemovitosti byly vykoupeny a to na dobu nezbytně nutnou k zajištění náhradního bydlení a vystěhování. Z výše uvedeného je zřejmé, že výpůjčka těchto nemovitostí jiným subjektům než původním vlastníkům by neměla opodstatnění. Smlouvy o výpůjčkách jsou vždy realizovány na základě rozhodnutí rady města.

Takže vzhledem k těžkostem a problémům se zajištěním náhradního bydlení je nutno poskytnout výpůjčku. Pominu-li, že v daném objektu nikdo nebydlel ani nebydlí, protože majitel má bydliště jinde a objekt používá k rekreaci, tudíž to, co mi odpovídá Ing. Josef Kavala, který je pod sdělením podepsaný, je krajní nehoráznost a transparentní lež!

Podíváte-li se do jakéhokoliv buletinu realit, tak zjistíte, že nabídka domů a bytů je nepřeberná. A naopak je doslova uměním za dva roky si něco nevybrat, přičemž za necelý milion a půl se v Ostravě dá pořídit ne jeden, ale několik bytů.

Zajímavá je odpověď, proč magistrát při vyhlašování oznámení nezveřejněním podmínek porušuje výklad zákona, ale i to je vysvětleno, vlastně se tak děje pro dobro občanů, aby se nedej bože nepřihlásil někdo jiný než původní vlastník.

Možná se vám milion a půl nejeví jako velké peníze. No, jak pro koho, a jsme u nezaměstnaných v Moravskoslezském kraji, kteří jsou také potenciálními voliči ČSSD. Dovedete si představit, co by nastalo ze strany státu, kdyby nezaměstnaný beroucí podporu a žijící „z ruky do huby“ dostal milion a půl? Jestli by tento stav byl považovaný ze strany státu jako tíživá situace? Mám dojem, že by mu ihned odebrali podporu. A mohu vás ubezpečit, věnoval jsem se jednomu případu a není ojedinělý, jsou zde další, kdy dotyčný obdržel více než 4.300.000,- Kč a také nemůže sehnat náhradní bydlení a také je ve velkých těžkostech se zajišťováním náhradního bydlení.

Tady lze pouze doporučit, na základě filozofie ČSSD o spoluúčasti, aby nezaměstnaní mezi sebou udělali sbírku a tyto občany v rámci solidarity dostali z jejich tíživých situací. A ještě poznamenám, tohle vše se děje na základě usnesením rady města č. 9475/145 ze dne 18.7.2006, jak mi sděluje Ing. Josef Kavala.

Zde na konkrétním případě vidíte, že komunismus není utopií, nevím jestli se ho zřekli komunisté, ale ČSSD ho realizuje a skutečně někteří naší spoluobčané již plody tohoto systému užívají. Že je to na úkor těch nejpotřebnějších? Trochu mě mrzí, že tohle vše nevědí sociálně slabší občané Moravskoslezského kraje, jinak voliči ČSSD, protože oni nemají počítač a tím pádem bohužel nemají přístup na internet. Aspoň že neobdrželi miliony a bydlení zdarma na účet města, což je dobrá zpráva, protože je to uchránilo před velmi svízelnou situaci!