25.5.2022 | Svátek má Viola


NÁZOR: Změna dramaturgického plánu v ČT

17.8.2007

Pořad Události, komentáře vysílaný dne 14. 8. 2007

Dne 13. 8. 2007 odvysílala Česká televize reportáž v pořadu Reportéři ČT s názvem Tajemný byznys Marka Dalíka. K tématu jsem se v reportáži vyjadřovala.

Den po odvysílání reportáže, 14. 8., mne oslovila Česká televize, zda-li bych přijala pozvání do pořadu Události komentáře a mohla reagovat na zmíněnou reportáž a obecně komentovat téma klientelistické vazby v politice a podnikání, z toho vyplývající rizika a uvést příklady z praxe. Už v této chvíli mi produkce na otázku, kdo se bude diskuze účastnit, sdělila, že Marek Dalík účast odmítl a nikdo další zatím není znám.

V 17.00, tedy 2 hodiny před plánovaným odjezdem do studia, Česká televize mé pozvání zrušila, aniž by se kdokoli omluvil. Důvod zněl, že kauza je velmi velmi citlivá a produkce musí zajistit doslova „nejhlavnější aktéry kauzy, kteří musí být maximálně vyvážení“. Z hlavních aktérů kauzy (nepočítám-li autora reportáže) se však diskuze nakonec nezúčastnil nikdo a Česká televize toto řešila 4 hodiny před začátkem pořadu z důvodu „změny dramaturgického plánu“.

Nechci se zabývat konkrétně zrušením mé účasti ve vysílání, ale tím, jak tato diskuze byla po změně dramaturgického plánu nakonec vedena, jak bylo dané téma prezentováno a především tím, zda-li se tak nestalo na základě nátlaku vedení České televize. Průběh mé komunikace s Českou televizí, včetně té s ředitelem zpravodajství Zdeňkem Šámalem, mi bohužel dává důvod k obavám, že se tak stalo. Ředitel Zdeněk Šámal uvedl jediný argument, a sice, že „dramaturgické plány se mění“ a produkce 4 hodiny před vysílám sdělila, že musí zajistit „z důvodu velké citlivosti kauzy její nejhlavnější aktéry, kteří musí být maximálně vyvážení“, ti však ve vysílání vůbec zastoupeni nebyli.

Situace vyznívá poněkud zvláštně a nejsem si jistá, jak by vedení České televize bylo schopno odpovědět na otázku, jak si takového „maximálně vyváženého“ účastníka diskuze vlastně představuje. Resp. jaká kritéria jsou v takových případech brána v potaz.

Realitou nakonec bylo, že diskuze se zúčastnil autor reportáže Petr Fiala a „maximálně vyvážené hlavní aktéry“ reprezentovali novinářka Lenka Zlámalová a politolog Jiří Pehe. Zazněla rekapitulace odvysílané reportáže o kontaktech Marka Dalíka. V pořadu dále zazněl názor bývalého ministra financí Jiřího Rusnoka, který teoretizoval o potřebě kultivace a transparentnosti politického prostředí. Problém odstupujícího poradce prezidenta USA G. Bushe Karla Rovea, který je podezírán, že se zapletl v souvislosti s aférou vyzrazení identity agentky CIA, pak byl uveden, zřejmě omylem, jako aktuální příklad z těchto dnů, vztahující se k rizikům plynoucích ze stírání hranic mezi politikou a byznysem. Jen velmi okrajově bylo v pořadu zmíněno v souvislosti s diskutovaným problémem jméno Miroslava Šloufa. Novinářka Lenka Zlámalová zmínila kauzu IPB v souvislosti s potřebou politiků udržovat styky v podnikatelské sféře, kdy jejich poradci jsou důležitými spojkami a zprostředkovávají zprávy z byznysu. Do diskutování dalších konkrétních příkladů českého prostředí se nikdo z přítomných nepustil, hojněji byl zastoupen zahraniční aspekt.

Postoj k tak závažnému a širokému tématu jako je propojení privátní a veřejné sféry, byznysu a politiky, jaký zaujala Česká televize, mne zklamal.

Domnívám se, že by důvody této změny dramaturgického plánu měly být vysvětleny Radě České televize.

Dne 16. 8. 2007

Nevládní protikorupční organizace Růžový panter