28.9.2023 | Den české státnosti


NÁZOR: Poučení z krizového vývoje

1.11.2008

Tak nazvali komunisté závěry, které učinili po 68 roce. A bylo tehdy velmi zajímavé sledovat kličky jednotlivých lumpů, kdy pro zachování svých koryt se před prověrkovou komisi bili v hruď, že sice přiznávají svůj omyl, ale oni se mýlili se stranou. Výsledkem byla situace, že na svých postech zůstali ti největší darebáci, schopni zaprodat cokoliv a kohokoliv jenom, aby si zachovali své výhody. Ano, zůstalo ve straně i několik jednotlivců blouznících o lepší společnosti, ale ti fakticky neměli na charakter strany žádný vliv. Dobu jsem zažil a když si na vše vzpomenu, chce se mi zvracet.

Naše firma pro kandidáty ODS realizovala jejích představy prezentace pro volby, ovšem výsledek voleb nás skutečně zarmoutil. Doufám, že i ODS se poučila z krizového vývoje a rychle změní strategií, ale ne směr.

Nikdy jsem v žádné straně nebyl a nemíním do žádné ani vstoupit, proto na rozdíl od vědeckých rozborů, volání po sebereflexi a zpětné vazbě, na což se špičky ODS chystají, jsem jen tak si popovídal s obyčejnými lidmi, kteří se politikou nejen neživí, ale ani je nijak zvlášť nezajímá, pokud k tomu nejsou vyburcování jako v tomto případě. Neměl jsem připravené otázky a názory jsem bral, jak byly sděleny a tyto jsem zde zevšeobecnil.

Radar

Nesouhlas s rozhodnutím ODS o umístění amerického radaru na našem území byl jeden z důvodu, proč nedali svůj hlas ODS. A jakou jsem obdržel odpověď na svoji námitku, že radar předjednala ČSSD nebo zda mají nějaký důvod k odmítavému postoji a co o radaru vědí? Odpověď se dá shrnout do jedné věty: „O radaru nevím nic, ale už tu byli „rusáci“ a nyní je mají vystřídat „amíci,“ děkuji nechci!“

Zdravotnictví

Je docela zřejmé, že lidem nevadí, jak je často uváděno, poplatek 30 Kč za návštěvu lékaře, ale celý komplex změn, které vyústily do absurdnosti, kdy lékař sám pacientovi poradí: „Nebudu vám psát recept, protože koupíte-li si léky za své, vyjde to levněji.“ Bylo pravidlem, že když lékař něco předepsal, ať to byly léky, lázně a podobně, vždy to bylo levnější, než když si to občan koupil sám. Panu ministrovi zdravotnictví se tohle pravidlo podařilo různými poplatky a doplatky zvrátit, že někdy je skutečně levnější si lék zakoupit, než zaplatit za recept a doplatek za lék. Tímto reforma zdravotnictví v podání ODS naprosto ztratila důvěru občanů a privatizace nemocnic se všem jeví jako podvod.

Mohl bych pokračovat dalšími body, ke kterým se lidé vyjádřili, třeba Lisabonská smlouva nebo, že na scéně EU vystupujeme někdy jako kacíři a jindy jsme papežštější než papež a o čem to všechno svědčí? Schází koordinace konání, vláda pohrdá řádovými lidmi, které komunisté nazývali „ulici“ a také se tak k ním chovali. Banány a modní zboží pouze ve státní svátky, dovolená v zahraničí pouze pro vybrané a hlavně, aby jim nekecali do zásadních otázek o směřování státu, protože měli pocit, že s vládní nebo stranickou funkcí jim bylo i shůry dáno. Lidé mají dojem, že ve stejných šlápotách se vydala i ODS.

Premiér

Zde názor občanů stručně vyjádřil jeřábník z Vítkovic: „Je to gruch.“ Nevím jestli se jedna o specifický ostravský výraz, je-li tomu tak, pak jeho zvuk při vyslovení snad dává najevo každému co asi tento výraz vystihuje. Nebudu vyjmenovávat všechny nectnosti pana Topolánka, které mi byly sděleny a kterými si tento titul pravděpodobně i vysloužil, ale namátkou.

Lidem se nelíbí, že představitel jejích vlády má slovník a gesta ze čtvrté cenové skupiny. Nelíbí se jim projevy arogance moci, reprezentované třeba letem vládním speciálem do Alp si zalyžovat. Lidé nepřijali s pochopením „apgrejdování“ manželky mladou milenkou. Asi si uvědomují, že manželka s ním sdílela dobré i zlé, když šel nahoru a nyní v tom vidí sobectví a zradu. Tohle mi připomíná větu ze starého českého filmu, kterou pronesl pan Marvan, název už nevím: „Edo, slušně pozdrav lidí, když jdeš po schodech nahoru, můžeš je potkat, až půjdeš dolů.“

Lidé nenašli pochopení pro fyzické napadení fotografa, který chtěl zvěčnit dítě, které vezl v kočárku, což by normálně uvažujícímu člověku nemohlo vadit. Mi to připomnělo Čapkovu povídku o uneseném dítěti. Tenkrát policajti při pátrání po únosci dostali příkaz prohlížet děti v kočárcích a chválit je, jak jsou hezké. Všechny ženy byly pozorností policajtů nadšené a víte která žena odmítla pochvalu svého dítěte? Ano, máte pravdu, byla to únoskyně a nyní se k ní přidal i Topolánek.

Všechno tohle chování pana premiéra, lidé z mého okolí, chápou jako naplnění komunistického hesla: Já jsem horník (premiér) a kdo je víc? Mnozí občané si moc dobře pamatuji zájezdy horníků, které obdrželi většinou zdarma, do různých koutů naší republiky. Zde se tito na místě zpili do němoty, případně se servali, aby dali najevo místním, že oni na to mají, oni si to mohou dovolit a je zde Mamula (bývalý ostravský funkcionář KSČ), který jim to pak u VB (bývala policie) vyžehlí, protože tato často u zábavy těchto „gruchů,“ jinak adeptů na titul hrdina socialistické práce, musela asistovat. Jen okrajově, říkají vám něco ještě jména třeba Žabčík, Sakmar atd?

Vláda

Což není pouze ODS. Svůj podíl na výsledku voleb mají všichni, třeba i zelení. Ve vládě neukázali vůbec nic. Domnívali se, že lesk jejích straně dodá kníže Schwarzenberg, ale ten si dělá co chce a dává to ostentativně najevo, třeba uznáním Kosova, při čemž většina občanů byla proti. Je zřejmé, že názor občanů není nadřazen jeho subjektivnímu rozhodování, ale tak se ostatně bohužel chová celá vláda.

Závěrem

shrnu do několika vět názory místních lidí, které převládaly. Ostrava je a byla od Prahy vždy vzdálená a vzdálenost se zvětšuje a možná zde bude brzo propast. Ovšem jak je možné, že když se někdo dostane z Ostravska na bájný Olymp, jde o pokračování v komunistické tradici premiéra Černíka, který v 68 nás občany vyzýval, ať jsme s nimi, že oni jsou s námi a my Ostravaci jsme byli hrdí na premiéra, který je od nás a zachoval si rovnou páteř, aby vzápětí podepsal dohodu o dočasném pobytu okupačních vojsk. Možná si myslel, že si tímto krokem zachová svoje prebendy. K tomu přidám svůj názor. Všichni víme, s výjimkou Topolánka, že to má i on rovněž sečteno a podtrženo a jeho další setrvání ve funkcí premiéra pouze vyvolává euforií v řadách ČSSD pro šance na příští volby a tento fakt neovlivní žádné razantní změny ve stranických funkcích v samotné ODS.