31.1.2023 | Svátek má Marika


Diskuse k článku

MOUDROST: Podobenství o hrudce soli

škarohlídi, „zapšklí“ kritici, moralisté, mravokárci a zarputilí bojovníci „proti všemu a všem“ využívají jakékoliv příležitosti k uvolnění svého záporného emočního přetlaku (zlosti, vzteku), přičemž jejich urážky a „odvážná“ špinění druhých nezřídka umocňuje „ochranná“ anonymita.

Upozornění

Litujeme, ale tato diskuse byla uzavřena a již do ní nelze vkládat nové příspěvky.
Děkujeme za pochopení.

Zobrazit příspěvky: Všechny podle vláken Všechny podle času
O. Hein 17.11.2022 20:15

Milí čtenáři, dnes to sám za sebe uzavírám. Mám v patrnosti, že při publikaci mých dalších úvah se příležitostně zmíním panu Brei o kategorických mravních imperatívech (pokud ještě nějaké najdu), a panu Černému o konfliktu dobra a zla. O dobru a zlu jsem však už psal několikrát. Přeji Vám klidné spaní a nenechte se rozrušovat tokem mých argumentů. Na jejich vstřebání a zařazení do mozaiky poznání je totiž nutný čas.

P. Sura 17.11.2022 23:06

Dobrou noc, bylo mi ctí.

F. Žůrek 17.11.2022 16:44

Ježíš Kristus je nepřekonatelný (bohočlověk). On znal nejen přítomnost, ale i budoucnost. To žádný člověk nedokáže - my žijeme v čase a čas nás omezuje. Narodíme se a zemřeme a to nezměníme. Ježíš Kristus dokázal vzkřísit i mrtvého, třeba naposled Lazara. To žádný člověk vskutku nedokáže. Ježíš Kristus vstal z mrtvých a o tom správný křesťan nepochybuje. A třeba Blaise Pascal řekl, že Kristova víra za něco stojí, když pro ni lidé umírají... Má velkou pravdu.

Jinak víry buddhismus a hinduismus jsou víry ve prospěch člověka, což se jeví také jako v pořádku.

O. Hein 17.11.2022 16:52

Milý pane, svedl jsem celou řadu diskuzí na toto téma a snadno bych Vás vyvedl z omylů. Pokud byste o to měl opravdový zájem, mohl bych Vám poslat mailem svoji knihu "Sítě víry" anebo "Co Ježíš neřekl." Stačí napsat e-mailovou adresu.

J. Brei 17.11.2022 17:38

Bible neučí, že je Jehóšua Bůh. To jen někteří křesťanští teologové neporozuměli některým biblickým textům (v tom horším případě je vědomě překrucují). Bible říká naprosto srozumitelně a jednoznačně, kým Jehóšua je: „Je totiž jeden Bůh, jeden je také prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš“ (1. Dopis Timoteovi 2:5 Český studijní překlad) Pravý, skutečný člověk nemůže být nikdy zároveň Bohem. Kdyby jím byl, nebyl by to již člověk. Má-li být člověk člověkem, má-li zůstat odlišný od Boha, nemůže být nikdy Bohem.

Neznal budoucnost: „O tom dni a hodině nikdo neví, ani andělé nebes, ani Syn, jenom sám Otec.“ (Evangelium Matouše 24:36 Český studijní překlad)

Křísit mrtvé dokázali i starozákonní proroci (např Elijáhú/Elijáš a Elíša)

P. Černý 17.11.2022 15:40

On je to vůbec zajímavý fenomén. Ta tendence ztotožnit lásku s vírou. Kdo věří, miluje. Kdo nevěří, nutně nenávidí. Je to tedy nepřítel.

Jen nevím, zda je to výsada křesťanství a tzv. západní kultury.

Z. Lapil 17.11.2022 23:04

Rozhodně takhle umí fungovat islám. Judaismus mi přijde na podobné zjednodušení příliš pragmatický (hodně používá rozum), a všechny ty dálněorientální hinduismy a lámaismy mi nepřipadají dostatečně mesianistické. Ale pozor - tyhle orientální víry znám nejspíš přecezené přes hippies neboli mám možná než k naprostému laikovi blíž k analfabetovi.

P. Černý 18.11.2022 8:12

Díky za reakci. Domnívám se, že podobný přístup můžeme najít téměř ve všech ideologiích. Rozhodně v těch, které pracují s dogmaty. Není to výsada náboženství.

P. Princ 17.11.2022 15:13

Snahy filosofů, zákonodárců, kazatelů a proroků definovat pravidla etického jednání jednotlivce vůči ostatním tvorům jsou tu s námi už cca 4000 roků, s výsledkem, řekl bych, uspokojivým. Avšak ve století minulém a současném některé etické zásady jako tolerance, empatie, zásada neubližovat... hypertrofovaly do sebezničujících rozměrů. Mám na mysli rostoucí zástup šiřitelů dobra, kteří se aktivně podílejí na zániku naší civilisace pod tlakem civilisace jiné, která nepokrytě hlásá, že přichází nahradit tu naši. To vše za bezzubé reakce nebo nečinnosti orgánů státní moci. Domnívám se, že za této situace je namístě nahradit etiku pravidly boje.

O. Hein 17.11.2022 15:18

Souhlasím s Vámi. Stačí jen ocitovat další ze zásad sedmi antických mudrců: "Ničeho příliš!" Ostatně Ježíš jasně vysvětluje na příkladu milosrdného Samaritána, kdo je vlastně náš bližní. Je to totiž pouze ten, kdo se k nám jako náš bližní chová.

J. Brei 17.11.2022 16:28

Možná bych to trochu doplnil a zobecnil. Je to ten, kdo prokazuje milosrdenství člověku v nouzi (Evangelium Lukáše 10:37). Takovým člověkem může být, pro někoho trochu nečekaně, i ten, kým pohrdáme. Smyslem podobenství v Evangeliu Lukáše 10:29-37 je ukázat, jak mám jednat já, abych se prokázal jako bližní lidem kolem mne.

O. Hein 17.11.2022 16:43

Dobrý podvečer, také bych to trochu doplnil a zobecnil. Smysl tohoto Ježíšova podobenství není jen zužující na konkrétní případ, ale rozšiřující na chvályhodná chování. Bližním toho přepadeného a oloupeného tedy nebyl farizej ani levita, ale ten, kdo mu nezištně pomohl. A nezištná pomoc (solidarita) je přece prioritní součástí civilizované lidské společnosti. Ti, kteří jen kořistí, kradou, loupí a vraždí, tedy nejsou našimi bližními a nemusíme proto s nimi jako s našimi bližními ani zacházet! I velkorysost totiž musí mít míru!

J. Brei 17.11.2022 17:24

Jenže právě to Jehóšua říci nechce. Jasně svůj postoj vysvětlil v Kázání na hoře. Malý úryvek z něj: „Milujte své nepřátele, žehnejte těm, kdo vás proklínají, dobře čiňte těm, kdo vás nenávidí, a modlete se za ty, kteří vás urážejí a pronásledují, 45abyste byli syny svého Otce, který je v nebesích; neboť on nechává své slunce vycházet nad zlými i dobrými a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé.“ (Evangelium Matouše 5:44.45 Český studijní překlad) Skutečné lidství, lidství které je obrazem svého Stvořitele, totiž nerozlišuje, mezi těmi, kteří jsou v nouzi. Proto Jehóšua vybízí „Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.“ (Evangelium Matouše 5:48 Český studijní překlad)

O. Hein 17.11.2022 17:46

Je mi líto, ale takhle to nefunguje a fungovat ani nemůže.

Už 500 let před Ježíšem se o podobný názor pokusil Buddha ve své rozpravě "Odhodlání Punnóovo". Doporučuji přečíst si Senecovu knihu "O dobrodiních". Zlému totiž nemůžete prokázat dobro, protože cokoli mu dobrého učiníte, opět obrátí pouze ve zlo. V soudních síních jsem strávil desítky let a viděl jsem i to nehorší zlo, které si dovedete představit. Takže vím, o čem mluvím.

J. Brei 17.11.2022 18:24

Vidíte a Bible přesto vybízí, abychom zlo přemáhali dobrem (List Římanům 12:21)

O. Hein 17.11.2022 18:49

A jak to funguje? Od dobe Ježíše Krista se to ještě nikomu nepodařilo.

Z. Lapil 17.11.2022 23:24

Že nepodařilo? Tvrdím, že mně rozhodně ano. Samozřejmě, že jsem nezměnil svět, ale netvrďte mi, že zklidnit rozvášněné soupeře tím, že je přimějete uvědomit si, že jsou na jedné lodi, takže se nakonec dohodnou, není přemožení zla dobrem.

P. Černý 17.11.2022 18:52

Jak byste nazval jednání, které přemohlo zlo, pokud se nejedná o zlo ještě větší? Za předpokladu, že jsme zlo správně rozeznali, a to i to, které přebývá v nás samých? Mnoho jiných možností, než takové jednání nazvat dobrem, nebude.

Problém je jinde. Ve zjednodušení, které mezi agresi a zlo klade rovnítko. Stejně jako v tom, které násilí vydává za jedinou metodu boje se zlem.

Sebe ušlechtilejší víra, která k podobným zjednodušením nabádá, nemůže být ztotožněna s mravností. A naopak, ve snaze se takovým zjednodušením vyhnout, vidím hlavní rozdíl mezi náboženstvím a filozofií. Tím nechci říci, že kněz nemůže být skvělým filozofem.

O. Hein 17.11.2022 20:05

Nenazývejte zlem činy, které směřují k odstranění zla - např. tyranovraždy, obranné války, sebeobrana apod. I takové činy mohou být moudré, uvážlivé a spravedlivé. Viz argumentace Ciceronova k vraždě Caesara anebo jeho řeč "Pro Milone". O tom si povíme až v úvaze o hodnotě života.

Z. Lapil 17.11.2022 23:16

Pozor: bojovník bez etiky (zhruba: rozlišuje dobro a zlo, přičemž bojuje proti zlu) se velmi rychle stává vrahem.

Vím: různí bojovníci mají různé definice dobra a zla.

P. Sura 17.11.2022 14:00

Mně z toho článku vyplývá závěr, že nedělám chybu, pokud je pro mě nejpřijatelnější z prezidentských kandidátů generál Pavel. Navíc pokud by do dalších let měl být vrchním velitelem. A to přes všechno, o čem vím, že mají komunisti na svědomí, včetně těch normalizačních. Oni totiž mají na svědomí i to, že lidi jako generál byli v KSČ.

P. Černý 17.11.2022 14:50

Jistě. Kdyby nebylo normalizačních komunistů, byl by generál tajným agentem někoho jiného.

Odborníky potřebujeme. Ale je tu úplně jiná věc. Nemáte ani v nejmenším pocit, že si tu z vás někdo dělá legraci? Že se vám dokonce směje do obličeje? A že je tomu hypotetickému vtipálkovi nejspíš dokonale lhostejné, co o tom vy myslíte?

Mimochodem, nevšiml jsem si, že by pan Hein propagoval okázalé pokrytectví, které dnes předvádějí naši vládní politici. A to jsem velký hnidopich.

O. Hein 17.11.2022 15:20

Co by bylo, kdyby bylo.... Každá věta začínající slovem "kdyby" nestojí za nic. Sklon a prostředí utvářejí člověka, činy pak hovoří za něho.

P. Sura 17.11.2022 15:39

Jo, hnidopich, to tedy jste. A velký. ani jste si asi nevšiml, že Vám v tom píchání hnid nikdo nebrání. A to patří taky k té svobodě slova. Co se týká generála, bylo by dobře, kdybyste zkusil pochopit, že on chtěl být v armádě a sloužit státu a k tomu stát dával podmínku členství. Ne že by se dal do KSČ, aby se mohl flákat v armádě.

Stejně tak beru jako podpásovku Danuše Nerudové, když zdůrazňuje, že v 10 letech nebyla členkou KSČ, protože ví, že nebude muset dokazovat, zda by to tak bylo i pokud by to věkově stihla.

P. Černý 17.11.2022 16:07

Paní generálovi by lidé nejspíš odpustili členství v KSČ. Nakonec i to, že chce sloužit státu v každém režimu. Ale měl by pochopit, že čeho je moc, toho je příliš.

Pokud současná vládní koalice založila téměř celou svoji rétoriku na kritice údajné spolupráce bývalého premiéra s tajnou službou minulého režimu, pak přece nemůže podporovat kandidaturu bývalého agenta tajné služby téhož režimu na funkci prezidenta. Tedy jestli stojí o to, aby jí občané ještě věřili aspoň nos mezi očima.

P. Sura 17.11.2022 16:19

Pokud nedokážete pochopit rozdíl v motivaci obou, nemá debata smysl. V podstatě mohu vycházet pouze ze zde zveřejněných vašich textů a z nich jsem získal dojem, že patříte k lidem, kteří se vojně vyhýbali jako čert kříži a považují to za hrdinství.

P. Černý 17.11.2022 16:34

Pokud podobnou míru prolhané ubohosti, jakou jste tímto příspěvkem předvedl, očekáváte od pana Pavla, pak je to zcela jistě váš ideální kandidát. Víc k tomu nemám co dodat

O. Hein 17.11.2022 16:46

Ale pane Černý, vždyť se zabýváte filosofií! Filosof přece nikdy nepoužívá příkrá slova, přece o tom je právě tato úvaha. "Jazyk myšlenky nepředbíhej!"

P. Černý 17.11.2022 17:03

Co se prezidentských voleb týče, je řeč zcela jednoznačně o politice.

Znovu opakuji, že nehodnotím mravní profil pana generála. Vyjadřuji se k jeho soudnosti a odpovědnosti v konkrétním politickém kontextu jeho kandidatury.

Nehodnotim zde ani jiné kandidáty. Jsem ale zásadně proti tomu, aby se z voleb hlavy státu stala fraška.

To snad ještě jako občan mohu. Ať už se domnívám, že se zabývám tím nebo oním.

Hezký podvečer, pane Heine.

F. Kusák 17.11.2022 15:43

No, kdyby si třeba Frederic Forsyth přečetl životopis generála Pavla, napsal by čtivý román o tom, jak se český špion dostal až do nejvyšších sfér NATO. Nebo možná to byl záměr, že si vybrali českého rozvědčíka a funkcionáře KSČ. Bylo to dobré krytí pro "ilegála". Spekulovat a fabulovat můžu do aleluja, ale za presidenta takového chlápka nechci. To je zas můj názor i s argumenty.

A jinak, to co tvrdíte, že komunisti mohou za to, že byli komunisty, tak to jsem se smál, až jsem se za břicho popadal. Tak takový výrok platí vždy, něco jako tautologie. Dejte pokoj pane Suro, to nemyslíte vážně.