14.8.2020 | Svátek má Alan


MÉDIA: Žonglování se slovy I.

7.11.2005 18:50


To jsou všechno hezká a silná slova. Jak je to ve skutečnosti? Jeden příklad nad jiné aktuální. President Václav Klaus přednesl na slavnosti státního svátku projev, v němž mimo jiné promluvil o tom, kde on vidí kořeny státní stability a v jakém smyslu považuje za správné navazovat na tradice založené prvním československým presidentem Masarykem. Klaus doslova řekl: „Vytvořit stát jako převážně racionálně vytvořenou komunitu, tedy bez svorníku, kterým by byl jeden jazyk, společně prožitá historie a jednolité kulturní tradice, není snadné.“ Jako příklad pro svá slova výslovně užil Masarykovo pojetí čechoslovakismu jako metodu existence jednoho národa v jednom státě. Klaus tedy nepřímo vystavil umělý Masarykův čechoslovakismus sofistikované kritice. Nikde ani slovem nezmínil, že by volal po jednonárodním, etnicky homogenním a izolovaném státě, natož aby takový stát byl vytvořen uměle, úředním pokynem, mimo historické determinanty. President vlastně jen připomenul, že je dobré se z chyb a omylů minulosti poučit pro jednání v přítomnosti a budoucnosti.

Komentátor Pavel Máša (LN, 29.10.) však Klause zjevně přečetl a pochopil úplně jinak. Vyložil historické mezníky 1938 či 1992 jako okamžiky „oslabení jednolité kulturní tradice“ a vyčetl presidentovi jeho údajné tvrzení, že na toto „oslabení draze zaplatíme“. Jenže nic takového Klaus neřekl, a neskrývá se to ani mezi jeho slovy. Máša svou tezi rozvádí do detailů. Píše, že nyní, „kdy je většina Němců v Německu a Slováků na Slovensku, by měl mít president důvod ke klidu.“ Potíž je v tom, že Klause v jeho projevu nezneklidňují Němci či Slováci na našem území, nýbrž naše vlastní dobrovolné zříkání se národní a potažmo státní identity ve jménu evropanské chiméry nadnárodního celku. Konec konců právě tento nadnárodní celek je vytvářen uměle, bez zřetele na historické a jiné souvislosti a determinanty, jen úředním rozhodnutím, z administrativní vůle. V tom se ale současná Evropa podobná spíše umělému svazku „Čechoslováků“, než svobodnému uspořádání svobodných národů v jejich svobodných zemích.

Máša se ve své sžíravé kritice Klausových slov odvolává na autoritu, T.G. Masaryka. Přímo z něj cituje slavnou větu: „Skutečná federace národů nastane, až národové budou volní a sami se spojí“. Tady ale Masaryk přece dokonale potvrzuje Klausovu tezi o dobrovolné kooperaci svébytných subjektů jako jediné smysluplné. Masaryk sám postavil nejpádnější argument proti ukvapené, překotné, shůry nadirigované evropeizaci Evropy. Máša tedy používá citátu, který popírá jeho vlastní úmysl. A tím je vystavit kritice presidenta Klause za jakoukoli cenu. Tedy i za cenu ne právě důvěryhodného žonglování se slovy a jejich významy.

31.10.2005

(Článek byl psán pro server Česká média)120 maminkám rozdáváme BEBA Comfort 2. Nenechte si to ujít!
120 maminkám rozdáváme BEBA Comfort 2. Nenechte si to ujít!

Díky špičkovému výzkumu a vývoji jsme v Nestlé dokázali vyvinout recepturu se strukturami oligosacharidů, probiotik a optimalizovanou bílkovinou...


 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.