19.8.2022 | Svátek má Ludvík


MÉDIA: Žádná válka tajných služeb neprobíhá

22.2.2010

Deník Právo (dříve Rudé) se snaží vyvolat dojem, že mezi českými tajnými službami probíhá nesmiřitelný boj. Jakub Troníček tam v sobotu 20. února otiskl článek pod titulem Tajné služby stále v rivalitě, nejsou schopné ani společné oslavy. Kritizoval v něm, že civilní rozvědka, tedy Úřad pro zahraniční styky a informace (ÚZSI), uspořádal minulý týden interní seminář o své historii a současných problémech, na který nepřišli zástupci ani civilní kontrašpionáže známé jako Bezpečnostní informační služba (BIS), ani Vojenského zpravodajství. A z toho odvozuje, že mezi službami existuje napětí, ba dokonce nepřátelství.

Ve skutečnosti žádná válka mezi službami neprobíhá a určitá rivalita je běžná – stačí se podívat do světa. Ano, obě civilní služby slavily dvacet let od svého založení, protože Státní bezpečnost byla v únoru 1990 rozpuštěna a tyhle instituce musely vzniknout znovu, a to na zelené louce. BIS uspořádala ve své centrále v Praze-Stodůlkách výstavku dokumentů a rovněž vydala brožuru o své historii, pro čtenáře neznalého vývoje spíše nezajímavou. ÚZSI sice zvala na seminář ředitele BIS a Vojenského zpravodajství, ale šéf civilní kontrarozvědky měl už naplánovanou důležitější akci a vojáci slavili 91. výročí svého založení loni na podzim.

Seminář ÚZSI, jehož se účastnili poslanci a senátoři z příslušných výborů, se věnoval historii, ale bývalí šéfové této služby tam diskutovali i o současnosti. Shodli se na tom, co všichni vědí dvacet let: největší bolestí českých tajných služeb je nedostatečná koordinace a neexistence malého analytického útvaru nejlépe na předsednictvu vlády, který by rozebíral všechny přicházející zprávy a dělal z nich závěry pro premiéra a další ministry. Zatím situace vypadá tak, že si všechny tři služby vyměňují informace a z nich si samy utvářejí obraz o situaci, který pak posílají premiérovi a ministrům. Ovšem tahle změna je úkolem pro vládu, která vzejde z jarních voleb, pokud k tomu bude mít dostatečný mandát a také vůli.

Troníček z Práva tedy naprosto zbytečně vyvolává představu jakéhosi souboje tajných služeb. Jenom tím dokazuje, že se neumí seriózně podívat na problémy, které v této sféře skutečně existují. A to je škoda.

Se svolením autora převzato z www.karelpacner.cz