Neviditelný pes

MÉDIA: Někteří novináři volají po návratu 50. let

20.9.2021

Po upozornění kolegy jsem si přečetl článek novinářů Tomáše Klézla a Lukáše Valáška. A upřímně řečeno jsem byl zděšen. To, co v něm autoři rozvíjejí hlavně ve vztahu k Františku Hezoučkému se začíná blížit článkům a metodám z doby, na kterou nerad vzpomínám.

V roce 1989 jsem se nachomýtl k založení Občanského fóra v Činoherním klubu. Bylo to spíše náhodou, ale přesto na přelom v roce 1989 vzpomínám s hrdostí a stále mám v sobě ty naděje, které v té době byly. Jelikož se zabývám vědou, technologiemi a bádáním, pak právě hlavně tu, že už nebudou odborníci a vědecké poznání či technologie sortováni ideologickými fanatiky, kteří daným oblastem absolutně nerozumí, jen mají ten správný ideologický náhled a zápal. Už déle mám obavu, že se bohužel podobné náhledy a podobní lidé, jako byli komunističtí ideologicky zaslepení svazáci, začínají vracet.

Tomáš Klézl a Lukáš Valášek kritizují, že si Západočeská univerzita dovolila akci věnovanou novým jaderným blokům na Jaderných dnech, které zde každoročně probíhají, moderovat svému pedagogovi Františku Hezoučkému. Pro neznalé připomeňme, že František Hezoučký je odborník, který se podílel na spouštění všech jaderných energetických bloků u nás od A1 v Jaslovských Bohunicích až po Temelín, v této elektrárně byl i ředitelem. Jde o experta s obrovskými znalostmi, odborností, zkušenostmi a přehledem v jaderné energetice a průmyslu, který inspiroval a vychoval řadu jaderných inženýrů. Alespoň podle mého názoru jde v současnosti o snad největšího a nejzkušenějšího žijícího jaderného inženýra (snad kromě profesora Heřmanského), určitě pokud jde o praktickou činnost v této oblasti.

Autoři článku kritiku jeho uplatnění na Jaderných dnech a Západočeské univerzitě postavili na tom, že pracoval nejen pro firmu Westinghouse, ale také pro Rosatom. Ale hlavně na tom, že zastával a propagoval názor, že by se pro Dukovany měl koupit projekt jaderného ostrova VVER1200 a celou výstavbu nového bloku by se pak dal realizovat čistě českými firmami. Jeho úvaha byla postavena na tom, že reaktor VVER1200 patří opravdu mezi to nejlepší z bezpečnostního i technologického hlediska. A alespoň v dřívější době byly české firmy schopny postavit jaderný blok samostatně. I já jsem byl k tomu, zda má Česko stále ještě schopnost něco takového realizovat, skeptický. A s Františkem Hezoučkým jsem o možnostech takové realizace výstavby nového bloku u nás kriticky odborně diskutoval. Ovšem postavit na tomto jeho názoru ideologický hon na něj, jak to realizovali pánové Klézl a Valášek, je opravdu velmi silný kalibr, který na mě vydechl atmosférou padesátých let a normalizačním puchem z přelomu let šedesátých a sedmdesátých. Zvláště, když jej realizují lidé, kteří o jaderné energetice nemají ani ponětí a ani se o získání nějakých znalostí nesnaží. Pouze se vyžívají v honu na čarodějnice.

Další oblastí, kterou novináři Klézl a Valášek na Jaderných dnech kritizují, je možnost studentů se seznamovat i s projekty firmy Rosatom nebo čínských firem, a dokonce se tam může prezentovat firma Škoda JS nebo Rosatom. Ideologičtí fanatici podobní zmíněným novinářům intenzivním bojem proti jaderné energetice způsobili, že Evropa i USA v tomto oboru začíná zaostávat. Ruské a čínské firmy se tak dostávají na špici, ať už jde o reaktory III. generace, malé modulární reaktory nebo rychlé sodíkové či olovem chlazené reaktory. To lze vidět i z každoročního přehledu jaderné energetiky, který pravidelně píši již deset let. Na poslední část se lze podívat zde. Připomeňme, že v Rusku už běží malý modulární reaktor v podobě plovoucí jaderné elektrárny Akademik Lomonosov a další takové i v podobě pozemních bloků se pro ruský sever připravují. V Číně se před nedávnem spustil první malý modulární reaktor HTR-PM, což je vysokoteplotní reaktor s kulovým ložem chlazený héliem, který využívá TRISO palivo.

Novináři Klézl a Valášek tak chtějí, aby se studenti nemohli seznámit s nejmodernějšími technologiemi, pokud nepocházejí z jimi správně ideologicky prověřených zdrojů. Vždy mě fascinovalo, jak mohli být před rokem 1989 pronásledování odborníci a studenti, když se chtěli seznámit s nejnovějšími technologiemi ze Západu. Jak mohli být perzekvováni za to, že kontaktují firmy IBM, Boeing či se snaží získat materiály z NASA. Vždy jsem se zajímal o kosmonautiku. Pamatuji tak doby, kdy kontakt s NASA a snaha si na americké ambasádě půjčit filmy a materiály NASA o cestách na Měsíc, raketoplánu a moderních kosmických technologiích mohla vést ke konci kariéry nebo studia. Začínám se však obávat, že novináři Klézl a Valášek a někteří naši politici jsou schopni realizovat totéž s odborníky a studenty, kteří by si dovolili zajít na ruské velvyslanectví pro materiály o moderních technologiích třeba od Rosatomu nebo Roskosmosu.

Tomu, že mé obavy nejsou plané, svědčí i další hon na čarodějnice realizovaný v rozebíraném článku. Velice ostrou kritiku si od zmíněných novinářů zasloužil Vladislav Větrovec za to, že překládá do češtiny informace o jaderné energetice z ruských zdrojů. Server atominfo.cz pak za to, že je publikuje. Jak jsem zmínil, zajímal jsem se už od školních let o astronomii a kosmonautiku. Právě přes ruské překlady západních knih, časopisů a článků jsem se dostal k informacím nejen o ruských, ale také o západních technologiích vědeckých objevech. V Rusku tyto zdroje mohly být překládány, to jen u nás mohli být překladatelé i odborných věcí z angličtiny někdy perzekvování. A teď zase novináři Klézl a Valášek po návratu k takové praxi volají. Tentokrát by měli být podle nich pronásledováni překladatelé informací o jaderné energetice z ruštiny.

Nedávno jsem psal o tom, že politici a někteří novináři, kteří dané problematice vůbec nerozumí a posuzují ji čistě z ideologického hlediska, hrozí realizovat úplný rozvrat naší energetiky. Ovšem pánové Klézl a Valášek se dostali ještě na vyšší úroveň. O jaderné energetice, všeho okolo toho oboru, neví zhola nic. Jen jsou plni ideologického fanatismu a zahajují hon na odborníky, kteří neodpovídají jejich ideologickým mustrům. Chovají se přesně podle svých vzorů v podobě komunistických ideologických svazáků v padesátých letech či normalizačních novinářů a kádrů z přelomu šedesátých a sedmdesátých let. Zažil jsem éru, kdy odborníky i největšího formátu likvidovali právě takoví, jako jsou oni. Takoví by bohužel mohli na podhoubí, které vytváří někteří naši politici, zničit demokracii u nás a naši společnost vrátit do padesátých let. Právě proto, aby se to nestalo, považuji za nutné se proti jejich praktikám ozvat. Na různých serverech se objevují všemožné názory a nesmysly. Takže by si člověk mohl říci, že není nutné na každý hloupý nesmysl reagovat. Ovšem pánové Klézl a Valášek jsou považováni spolu se serverem Aktuálně, kde článek vyšel, za mainstreamové zdroje. I to je důvod mé reakce.

Ještě bych si dovolil dát sem na závěr odkaz na Jaderné dny na ZČU v Plzní, které jsou v rozebíraném článku tak kritizovány. Jsou tam i nahrávky přednášek a spousta zajímavých informací o jaderné energetice pro ty, které zajímají fakta a ne ideologické fejky a konspirace novinářů Klézla a Valáška.zpět na článek