Neviditelný pes

MÉDIA: Mediální obraz vs. realita v ČT

24.11.2008

Student sociální a masové komunikace Univerzity J. A. Komenského, Jan Sedláček, odhalil manipulaci České televize při interpretaci výsledků bleskového průzkumu STEM v hlavní zpravodajské relaci Události dne 15. 11. 2008.

V analýze, která je univerzitní zápočtovou prací, rozebírá hlavní pochybení redakce zpravodajství České televize. Zásadním pochybením je převrácení skutečnosti a informování veřejnosti, ve smyslu že 70% občanů nesouhlasilo se setkáním Václava Klause s odpůrcem Lisabonské smlouvy v Irsku. Ve skutečnosti průzkum prokázal opak. Většina (60%) s touto konkrétní aktivitou prezidenta souhlasí! Práce poukazuje na celou řadu dílčích pochybení a zkreslení, kterých se Česká televize dopustila.

„Práce se zabývá mediálním obrazem a realitou. Pochybení České televize je zásadní a věcné! V důsledku škodí jak masovému publiku, tak i konkrétní osobě,“ říká Jan Sedláček.

Problém vidí Sedláček v tom, že:

„Česká televize nemá povinnost každý výzkum, který si zaplatí u agentury, zveřejnit, aby se dal později kontrolovat.“

Zmapování celého pochybení považuje za důležité, protože by „mohlo přispět k poctivější práci s daty, i k lepšímu zkoumání médií ve smyslu sociální a masové komunikace,“ jak dodává.

Svou práci zaslal Jan Sedláček redakci Neviditelného psa a vy si ji můžete prohlédnout.zpět na článek