Neviditelný Pes

MÉDIA: Manipulace na počkání, fake news iHNed

27.4.2017

Diskusi o držení zbraní provází v Česku zjevné snahy o manipulaci veřejného mínění, za které by se nemuseli stydět ani mediální experti FSB. Fake news o stovkách krvelačných pistolníků, kteří pod vlivem novely ústavního zákona o bezpečnosti ČR začnou svévolně střílet podezřelé osoby, však nešíří zakuklení agenti Moskvy, ale redaktoři mainstreamových médií. Zda tak činí na politickou objednávku, nebo z vlastního přesvědčení, v důsledku není vůbec důležité. Podstatné je, že hybridním hrozbám se daří na titulních stránkách médií, jako jsou Hospodářské noviny.

Krátce poté, co Poslanecká sněmovna poslala novelu ústavního zákona o bezpečnosti ČR do druhého čtení zveřejnil server Ihned.cz článek Martina Bibena s názvem „Skoro polovina pachatelů trestných činů se střelnou zbraní vlastní své pistole nebo pušky legálně. Stát chce dát jejich majitelům větší práva“. [1] Článek, který je už ve svém názvu založen na argumentačním faulu a nehorázné lži.

Omezíme držení automobilů či nožů?

Konstatování, že „skoro polovina pachatelů trestných činů se střelnou zbraní vlastní své pistole nebo pušky legálně“ má asi podobnou informační hodnotu, jako například informace, že více než 90 % viníků smrtelných dopravních nehod vlastní legálně automobil, či že 100 % pachatelů vražd provedených nožem vlastní legálně ten nůž. Podobnou logiku má třeba konstatování, že 100 % respondentů bleskového průzkumu provedeného v pětihvězdičkových hotelech je spokojeno se svou životní úrovní. Jedná se o zdokumentovaný argumentační faul [2] související s reprezentativností zvoleného vzorku.

Pokud je možno opírat diskusi o společenské přijatelnosti či přínosnosti legálního držení zbraní o nějaká čísla, pak by ta čísla měla vyjadřovat spolehlivost celého systému, tedy počet selhání (incidentů) k počtu uživatelů, resp. užívaných zařízení.

Legální zbraň je 10x bezpečnější než automobil

V České republice bylo v roce 2014 registrováno cca 752 tisíc legálně držených zbraní podléhajících registraci (tj. „na zbrojní průkaz“). V témže roce bylo s těmito zbraněmi spácháno 51 trestných činů a usmrceno šest osob. Poměr spáchaných trestných činů k počtu držených zbraní dosahoval závratné hodnoty 0,068 promile, neboli 68 ppm (parts per million). Tedy 68 legálně držených zbraní z hypotetického milionu (by) se stalo nástrojem trestného činu. V přepočtu na počet usmrcených osob dosahovala nespolehlivost legálně držených zbraní hodnoty 8 ppm, tj. 8 mrtvých na jeden milion (hypoteticky) držených zbraní. Pro srovnání: Hodnoty pro provoz motorových vozidel jsou řádově asi desetkrát vyšší: V roce 2014 to bylo celkem 93 mrtvých na milion motorových vozidel. Nehody se pohybují v jednotkách procent, tj. každé sté vozidlo. [3]

Pan Biben se nespokojil s tím, že se ve snaze zdiskreditovat držitele zbrojních průkazů uchýlil k argumentačnímu faulu. Aby jeho „statistika“ vypadala ještě děsivěji, zahrnul do ní i legálně držené zbraně kategorie D, které si může koupit každý plnoletý člověk. To mu umožnilo v článku děsit čtenáře například výrokem o „téměř dvou stovkách nebezpečných střelců“, kteří se prý mezi českými držiteli každoročně najdou. Tuto informaci redakce po záplavě rozhořčených reakcí sice opravila, nadpis a celkové vyznění článku však zůstalo.

Zastřel si svého teroristu!

Stejně tak zůstala v článku i nehorázná lež ve druhé větě nadpisu (o údajném zvyšování práv legálních držitelů zbraní) či zmínka o českém „stále benevolentnějším přístupu ke zbraním“. Návrh novely ústavního zákona o bezpečnosti České republiky ani písmenem nepřiznává současným držitelům zbraní v žádném ohledu větší práva než jaká mají v současné době na základě zákona 119/2002 Sb. (zákon o zbraních), resp. souvisejících právních předpisů (např. trestní zákoník upravující instituty nutné obrany a krajní nouze). Novela ústavního zákona pouze deklaratorně tato existující práva prohlašuje za součást zajišťování bezpečnosti České republiky. Pan Biben se tedy s obsahem návrhu buď vůbec neseznámil, nebo záměrně lhal. Věta o českém „stále benevolentnějším“ přístupu ke zbraním je krutý výsměch každému, kdo se v poslední deseti letech připravoval na zkoušky odborné způsobilosti, a není na ní zbla pravdy.

Tato snaha o strašení veřejnosti a diskreditaci držitelů zbrojních průkazů bohužel není ojedinělá. Popsaný článek je pouze špičkou ledovce. Například projednávání uvedené novely zákona o bezpečnosti ČR je soustavně doprovázeno lživým tvrzením, že novela dává majitelům legálně držených zbraní právo zasáhnout k zajištění bezpečnosti Česka [4]. V textu návrhu přitom nic takového není, návrh výslovně hovoří pouze o „nabývání, držení a nošení zbraní a střeliva“ a dále odkazuje na úpravu běžným zákonem. Pro případný zásah se zbraní tak nadále platí stávající ustanovení trestního zákona o nutné obraně a krajní nouzi.

Kdo je tady hrozbou?

Podle jedné z definic lze fake news definovat jako záměrně vykonstruované příběhy prezentované jako novinařina za účelem manipulovat čtenáře. Výplod pana Bibena bohužel této definici zcela odpovídá. Jedná se o nebezpečnou, tendenční, manipulativní a vysloveně lživou propagandu, jejímž cílem je strašit lidi a poškozovat dobrou pověst všech slušných držitelů zbrojních průkazů.

Mediální šikana držitelů zbrojních průkazů a dezinformační kampaň vedená proti nim již přiměla k aktivitě i Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám MV ČR, které na svém twitterovém účtu zveřejnilo infografiku vysvětlující, jak že to s těmi čísly o zbraních skutečně je. Bohužel, na titulní stránku Hospodářských novin se patrně nedostane.

Zda se česká média pokouší lynčovat držitele zbrojních průkazů na politickou objednávku, nebo z vlastního pacifistického přesvědčení, je v důsledku jedno. Česká veřejnost je na jakoukoliv propagandu naštěstí velmi citlivá a výše popsané snahy tak ve svém důsledku vedou především ke ztrátě důvěry v média, která se tímto způsobem zpronevěří poslání objektivní žurnalistiky. Ruští experti na mediální propagandu nemohli najít lepšího spojence.

Infografika Centra proti terorismu a hybridním hrozbám MV ČR (zdroj: Twitter CTHH MV ČR):

CTHH


Zdroje:
[1] http://archiv.ihned.cz/c1-65698580-skoro-polovina-pachatelu-ma-strelnou-zbran-legalne
[2] http://manipulatori.cz/argumentacni-fauly/
[3] výpočet na základě dat MV ČR, Policie ČR a Sdružení automobilového průmyslu
[4] http://zpravy.e15.cz/domaci/politika/poslanci-schvalili-novelu-majitele-zbrani-budou-mozna-moci-zasahnout-v-pripade-ohrozeni-ceska-1331198

(Autor je držitel zbrojního průkazu a dvou zbraní; nikdy nikoho nezabil.)

Jan Otava


zpět na článek