30.9.2023 | Svátek má Jeroným, Ráchel


MÉDIA: Komentář k neudálosti

29.3.2007

V úterý 27. března nám naše ČT s dámou Danielou Drtinovou, co obvyklou hvězdou pořadu Události a komentáře, připravila lahůdku s námětem, k němuž každé přirovnání kulhá. Námět? Americká radarová stanice u nás. Přizván pan Tamáš z organisace NE základnám, ministr zahraničních věcí ČR pan Schwarzenberg, občan zákonodárce Zaorálek a Eric Edelman, náměstek ministra obrany USA pro politické záležitosti.
Organisace ANO, čili Nechceme radar, chceme rakety, pozvána nebyla.

Moderátorka vynikla tím, že velvyslance buď ani nenechala domluvit, nebo prostě neodpověděla na žádnou z jeho otázek či argumentů. O to větší slovo měli pan Tamáš i pan Zaorálek. Pan Schwarzenberg, lituji, působil dojmem, že má potíž vyjádřit se česky.

Pan Tamáš i pan Zaorálek se doplňovali v tvrzeních o tom, že Amerika nemá zbrojit a cesta k míru, o který přece jde, vede právě jen tudy. O zbrojení jiných zemí, přes čísla daná k disposici americkým ministerským náměstkem, se nehovoří. Moderátorka, jak poznamenáno, to opět samozřejmě právě tak přijímá .Takže starý sýr v novém balení. Nebylo svého času větších bojovníků za mír než Adolf Hitler a Josef Stalin.

Taktéž hojně zmiňováno, jak finančně náročné takové zbrojení (USA) jest. Z oblasti těch negativismů, upozorňujících třeba na to, kolik elektrické energie USA spotřebují. Pochopitelně bez zmínky o tom, že si ji taktéž vyrábějí a zaplatí.

Pan Tamáš byl tentokrát bez tlampače s nápisem FUCK KAPITALISME (správně anglicky by mělo být Fuck Capitalism, pane Tamáši), kterým se honosí na veřejných shromážděních svého spolku, ale stejně jako jeho kolega Zaorálek dovedl poradit, jak by měla Amerika utrácet své peníze. O tom, kdo platí jeho shromáždění a přiváží si tam hosty z Itálie či až z Portugalska (byl jsem tam a mluvil jsem s nimi), se pan Tamáš nezmínil. Aniž se zmínil o tom, kdo platí jeho cesty a od čeho vlastně odvisí jeho a celého jeho spolku chleba s máslem. Z čeho honoroval 100 Kč za hodinu studentky, rozdávající protiamerické letáky na Mariánském náměstí 4. března. (Ptal jsem se jich proč to dělají.)

Náměstek ministra obrany USA se choval jako diplomat a nevychovanost moderátorky i pánů Tamáše a Zaorávka si nepřipouštěl.

Legrace bude, až se Američané naštvou na tento český tyátr a svou radarovou stanici si postaví například v Rusku… Jsem zvědav na argumenty našich „užitečných idiotů“.

Ve středu to představení doplnil pan Dienstbier v Lidových novinách. Dal k disposici svou viditelně plastickým chirurgem upravenou tvář, prohlásil se dokonce také „za Američana“ a je ovšem proti základně. Od člověka, který v květnu 1990 chtěl rozpouštět NATO, ale nějak zachovat Varšavský pakt, přece ani nic jiného čekat nelze.