26.10.2020 | Svátek má Erik


MÉDIA: Je TPP pro Novu Prima?

30.8.2006

Minulý pátek dopoledne neschválila Rada ČTÚ produkt svého vlastního Úřadu zvaný "Technický plán přechodu ..." (TPP), a to hlavně pod tlakem argumentace TV Nova a Prima TV na čtvrtečním workshopu, konaném na dané téma v sídle ČTÚ po před tím dané lhůtě k připomínkám dotčených osob (včetně nejširší veřejnosti) svou délkou 15 dnů nesporně způsobilé na zápis i do Guinessovy knihy rekordů. Rada ČTÚ udložila svému úřadu dopracovat TPP zhruba do konce roku. Tím však odložený problém TV Nova a Prima TV (zejména s tzv. "bonusovou" licencí) nekončí. Naopak - paradoxně tu přibývá jeden ("bonusový") právní problém navíc:

Podle příslušných přechodných ustanovení tzv. digitální novely tzv. vysílacího zákona (č. 231/2001 Sb.) si shora jmenované televize mohou požádat o tu tzv. "bonusovou" licenci v zákonné lhůtě, která (podle odpovídajícího počítání času) končí v úterý 29. srpna. Takže obě tyto televize mohou svou žádost doručit v uvedený den do konce pracovní doby podatelně Úřadu RRTV a nebo podat k přepravě (např. poštovní) do 23:59 uvedeného dne. Pak toto jejich přechodné tzv. "bonusové" právo ze zákona skončí.

Ve zmíněné žádosti musí však splnit jednu ze dvou (citovanou novelou stanovených) zákonných podmínek, spočívající v jejich prohlášení, že souhlasí s TPP. Tedy právě s tím TPP, jehož návrh nebyl pár dní před posledním dnem zákonné lhůty schválen a doba k jeho přípravě byla (Úřadem - nikoli zákonem) prodloužena o několik měsíců cca. do konce tohoto roku. Lhůta k podání žádosti (včetně oné povinnosti souhlasu s TPP) dotčeným televizím však už ale prodloužena nebyla. To by totiž předpokládalo např. změnu zákona v dotčeném ustanovení a to tak rychle (ani nyní, kdy Sněmovna standardně nepracuje, ani jinak) bohužel zatím nelze.

Nicméně z právního hlediska dochází k paradoxu: Když do konce zákonné lhůty (tj. uplynutím úterka 29. srpna 2006) jmenované televize žádost o "bonusovou" licenci nepodají, tak jim tento jejich nárok na tuto licenci uplynutím této lhůty prekluduje (tj. nenávratně skončí). A pokud svou žádost v zákonné lhůtě podají a v jejím rámci ve smyslu uvedené zákonné podmínky by vyslovily souhlas s TPP, pak by vystavily cosi jako nekrytý "bianco" šek, protože by souhlasily s něčím, co jim předem není známo. A to by mohlo vykazovat například znaky neurčitosti takového právního úkonu, což by zase mohlo mít za následek možnost eventuálního zpochybnění takovéhoto jejich právního úkonu z hlediska jeho určitosti s případným následkem jeho neplatnosti. To by však nemohlo být přičítáno k tíži těchto subjektů, činících takovýto úkon za dané situace (pokud chtějí zákonnou lhůtu v dobré víře dodržet a žádost podat), neboť v dané tísni jinou možnost nemají. Vlastně jednu možnost mají. A to opět v dobré víře zákonnou lhůtu nedodržet a tím neučinit předem (ne vlastní vinou) zjevně podstaně problémový právní úkon, a tím zároveň přijít (opět ne vlastní vinou) o své zákonné "bonusové" právo...

Inu právo vůbec není suchá šedá teorie. Právo je někdy v praxi velmi zajímavá věc, žijící si často svým vlastním nevyzpytatelným životem. A nemusí být ani "bonusové".

29.08.2006
 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.