5.10.2022 | Svátek má Eliška


MÉDIA: Hon na kardinála Duku

28.3.2019

Svědectví obětí sexuálního zneužívání nezletilých je nesmírně bolestivé a citlivé téma vzbuzující v každém z nás silnou emocionální odezvu. Zpracování dokumentu s tímto nesmírně závažným tématem má vycházet především z nezpochybnitelných faktů a ověřitelných skutečností.

V posledních týdnech probíhá ze strany veřejnoprávních médií a zpravodajského serveru SeznamZprávy mediální kampaň zaměřená na svědectví obětí sexuálního násilí, kterých se měli dopustit v naprosto ojedinělých případech někteří duchovní z řad katolické církve.

Cílená proticírkevní kampaň

Vše nastartoval jeden z pořadů veřejnoprávní ČT (Události, komentáře), kde o obětech sexuálního násilí v katolické církvi mluvili „tři odborníci na katolickou církev“. Religionista opustivší již před mnoha lety katolickou církev, představitel jedné z křesťanských církví a kontroverzní progresivistický katolický kněz oplývající vysokou nákloností k LGBT a jiným menšinám, jehož tolerance již hraničí s extrémismem (pokud by takové názory neměl, na obrazovkách České televize by se asi pravidelně neobjevoval).

Jednalo se o další z řady „objektivních diskuzí“ na veřejnoprávní ČT, v níž zazníval jen jeden názorový proud. Tato trojice „nezávislých odborníků“ již po dlouhé roky kritizuje katolickou církev, jmenovitě její vedení na čele s panem kardinálem Dukou. Od zhrzeného pana religionisty (ještě, že má Českou televizi, kam ho neustále zvou, kdo by ho jinak poslouchal) dokonce padlo obvinění směrem ke kardinálu Dukovi, že prý kryl sexuální zneužívání dvou seminaristů, když byl opatem dominikánů. Celkové vyznění tohoto příspěvku bylo jednoznačné, ve vedení církve je něco nezdravého.

Vyšší laťku v posledních dnech nasadili redaktoři SeznamZpráv Slonková a Kubík, kteří vytvořili „investigativní dokument“ (sami ho nazývají dokumentární detektivkou) o zneužívání v církvi. Jeden z dílů byl věnovaný kauze faráře obviněného ze sexuálního zneužití nezletilých dívek, u jedné z postižených se měl činu dopustit dokonce opakovaně.

Absence presumpce neviny, soudci Slonková a Kubík

Násilí na bezbranných je vždycky hodno odsouzenía musí se řešit se vší důsledností. Jenže celá série od tvůrců Kubík, Slonková zabalená do navoněného obalu pomoci obětem sexuálního zneužívání je ve skutečnosti cílenou proticírkevní kampaní s cílem dehonestovat pražského arcibiskupa Dominika Duku.

SeznamZprávy jako televizní stanice se potýká s velmi nízkou sledovanosti na hranici rentability, někteří odborníci na média dokonce hovoří o potřebě stamiliónových injekcí ročně, proto není překvapením, že Slonková s Kubíkem po nevydařené kauze údajného únosu Babišova syna, kdy neváhali zneužít pro svou reportáž duševně nemocného Babišova potomka, se nyní rozhodli chytit jiného mediálně propíraného tématu, které je konečně vítanou příležitostí pro zvýšení sledovanosti. Církve u nás v nijak zvláštní oblibě nejsou, takže ideální objekt k okopávání, navíc si ještě novináři zvyšují popularitu.

V manipulativně zpracovaném dokumentu přistupují k tématu nikoliv z pozice nezávislých redaktorů, ale spíše soudců bez respektu k presumpci neviny. V jejich dokumentech o sexuálním zneužívání vyvstává řada otázek, které nejspíš záměrně nepokládají, soustředí se na emoce, prostředí, ve kterém k činu mělo dojít. Příkladem nezodpovězených otázek může být příběh jedné z obětí, která měla být opakovaně zneužívaná:

Proč tato oběť, tehdy patnáctiletá dívka, po prvním znásilnění chodí k tomuto násilníkovi dál a opakovaně? Proč si vše po celou dlouhou dobu (cca 20 let) kromě jedné kamarádky nechala pro sebe? Proč neřekla nic své matce (o otci se nezmiňuje)?

Ale hlavně vyvstává zásadní otázka: pokud došlo ke znásilnění, proč ani jedna z obětí nenahlásila čin na policii? Žijeme ve svobodném sekulárním státě, takže každý trestný čin má být nahlášen na policii a je jedno, jestli trestný čin, v tomto případě znásilnění, spáchá učitel, farář nebo redaktor SeznamZprávy.

Jeden z dílů dokumentu obviňuje kardinála Duku z krytí pachatele, ale „zapomíná“ upozornit na skutečnost, že v době spáchání údajných činů sexuálního zneužití kardinál Duka nebyl arcibiskupem, další podstatnou skutečností je fakt, že k činům došlo v českobudějovické diecézi pod vedením biskupa, který již zemřel! Pražský arcibiskup nemůže zasahovat do činnosti jiné než pražské diecéze.

Obvinění ze zakrývání skutečnosti ze strany církve je postavené na hlavu, protože takový násilník znesvěcuje samotnou církev a je v nejvyšším zájmu církve se s takovými jedinci rázně rozloučit. Papež František se v této souvislosti vyjádřil více než jasně.

Nebezpečí zneužití, křivé svědectví

Je jasné, že v případě sexuálně motivovaných zločinů z církevního prostředí pachatel využívá důvěry obětí (pokud k uvedeným sexuálním činům došlo). Nedokážu si ale jako rodič představit, že bych měl jen minimální toleranci k takovému jednání. A podání trestního oznámení je to úplné minimum.

Ještě pro upřesnění, biskup nemůže jen na základě mailu nebo dopisu přikročit k okamžitému zbavení kněžství, pokud není obvinění řádně prošetřeno. Optimální je propojení církevního a policejního vyšetřováním spolu s lékařským vyšetřením prováděným za účelem shromáždění důkazů (oděrky, stopy po násilníkově spermatu, atd.). Policejní vyšetřování se nemůže rozeběhnout bez podání trestního oznámení ze strany obětí. Fenomén sexuálního zneužívání je mnohdy těžké odhalit, protože pachatelé jsou často vychytralí jedinci, ale není možné kvůli pochybení několika jedinců obviňovat celou katolickou církev čítající tisíce obětavých duchovních.

A tady se dostáváme k dalšímu momentu a tím je možné zneužití. Může se stát, že dotyčný farář se může komukoliv znelíbit. Již se takový případ stal, kdy byl kněz obviněn ze sexuálního zneužití a zbaven všech kněžských povinností, nesměl vykonávat duchovní činnost. Nakonec se po delším vyšetřování prokázalo, že si údajná oběť vše vymyslela. Jaké škody může napáchat křivé svědectví na pověsti obviněného v případě duchovní služby, je nabíledni.

Všichni, kdo dnes pracují s mládeží, učitelé, instruktoři i duchovní věnující se dětem a mladistvým jsou dnes pod Damoklovým mečem křivého obvinění.

Štvanice připomínající mediální praktiky StB

Ale zpátky ke kontroverznímu dokumentu SeznamZprávy. Celý cyklus je ve výsledku štvanicí na otce Dominika Duku, který zosobňuje hodnoty, jež se dnešnímu mainstreamu ovládanému aktivisty příčí. Otec Dominik se dokázal jasně postavit dnešnímu pokrokářskému běsnění zaměřenému na destrukci rodiny, adopci dětí homosexuálními páry a nekontrolované migraci z nekompatibilních kultur.

Není náhoda, že právě SeznamZprávy a veřejnoprávní média jsou největšími propagátory homosňatků a genderového a proimigračního aktivismu. Katolická církev pod vedením otce Dominika svým pevným postojem vadí.

Když se nepodařilo Dominika Duku odstranit „spontánní exhibicí“ na Hradčanském náměstí pořádanou dvaceti „křesťanskými aktivisty“ zahrnující bisexuálku žijící se dvěma muži, nastoupila výše uvedená média k proticírkevní kampani, která svou hysterií silně připomíná mediální praktiky StB v padesátých letech.

Porovnejte sami dokument StB o tzv. Číhošťském zázraku, kde jen chybí zmínka o bestiální vraždě umučeného faráře Toufara (přesně před 70 lety s dokumentem SeznamZprávy od Slonkové s Kubíkem pod názvemKardinál Duka znal svědectví o sexuálním zneužívání, tvrdí jeho podřízený. Roky se nic nedělo.

Namísto církve řízené ideodiverzními centrálami z Vatikánu a vrahy z Wall streetu nyní slyšíme o krytí sexuálních zločinů vedením katolické církve. Znovu je církev a její vedení tím pomyslným zlem, jen příčina se „aktualizovala“.

Jen se ptám, komu bude čtenář/divák věřit, otci Dominiku Dukovi, který celý svůj život zasvětil pravdě, žil v pravdě, dokonce byl i na Borech ve vězení, jenž i dnes pobírá ve svém arcibiskupském úřadě plat nižší než asistentka ředitele, nebo mediálním manipulátorům plnícím svědomitě zadání postavené na ideologickém aktivismu?

Pro mě osobně a pro řadu dalších věřících je otec Dominik nezpochybnitelnou morální i spirituální autoritou, kterou budeme ctít, i kdyby se všichni mainstreamoví hlasatelé té „jediné správné pravdy“ stavěli na hlavu.