25.9.2023 | Svátek má Zlata


MÉDIA: Druhá televizní krize

23.6.2007

Internet, DVD, jednotvárná programová nabídka, lepší prosperita, a proto aktivnější formy zábavy i klimatické změny. V souhrnu rozšíření nových technologií a společenské změny mohou za zaznamenáníhodný pokles sledovanosti televizního vysílání v Čechách.

Ve dvou článcích, které vyšly v rozmezí týdne v deníku MF Dnes (13.6. 2007: Televizi ubyli diváci. Šli na internet a 20.6.2007: Televize bez diváků? Skutečně není důvod k údivu) tak novináři Jan Mates a Jan Potůček spolu s odborníky Janem Šmídem a Martinem Nováčkem pojmenovali příčiny toho, proč veřejnost částečně ztrácí zájem o televizi.

Bezpochyby mají pravdu, do jisté míry. Statistiky to pravděpodobně potvrzují.

Zpráva o poklesu sledovanosti tedy televize upozorňuje, že se vychýlily ze směru, kterým se ubírá jejich původní divácká obec.

Může to být i tím, že společnost vyhladovělá léty státem řízeným hospodářstvím se přeci jen konečně alespoň částečně nasytila, stala se po spotřební stránce zkušenější a tedy také náročnější. Second hand thrillerů, sci-fi, hororů, sexu, násilí, melodramatu, zjednodušeně audiovizuálního kýče, celá ta veliká afektovaná pouť se socialismem zakázaným ovocem, se kterou televize NOVA kdysi tak snadno vstoupila téměř do všech domácností, se tak trochu omrzela. Nahradily ji moderní nosiče a multikina.

Vedle toho nejspíš také ochabla někdejší ideologická vypjatost, jíž spíše vystřídal střízlivý odstup, když ne skepse. Nastupující generace patrně vnímají spojitost svých rodičů a prarodičů s normalizačním režimem mnohem citlivěji a není vyloučeno, že i proto televizní programy spjaté spíše se staršími diváky mladé lidi příliš neoslovují.

Z určitého pohledu jsou domácí televize konzervativní, nacionalistické a izolacionistické, a proto ztrácejí diváky, kteří se obracejí k internetu, jenž je naopak médiem otevřeným a světovým.
Televizní vysílání nejspíš také těžilo ze zvyku obyvatel komunistických států zavírat se z opatrnosti a konec konců i z nouze doma a trávit večery v bezpečí u televize. Jenže společenský život se pomalu vrací do kaváren, restaurací, do parků, na hřiště a podobně.

Tak to asi může být, ale pes je třeba zakopaný jinde.

Jednou z příčin, proč obsah televizního vysílání ztratil směr, je pravděpodobně jeho pohodlný spánek na dně hluboké jámy, kam se propadl obecný vkus, když se zhroucením totality se sesuly také všechny hodnoty včetně těch morálních, duchovních a estetických.

Levná komerční televize se totiž asi přežila a televize veřejné služby, především tím, co předvádí na svém prvním programu, je v jejím vleku. Dá se ale předpokládat, že bezmála dvacet lenivého pohodlí na dně obecného vkusu vedlo k zakrnění tvůrčích schopností televizních pracovníků. Dynamika a modernost TV NOVA je dávno pryč. Z televizí se vytratily nejen dobré nápady, ale i progresivní organizace a řízení. Pracovní týmy se téměř zakuklily vůči vnějšímu světu a pravděpodobně žijí v iluzích o vlastní nedostižné dokonalosti a nesmírném společenskému vlivu. Jak v televizích komerčních, tak v televizi veřejné služby tak nejspíš vzniklo personálně homogenní prostředí po intelektuální i charakterové stránce, které ze sebe vypudí cokoli, co se tomuto stejnorodému průměru vymyká.

Rozvoj internetových médií napovídá, že nových dech by mělo televizní vysílání nabrat s digitalizací, která by měla přinést specializované programy šité na míru určité části publika. I tato perspektiva však může být jednou z příčin současné stagnace, protože televize, které nyní vysílají analogově, již musí současně shromažďovat finanční i tvořivý kapitál na technickou přeměnu šíření televizního signálu, ke které dojde asi za pět let.

Pokles sledovanosti televizního vysílání v Čechách má sice své vnější příčiny v technické a řekněme politické oblasti, ale má také nejspíš hlubší a významnější důvody vnitřní, spočívající v tvůrčí, řídící, organizační a přirozeně i personální krizi, jejímž důsledkem je celkový úpadek tohoto druhu média v našem prostředí.

Zatímco tištěná média se u nás z podobné krize pravděpodobně již zotavují, televize asi stojí na jejím začátku.

(Psáno pro Česká média)