3.8.2021 | Svátek má Miluše


MÉDIA: Deviace Martina Komárka

20.8.2011

Martin Komárek ve svém komentáři Klaus je sice podivín, ale zemi příliš neškodí (iDnes, 19. března 2011) napsal: „Kdybych neměl nejvyšší svolení, nikdy bych toho slova neužil. Sám pan prezident nás však ujistil, že slovo „deviantní“ je neutrální. Podobně jako je lze tedy podle Hradu použít pro menšinu lidí, kteří mají od většiny odlišné sexuální chování, lze je použít i na ty, kteří zastávají některé menšinové názory.“ Pan Komárek se v tomto bodě fatálně mýlí.

Deviace (a, ano, souhlasím, držme se neutrality pojmu) je odklon od normy. Norma je v tomto případě dána mravností a ta zase souladem s lidskou přirozeností. Lidská přirozenost je daná a neměnná – my sami ji netvoříme a snahy o zasahování do ní končí spolehlivě v nějakém tom gulagu. My sami ji netvoříme, dokážeme ji však nahlížet rozumem. Nejpodstatnějším slovem v předchozí větě je rozumem. To, co je normou, tedy není závislé na tom, co si kdo přeje, nezávisí to na vůli – ať už by to byla vůle většiny, menšiny či jediného člověka. Tak, jak pan Komárek pojem deviace použil, by ve své době byl deviantem třeba i sv. Pavel nebo Isaac Newton. Ti všichni přece také zastávali „některé menšinové názory“. Jen na okraj poznamenávám, že kromě toho u některých z dotčených témat není vůbec jisté, zda stanovisko zastávané Václavem Klausem (and his melody boys) je menšinové (což, opakuji, nemá nic společného s tím, kde je v dané věci pravda).

S některými poznámkami, které pan Komárek ve svém textu uvádí, souhlasím a s některými zase ne – ale utkat se s tímto tématem tak levně, to i případně správné závěry nutně diskredituje.

A ještě jednu věc nemůžu přejít. Pan Komárek také napsal: „Svět se jim směje stejně, jako se smál až do smolenské tragédie falešnému patosu bratří Kaczynských v Polsku...“. V čempak asi měl ten falešný patos spočívat? Že by v pravdivé reflexi moskevské reality? Snad to nebude znít příliš falešně pateticky, ale Polsko nemůže být zmíněným osobnostem nikdy dost vděčné za to, že je zbavili WSI – „polské“ vojenské zpravodajské služby od začátku do konce pracující ve prospěch Kremlu. Já to jako k popukání moc nevnímám a i kdyby se řehtali všichni jako houpací koně, takový náhled vnímám jako, ehm, deviantní.

Autor je předseda Konzervativní strany
 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.