7.12.2019 | Svátek má Ambrož, Benjamin


MÉDIA: Chytrá horákyně?

5.7.2006

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) po vzoru chytré horákyně vymyslela nový způsob, jak zachovat pro Česko vysílání BBC. Vedení této stanice samo české vysílání před časem zrušilo, protože potřebovalo investice pro vysílání do krizových oblastí, mezi něž už zaplaťpánbůh naše země není počítána. RRTV vymyslela, že přemluví vládu Velké Británie, aby obnovila české vysílání BBC. Představuje si to prakticky například tak, že vysílání, které na daných frekvencích dnes provozuje Český rozhlas (jakožto Rádio Česko), by ČRo nadále vyráběl, ale jakožto zakázku na klíč – právě pro BBC.

Důvodům této konstrukce není úplně snadné porozumět. Když vysílání BBC pro Česko končilo, slyšeli jsme nářky, že tím končí vynikající žurnalistická škola, nenahraditelná z domácích zdrojů. O tom, že tato teze neodpovídala skutečnosti, svědčí právě Rádio Česko, které vyplnilo díru po BBC vcelku bez obtíží, což potvrzuje třeba i návrh RRTV, aby vysílání Rádia Česko bylo vyráběno jako produkt pod hlavičkou BBC. K čemu pak ale má sloužit nálepka BBC, když stejný program, který dnes ČRo vyrábí pro sebe, by vyráběl pod jinou značkou – ale pro stejné vysílání na stejných kmitočtech? Zdá se, že má jít jen o politickou symboliku, popřípadě o pár trafik pro lidi z české redakce BBC.

Jde ale také o technické prostředky. BBC disponovala dvanácti kmitočty, z nichž deset lze označit za vynikající co do výkonu i pokrytého území a jeho demografické struktury (např. Praha 3 kW, Liberec 1 kW, České Budějovice 1 kW, Ostrava 1 kW, Pardubice 1 kW, Plzeň 1 kW, Jihlava dokonce 4 kW – ale to je mezi kopečky, že…). Těchto dvanáct technických prostředků se s koncem vysílání BBC ocitlo ve vzduchoprázdnu. RRTV má jen dvě možnosti, jak s nimi naložit: přidělit je Českému rozhlasu jako dokrývače k jeho stávajícímu kmitočtovému portfoliu, nebo na ně vypsat regulérní řízení pro privátní broadcastery.

Řešení, které navrhuje dnes RRTV, odpovídá variantě prvé. Kdyby oficiálně nastal stav, že ČRo produkuje program pro vysílání BBC na těchto kmitočtech, logicky by pak – při definitivním odchodu BBC, který je nevyhnutelný – kmitočty připadly ČRo jaksi „za zásluhy“. Vždyť na nich přece už nějaký čas vysílá, byť pod jinou hlavičkou.

Pustit kmitočty do tendru se RRTV viditelně nechce. Důvody jsou zřejmé: už nějaký čas téměř cokoli, co RRTV rozhodne v licenčních řízeních, je napadeno a většinou úspěšně soudní cestou neuspokojenými žadateli zrušeno. Pro příklady nechoďme daleko: stačí se podívat na fatální kauzu 5kW kmitočtu v Benešově-Kozmicích, který vzdoruje úspěšnému obsazení už přes tři roky. RRTV se nepochybně zdráhá pustit dvanáct kmitočtů po BBC do volné soutěže proto, že se bojí, aby jejich osud nebyl stejný jako ten benešovský. Je pro ni mnohem jednodušší přihrát kmitočty ČRo se zdůvodněním, že jde o technickou podporu právě pro Rádio Česko, které – na rozdíl od jiných stanic ČRo - kmitočtovou síť pro terestrické vysílání potřebuje, má-li být plnohodnotným rádiem.

Takto seřazena, vypadají fakta jasně a přehledně. Je škoda, že RRTV tančí svůj tanec mezi vejci a neřekne na rovinu, co zamýšlí. Každé řešení, ať tendr, či přidělení kmitočtů ČRo, je lepší, než nějaké údajné přemlouvání britské vlády a podobné nápady, které jsou směšné ze své samé podstaty. A na první pohled je zřejmé, že jde o zástěrku, zakrývající jiné záměry. RRTV je ale správní orgán, nemá dělat politiku, nýbrž věcně a čitelně rozhodovat.

(Psáno pro Česká média)
 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.