Neviditelný pes

MÉDIA: Bílý fosfor aneb Jak se dělá propaganda

11.11.2005

Ze stránky RAINedávno mne upoutal v BL následující článek :

Britské-listy 9.10.20005: "Americké jednotky užily při útoku na město Faludža chemických zbraní."

Text zněl: Začátkem tohoto týdne vyšly najevo přesvědčivé nové důkazy, že Spojené státy v-listopadu 2004 při útoku na město Fallúdža svrhly na toto město obrovské množství bílého fosforu, píše britský-list Independent a pokračuje: Tím usmrtily povstalce i civilisty prostřednictvím strašlivých popálenin, které působí tato chemikálie.

Od těchto útoků, o nichž nepřinesl informace žádný západní novinář, se šířily dohady, že Američané použili při útoku na toto město chemických zbraní.

A k tomu byl připojen odkaz na webové stránky RAI 24 News

Kliknete-li si na uvedené stránky, naskytne se vám skutečně poněkud drsná podívaná. Mrtvoly v různém stavu rozkladu. Člověkem by to až otřáslo, kdyby však nedávno neshlédl na programu SPEKTRUM, například dne 6.10 2005 pořad "Nigel Marven a zvířecí detektivové". Pořad pojednával o tom, co se stane s tělem po smrti. Pořad začínal u sledování, co se děje s tělem "náhrady" člověka, prasete, ale nakonec došlo i na originální snímky mrtvých těl, jež "dárci", tedy původně živí-lidé, darovali pro vědecké účely. A to pro výzkum, co se stane s mrtvolou, není-li moderně průmyslově pohřebními službami zpracována, tedy většinou následkem nějakého trestného činu.

Pořad o tom, co s mrtvým tělem udělají mouchy, červi (to, co vidíte na některých uveřejněných fotografiích - jakési žlutohnědé tečky pod těly - např. tělo mladíka v potištěném tričku - jsou s největší pravděpodobností statisíce muších larev), mravenci, myši, krysy a větší zvířata, jako psi a lišky, byl v mnohém sice drsný, ale poučný. RAI, která dala snímky na svůj web a rozšířila svoji informaci o dalším odporném činu americké soldatesky, však zřejmě zaměstnává redaktory, kteří více přemýšlí o tom, jak dokázat svoji pravdu, než by používali svůj mozek.

Uveřejněné fotografie jsou totiž už na první pohled podezřelé. Uvedený bílý fosfor, který měli zhovadilí američtí žoldáci použít proti nevinnému faludžskému lidu má následující vlastnosti:

bílý fosfor
- kubická soustava
- nejtěkavější a nejreaktivnější pevná forma
- velmi silný jed - 0,05g je pro člověka smrtelná dávka
- páry vdechované v malých množstvích po delší dobu způsobují odumření čelistních a nosních kostí - fosforová nekróza
- měkký jako vosk
- nerozpouští se ve vodě
- rozpouští se v sirouhlíku, benzenu, etheru
- molekula je tetraatomická (P4)
- velmi reaktivní
- snadno reaguje s kyslíkem, halogeny, sírou
- snadno se oxiduje, proto musí být uchováván pod vodou
- na vlhkém vzduchu světélkuje (fosforescence)

červený - výroba zápalek
bílý - plnění bomb, jed na krysy, výroba sloučenin (kyselina fosforečná, sulfidy,chloridy)

- Schopnost samovznícení bílého fosforu při styku se vzduchem se v polovině minulého století využívalo k výrobě samozápalných leteckých pum a dělostřeleckých granátů. Zákeřnost těchto zbraní spočívala v tom, že hořící fosfor způsobuje mimořádně těžké popáleniny a zároveň je velmi obtížné jej uhasit (jediný spolehlivý způsob je ponoření do vody). Dnes jsou tyto bestiální zbraně přísně zakázány.

- Toxických vlastností bílého fosforu se dodnes využívá při výrobě jedovatých nástrah na krysy a jiné hlodavce.

Z uvedeného je tedy na první pohled jasné, že informace RAI a BL nejsou pravdivé. Tvrzení, že bílý fosfor silně reaguje při styku s lidskou pokožkou, jak tvrdily nejen BL a ale i Česká televize ve zprávách, je silně účelové a zkreslené, protože zamlčuje skutečnost, že bílý fosfor reaguje nejen s lidským tělem ale se vším, kde je přítomen kyslík. Vyvolává rozsáhlé spáleniny a rozhodně není možné, aby hořel někde na těle pod oblečením aniž by je poškodil. Takže by na lidech zasažených bílým fosforem nemohlo zůstat, zvláště při hoření samovznícením, neporušené oblečení a kolem nich ložní prádlo.

Podíváme-li se na obrázky 1 a 2 uveřejněné na stránkách RAI, domnívám se po konsultaci s kriminalistou, že se jedná o mrtvoly ve značném stavu rozkladu, pod kterými se objevují výtoky tělních šťáv a kde dochází k procesům, které tak pečlivě zaznamenal ve svém pořadu Nigel Marven o zvířecích detektivech.

Z fotografie číslo 3 je jasné, že nelze vůbec určit, jak k úmrtí došlo, že se však jedná o lidské pozůstatky silně nadmuté vznikem vnitřního plynu v místě obepnutém oděním a rozpadem tkáně na místech vystavených vlivu povětrnosti.

Další fotografie mrtvoly s poškozenými končetinami pak zcela jistě vylučuje zasažení bílým fosforem, jde zřejmě o následky ohlodání zbytků těla psy, kteří se v arabských městech běžně potulují ve smečkách a které, jak bylo zdokumentováno, požírají části mrtvol. Navíc by po ohni, který vzniká působením bílého fosforu a vytváří vysoký žár musel být na zemi pod tělem nějaké stopy. Zdá se, že nejsou.(Ostatně, divoké psí smečky v ulicích měst znají naši turisté třeba i z Řecka a Turecka.)

Věc jsem také prodiskutoval s člověkem, jehož specializací byla propaganda a desinformace..

Upozornil mne na to, že pokud by byla jen minimální možnost, že by snímky a zpráva byly pravdivé, či alespoň částečně obhajitelné, využila by jich propagandistická mašinérie islamistů, která je velice schopná a propracovaná daleko déle a více. To, že celá "aféra" tak rychle utichla, však ukazuje, že tato konstrukce byla v zásadě celá vylhaná. Šlo jen základní dojem, a to vytvoření jakoby informace o tom, že Američané v Iráku používají chemické zbraně, čehož bylo dosaženo. Od této chvíle se bude kdekdo odvolávat na zprávu RAI a dalších masmedií, které ji převzaly a bude vydávána za "fakt". Také proto je možné ji rychle stáhnout, protože Al Jazeera ji jistě patřičně rozšířila do celého muslimského a spřáteleného levicového světa. Účelu tedy bylo dosaženo.

Česká televize, jejíž zpravodajství je propagandistickou směskou levičáckého antiamerikanismu a antisemitismu chabě krytého takzvaným "pochopením pro palestinskou věc" a nezastírané nenávisti ke všemu "kapitalistickému", pak pochopitelně tento desinformační materiál s chutí převzala a několikrát opakovala. Podle hesla, že stokrát opakovaná lež se stává pravdou.

Najdete-li někde na kabelu onen pořad Nigela Marvena, podívejte se na něj. Je to pohled poněkud drsný, ale poučný. Třeba proto, aby vás nemohli různí "pokrokoví"novináři příště tahat za nos.

Jo a díky Britským listům, že uveřejnily odkaz na stránky RAI. Jen houšť a větší kapky!zpět na článek