Neviditelný pes

KORONAVIRUS: Proč jsme druzí na světě?

21.10.2020

Česká televize uváděla v neděli 18.10. ve svých zpravodajských relacích na ČT24, že jsme podle listu The New York Times druzí na světě v počtu pozitivních výsledků testu na covid. Před námi je Andora, za námi Belgie a Holandsko. Vysvětlení je samozřejmě velmi prosté. Od září totiž stoupl počet testů za den téměř na trojnásobek. Zatímco od 1. do 7. září bylo provedeno 71 648 testů (zdrojem jsou otevřená data MZ ČR), od 10. do 16. října bylo již provedeno 189 568 testů. 16. října bylo provedeno doposud nejvíce testů (přes 37 000), tj. 3,5krát více než 1. září.

Na obrázku uvádím vývoj počtu testů a počtu pozitivních testů od počátku září do 16. října.

testy

Kdybychom testovali stále v takovém množství jako na počátku září, byl by počet pozitivních na konci období jenom 3266, takových hodnot jsme však dosahovali už koncem září, protože koncem září již stoupl počet testů na dvojnásobek.

Toto jsou jasná data a jasné výsledky. Na ty není nutné čekat, až si toho všimne The New York Times, ale je možné, pokud by o to redakce ČT stála, spočítat tyto údaje ve vědecké redakci.

Co z výše uvedeného obrázku vyplývá? Vlastně jedno velmi důležité číslo. Počet pozitivních výsledků se zvyšuje o (3266-499) /45, tj. o 61 osob denně, přepočteno na konstantní počet testů (vztaženo na 1.9.2020, kdy bylo provedeno něco přes 11 000 testů). Tento nárůst vypovídá zejména o tom, že se takzvanou chytrou karanténou daří zvyšovat počty infikovaných v testovaných vzorcích. „Rekordy“, o nichž s takovou oblibou ČT referuje, se tak jeví touto optikou jako docela poplašná zpráva.

Navíc v každém svém příspěvku na covidové téma upozorňuji na skutečnost, která se uvádí přímo na stránkách MZ ČR. Výsledky jsou závislé na strategii testování. Čím přesněji vytipuji z trasování možné nakažené, tím se zvyšuje pravděpodobnost, že testy budou pozitivní. Na jaře, když se dělal test české populace na promořenost covidem, bylo zjištěno jenom promile osob s protilátkami, tj. osob, které prodělaly covid a ani o tom třeba nevěděly. Jestliže testy odhalí 30 % pozitivních lidí, neznamená to, že je populace promořena na třicet procent! Čím lépe se trasuje a čím méně jsou testováni bezpříznakoví jedinci, kteří si test chtějí sami zaplatit, tím musí logicky číslo růst.

A ještě jednu, tentokrát smutnou statistiku počtu zemřelých, kteří byli pozitivně testování na covid. Na jaře zemřelo z celkového počtu asi 20 000 osob pozitivně testovaných necelých 400 osob, tj. 2 % pozitivních. Nyní máme počet pozitivních již přes 140 000, počet zemřelých asi 1000 osob, tj. asi 0,7 %. Smrtnost je nyní asi třetinová proti jarní fázi. Jasně se ukazuje, jak důležité bylo na jaře ekonomiku uzamknout, protože bylo nutné první náraz s covidem přežít s co nejmenšími následky. Česko se vyhnulo italské cestě a česká vláda podnikla to nejlepší, co mohla udělat.

V současnosti žádná italská cesta fakticky nehrozí, máme dostatečné kapacity přístrojů i léků. Vláda již připouští, že nouzová lůžka se postaví z důvodu jistoty a zřejmě budou vytížena buď málo, nebo vůbec. Navíc stále platí, že až 40 % pacientů s covidem v nemocnicích by mohlo být propuštěno, pokud by měli kam jít (většinou se jedná o starší pacienty z domů pro seniory, kam je není možné vracet). Proto je výhodné tyto osoby umístit do hotelů, kde by mohly pobýt až do negativního testu na covid.

Jan Hamáček v televizi Prima prohlásil, že otevřít školy 1. září byla chyba. Odmítám toto tvrzení zcela, neboť reprodukční číslo mezi učiteli bylo mimořádně nízké (viz) a distanční výuka na I. stupni a částečně na II. stupni nemůže nahradit chození do školy. V okolních zemích se ostatně vyučuje a třeba ve Švýcarsku, které s životy učitelů a dětí rozhodně nehazarduje, trvala jarní fáze školní výluky jenom měsíc a nyní se jede více méně normálně dál. Hamáčkovo tvrzení je poplatné názorům Romana Prymuly, který by nejraději zavřel všechno. To už ale není cesta.

Platí, že české zdravotnictví je na rozdíl od jara schopno zvládnout virovou pandemii s mnohem lepší připraveností. Jsem velmi zvědav, zda se 2. listopadu opravdu děti vrátí do škol „za jakékoliv epidemiologické situace“ – jak tvrdili ministr školství i ministr zdravotnictví. Tři neděle bez výuky asi lze akceptovat, ale další měsíce už rozhodně ne.

Převzato se svolením autora z JanBarton.blog.idnes.czzpět na článek