25.10.2020 | Svátek má Beáta


KNIHA: Hitler autentický a nefalšovaný?

31.7.2013

Problém této knihy není v tom, že obsahuje Hitlerovy projevy, ale v tom, že schvaluje to, co Hitler dělal. Jistá část údajných stoupenců svobody projevu teď zajisté nesouhlasně šermuje rukama, klepe si na čelo a připomíná, že kniha Hitlerovy projevy přece nepřináší žádné interpretace. Naopak, autor Lukáš Beer v ní nechává promluvit samotného autentického Hitlera, přináší "autentický a nefalšovaný náhled", jak sděluje čtenářům v úvodní studii. Není prý úkolem této knihy jakkoli analyzovat Hitlerovy projevy, nebo s nimi dokonce věcně polemizovat. Stejně prý upustili autoři od jakéhokoli hodnocení správnosti projevů.

Slibují nefalšovaná fakta...

Jen na okraj teď podotýkám, že to vůbec není pravda, protože editor Lukáš Beer ve svém úvodu a shrnujících komentářích i vydavatel Pavel Kamas v prezentaci knihy projevy hodnotí, a to pozitivně. Marně byste v knize hledali jasné sdělení, které by odsuzovalo národní socialismus. Marně byste tu hledali jasné pojmenování zla. Ale nepředbíhejme, dejme slovo autorům, kteří svůj přístup považují za jakýsi projev ctnosti. Zdání autenticity budí tím, že čtenářům namlouvají, že projevy, v nichž se zjevoval skutečný Vůdce, jim nějakým způsobem tajili blíže neurčení historici, kteří místo "pravdy" předkládali veřejnosti vlastní názory.

Vydavatel tvrdí, že jde o knižní událost roku, protože teď se teprve můžeme dovědět, co bylo obsahem Hitlerových projevů. Kdo nám v tom do teď bránil? Editor i vydavatel pečlivě odlišují svůj přístup od "bezpočtu knih, ve kterých autoři ze svého pohledu pojednávají o ideologických, politických a vojenských postojích nacionálněsocialistického Vůdce a jeho činech." Poctivec Beer zase slibuje: "Dnes se tedy může i český čtenář a zájemce o moderní dějiny seznámit s nefalšovanou "živou historií", a to bez záměrných i náhodných pokřivení v interpretacích Hitlerových výroků či postojů, jichž býváme tak často svědky". Ano, ano, bezpočet nepoctivých historiků dosud bránilo veřejnosti poznat Vůdce takového, jaký byl, zřejmě, aby si ho lid nezamiloval. Na konci úvodu Beer sděluje, že tato kniha dokonce otevírá jakási dvířka, zřejmě k PRAVDĚ. Prezentuje totiž fakta, ve "své autentické a nepokřivené podobě".

... ale každý historik hodnotí

Začnu tím, že nikdo, kdo píše o historii, se nevyhne hodnotícím soudům. Ani editoři Hitlerových projevů nejsou výjimkou. Taktika zastírat vlastní hodnotící pohled tím, že "nechám mluvit prameny", není nijak originální. Je to jakási zoufalá snaha svalit vinu za vlastní názor na historické aktérya a říci " to ne já, to oni". Ale ono to nefunguje. Hodnotícím soudům neuniknete. Druhá věc je, že v žádné knize o historii nemluví historie "sama za sebe". Vždy je to sdělení, ve kterém mluví autor k publiku o historii. U nás v Čechách je historie i jakousi náhražkou za morální filozofii, protože řadu hodnotových sporů u nás řešíme, nebo přehodnocujeme přes spory o události soudobých dějin. Německý nacismus je v tomto směru bezesporu to nejpalčivější téma.

... a jsou to "fakta", jen projevy?

Už výběrem projevů vyjadřuje Beer své hodnocení a sděluje tím něco publiku. Proč má být autentický Hitler poznatelný právě přes své veřejné projevy? A právě z let 1939 až 1942? Nebylo by dobré přidat k obrazu autentického Hitlera taky jeho dopisy, nařízení, vzpomínky blízkých osob? Jistě by bylo možno namítat, že to by byl příliš rozsáhlý cíl.. To uznávám, ale kdyby cílem Beerova počinu skutečně bylo ukázat "autentického Hitlera", musel by touto cestou jít, a to on nejde. Beer a jeho nakladatel čtenáři nabízejí prostě výběr 18 veřejných projevů z let 1939 až 1941, ale říkají tomu ukázat "nefalšovaná fakta". Už tím čtenáře manipulují a - proč to neříct – lžou o obsahu a usnadňují si tím lhaní i o ostatních věcech. Uvažujme o deklarovaných osvětových cílech. Prý nám má kniha pomoci nalézt poučení a pochopení, ale zároveň v jakési dvoukolejnosti pořád předstírají, že v knize nevydávají projevy, ale "nefalšovaná fakta".

Nuže, vzhledem k obsahu knihy, by ale bylo na místě vysvětlit, v čem pomůže obyčejnému čtenáři či školákovi v poučení, když dostane do rukou nekomentované vydání propagandistických projevů, projevů, které jej mají přesvědčit, stejně jako přesvědčovaly ve 30. a 40. letech. Zapomíná se, že cílem těchto projevů bylo lidi přesvědčit, ne poučit, nebo zastrašit. Reálná propaganda nebyla tak primitivní, jak si mnozí myslí. Předstírá-li zde Hitler myšlenku, že jde o válku proti koalici států , které ovládají Židé, kdo zaručí, že tomuto tvrzení někdo neuvěří i dnes?

Máme tady co do činění s dílem, které nedává čtenáři poznat ryzí a nefalšovanou pravdu, ale které čtenářům lže. Jejich manipulace začíná u výše zmíněného nezdaru pojmenovat to, co vlastně čtenáři předkládají, a pokračuje drobnými nedopatřeními při ediční práci. U projevů není uvedeno, odkud je ten který převzat. Čtenář tak nemá možnost zkontrolovat, do jaké míry byl text změněn. Beer neodlišuje svoje zásahy od textu originálu a neobjasňuje zásady, podle kterých text měnil. Ve znepokojujících komentářích dokonce vysvětluje, že něco takového nemusí vysvětlovat, neboť dokáže text upravit "z pohledu řečníka". Vcítil se do něj tak dokonale, že do textu dává mezinadpisy "ve smyslu autora projevu".

Čechům jejich Hitlera

Ale není třeba dešifrovat hodnotící postoj autora a vydavatele takto nepřímo. Myslím, že jasné hodnocení vyjadřuje způsob prezentace knihy, založený na výběru témat projevů. Výběr česky psaných a řečnicky zjednodušených projevů nám představuje Hitlera upraveného tak, aby oslovil současného českého občana, občana nadávajícího na nešvary demokracie a hledajícího jednoduchá řešení.

Projevy zachycují období od vypuknutí války do začátku války proti SSSR. Jsou psány česky a vůdce v nich vystupuje jako shovívavý ochránce českého národa, velkorysý zastánce míru, kterého k válce donutily západní imperialistické mocnosti, tedy Anglie a USA. Tyto země ovládá mezinárodní Židovstvo a Německo se jen brání. Hitler je vůdcem, který má pochopení pro sociální otázku, drží sliby a dal lidem práci. Na rozdíl od prolhaných bolševiků jemu o lid skutečně jde a dokázal to nepopiratelnými úspěchy. Hitler je tu vůdcem, který je nemilosrdným kritikem nešvarů židovsko-kapitalistické demokracie a neohroženým bojovníkem proti bolševismu.

Vydavatel ve své prezentaci vyzdvihuje celou řadu těchto ctností, kromě boje proti bolševismu. Formou slibů a řečnických otázek říká, že Hitler ctil český národ, věřil v Boha a chtěl mír. Více se prý dozvíte v knize.

Žádné tajemství aneb Vyhozené peníze

A já dodávám, že ne jen v knize. Ačkoliv nakladatel postavil reklamu na představě, že zveřejňuje tajemství a nabourává strašlivé tabu, jde o projevy, které jsou veřejně přístupné na internetu. Na youtube můžete shlédnout řadu z nich ve filmovém záznamu a dobové propagandistické brožury si můžete taky stáhnout zadarmo a bez problémů. Veškerý ediční počin Lukáše Beera spočívá v tom, že seděl u internetu, stáhnul si v pdf zmíněné brožury a vybral z nich 18 kousků pro českého čtenáře. Ty potom vydal, aniž k tomu přidal jakékoli další dokumenty, nebo vysvětlil souvislosti. Tento přístup pak vydává za objevný počin, za zveřejnění pravdy.

Pro srovnání s jeho počinem nabízím podívat se na starou edici Maxe Domaruse Hitler. Reden und Proklamationen, 4 sv., která vycházela v 60. letech. Ač jde o poněkud zmatený počin, kde jsou komentáře těžko oddělené od editovaného textu, jde o edici, která projevy doplňuje množstvím dalších dopisů, dokumentů a zpráv současníků z Hitlerovy blízkosti. Edice pokrývá dobu od r. 1932 do konce války, ve srovnání s tím, je Beerův převratný počin narychlo splácaný pamflet vytvořený za účelem propagandy a zisku. To lze vidět i z toho, když srovnáme způsob Kamasovy prezentace knihy s tím, jak prezentuje podobně zaměřenou edici mnichovský Institut für Zeitgeschichte. I oni pracují už léta na edici Hitlerových projevů, ale na rozdíl od Kamase a Beera, ji prezentují jako edici propagandistických projevů, která čtenáři umožní studovat propagandu. Ne poznat nefalšovaného Hitlera a vžít se do kůže jeho posluchačů, jak falešně slibují Kamas a Beer.

Upřímně řečeno nechápu, za co platit pánům vydavatelům tak nehorázné peníze za tento počin. Doporučuju si spíše přečíst dobové brožury v jejich autentické podobě a dle vlastního výběru. Samozřejmě pak riskujete, že objevíte jiného autentického Hitlera, než jakého pro vás vyrobili pánové Beer a Kamas. Někteří z vás asi namítnou, že zmíněné brožury i edice jsou v němčině. Jenže tak to bylo milí čtenáři. Autentický a nefalšovaný Hitler mluvil německy.

Výběr autentických brožur

Des Führers Kampf um Weltfrieden 1936

Der Grossdeutsche Freiheitskampf I 1940

Der Grossdeutsche Freiheitskampf II 1941

Der Grossdeutsche Freiheitskampf III 1943

Eine Sammlung von Hitler Reden (1941)

Převzato z blogu autora s jeho souhlasemKnížkový adventní kalendář: vyměňte letos čokoládu za kouzelné vánoční příběhy
Knížkový adventní kalendář: vyměňte letos čokoládu za kouzelné vánoční příběhy

Chvíle strávené nad knížkou jsou pro děti velmi důležité. Pořiďte dětem adventní kalendář plný kouzelných vánočních příběhů. Zkraťte si čekání na...


 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.