1.7.2022 | Svátek má Jaroslava


JUSTICE: K čemu se vlastně může ČAK vyjadřovat?

17.2.2021

Před čtrnácti dny rozbouřil vody nález Ústavního soudu ve věci voleb a zejména reakce politiků na něj. Také paní ministryně spravedlnosti se vyjádřila. Média všeho směru se vyjadřovala k vyjádření paní ministryně, co ještě smí nebo nesmí. Sociální sítě též nezůstaly bez odezvy. Nejhorší, co jsme se ale dozvěděli, bylo, že Česká advokátní komora (ČAK) se proti takovýmto výrokům neohradila na rozdíl od Unie státních zástupců nebo Soudcovské unie.

Není horší vizitkou nevědomosti o justičním prostředí než srovnávání dvou zájmových spolků, tedy Unie státních zástupců a Soudcovské unie, při veškerém respektu k nim, s profesním spolkem, který vykonává státní správu na úseku advokacie. Advokátní komora je ve všech tradičních a i kritiky jejího mlčení vzývaných systémech justice zásadně oddělenou samosprávnou komorou od státu, která ochraňuje advokáty právě před státem. Všechny civilizované justiční jurisdikce to tak mají. Má to tak i ČR.

Soudcovská unie či Unie státních zástupců si může v zásadě říkat, co chce, jak chce a o kom chce, neboť nemá nad paní ministryní žádnou kárnou pravomoc. Česká advokátní komora má nad paní ministryní kárnou pravomoc, takže její výroky může odsoudit nebo respektive správně posoudit v rovině profesní a v rovině etické a udělit paní ministryni i velmi významnou peněžní sankci.

Ovšem komora se nemůže chovat tak, jako se chovají orgány činné v trestním řízení, které často vystupují v médiích a označují toho či onoho za osobu páchající porušování práva. Kdyby se tak zachovala, zachovala by se jako státní zástupce a soudce, který rovnou dopředu vykřikuje, že někdo něco porušil a vyšetřování a souzení je jen formalitka. Přeci nechceme v právním státě, aby soudce rovnou říkal, co si o věci, která je mu předložena, myslí.

Škoda, že všichni, kteří volali po tom, aby se komora vyjádřila, pominuli tento aspekt. Což poukazuje, zejména u těch, kteří jsou osobně přesvědčeni, že právu rozumí nebo snad dokonce právníci jsou, že nepřemýšlejí dál než za písmenko A, což je tedy mediální výkřik.

Autor těchto řádků se nebude vyjadřovat k tvrzení paní ministryně, neboť mu může její případ skončit na stole. Nicméně dovolí si upozornit všechny kritiky na twitterový účet ČAK, kde komora napsala o věci to podstatné.

Převzato z blogu autora s jeho svolením

Autor je advokát. V letech 2008 až 2017 předseda Výboru pro vnější vztahy České advokátní komory. Zakládající člen Unie obhájců ČR a člen prezidia Unie obhájců ČR. Člen Odvolací kárné komise České advokátní komory.