28.6.2022 | Svátek má Lubomír


JUSTICE: Bradáčová a spol. - a „jejich“ nový zákon

20.6.2013

Dlouhou dobu se jedná o novém zákonu o státním zastupitelství. Teď už v parlamentu. Takže zákon asi bude brzy na světě.

Na stránkách Nejvyššího státního zastupitelství ČR jsem se dočetl: "Aktuálně je připravován nový zákon o statním zastupitelství, který přináší komplexní reformu státního zastupitelství. Hlavním cílem je posílit nezávislost státního zastupitelství jako instituce, ale i státních zástupců, na jakýchkoli vnějších vlivech, dále posílit jejich nestrannosti, samostatnost, na druhé straně ale i odbornosti a odpovědnosti. Připravovaná právní úprava sice ponechává vnější a vnitřní dohled jako formy vnitřní kontroly v soustavě státního zastupitelství, nicméně předpokládá provedení výraznějších změn v obsahu těchto kontrolních institutů směřujících ke zdůraznění nezávislosti i jednotlivých státních zástupců, třebaže nepůjde o nezávislost stejné kvality a obsahu jako u soudců."

No tak to nás potěš Pán Bůh. Podělím se s vámi o vlastní zkušenosti. Názor si udělejte sami.

V roce 2007 jsem údajně spáchal trestný čin. Dle státního zástupce Petra Hořína z Okresního státního zastupitelství v Liberci jsem se údajně podílel na přijetí úplatku.

Hořín zásadně chybně vyhodnotil trestní oznámení, dle kterého jsme já a moji společníci (všichni podnikatelé – nikoli úředníci) požadovali úplatek. Čtete dobře: nenabízeli! Požadovali!

Nejvyšší soud později, logicky, vyhověl našemu dovolání a rozhodl, že příjemci úplatku jsme v žádném případě být nemohli. Nebyli jsme úředními osobami. Nejednali jsme v obecném zájmu.

Ale zpět k Hořínovi. Ten tu svoji nesmyslnou teorii potřeboval podpořit jasným důkazem. A tak povolil tzv. předstíraný převod peněz.

Podstrčení státních peněz mému společníkovi však v žádném případě nemohlo dokázat spáchání trestného činu. Když jsme trestný čin úplatkářství nemohli spáchat ani teoreticky. A jiný trestný čin předstíraným převodem prokazovat nelze.

Hořín tedy udělal povolením předstíraného převodu hroznou chybu. A to úplně pomíjím, že k povolení předstíraného převodu stejně nebyly žádné důvody. I kdyby se teoreticky mohlo jednat o úplatkářství. Neexistovaly totiž žádné indicie o požadování hotových peněz. Z důvodu jednoduchého - nikdy požadovány nebyly. To ostatně dosvědčují policejní písemné úřední záznamy a policií pořízené audiozáznamy. Vše je založeno v trestním spisu.

Hořín vedle povolení naprosto neodůvodněného předstíraného převodu dělal i další šílené kousky. Prý jsme my všichni společníci páchali trestný čin "po přechozí společné domluvě". Což se Hořín ani neobtěžoval jakkoli dokazovat. Prý jsme my, do té doby nikdy trestně nestíhaní občané, značně narušení. Naše "formální" bezúhonnost byla prý "nutným předpokladem páchání trestné činnosti". Atd., atp.

V pokračování trestního řízení – po rozhodnutí nejvyššího soudu - nižší soudy respektovaly uvedené závazné stanovisko Nejvyššího soudu ČR. Proto nižší soudy (dělající zase jiné hrubé chyby) Hořína celkem ČTYŘIKRÁT až opovržlivě posílaly s tím jeho neustále tvrzeným úplatkářstvím někam.

Hořín si moc dobře uvědomoval (u soudu to ostatně přímo řekl), že jsme nikomu nezpůsobili škodu a že prostě nemůžeme být odsouzeni za jiný trestný čin. Potřeboval proto dosáhnout našeho odsouzení kvůli úplatkářství za každou cenu.

To se mu však nepodařilo. Rozhodnutí soudu je od 15.5.2013 pravomocné.

Kromě tohoto případu figuroval zásadním způsobem Hořín i ve druhém trestním řízení vedeném se mnou a mými společníky.

V souvislosti se zahájením výše popsaného trestního řízení - v prosinci roku 2007 - zahájila liberecká policie dozorovaná Hořínem vůči mně a mým společníkům trestní řízení ještě v úplně jiné věci. Pro údajné spáchání trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku. Trestný čin měl být spáchán v roce 2003! Prostě Hořín, vědom si svých pochybení v té první věci, nás chtěl dostat jakkoli. Pro cokoli. A kdykoli.

Dne 22.5.2013 jsme byli soudem, hned napoprvé – byť po dlouhých pěti letech - v této druhé trestní věci zproštěni Hořínovy obžaloby. Naše jednání v srpnu 2003 nebylo, dle soudu, v žádném případě trestným činem. Rozhodnutí je zatím nepravomocné. (Předpokládám, že se Hořín odvolá. To je oblíbený sport i naprosto mizerně jednajících státních zástupců, nemajících špetku studu. A vždyť je to nic nestojí - na rozdíl od obžalovaných.)

Dnes je tedy zcela nepochybné, že Hořín v obou trestních věcech jednal vadně. Jak zhodnotily soudy. Jednal neodborně, mnohonásobně chyboval. Prokázal jsem, že Hořín dokonce mnohonásobně přímo lhal.

A tady se dostávám k tomu, proč vůbec tento text píšu.

V průběhu obou trestních řízení jsem si opakovaně na Hořína stěžoval. Na různých úrovních. Od Hořínova bezprostředního nadřízeného až k nejvyššímu státnímu zástupci.

V soustavě státního zastupitelství je samozřejmě principem číslo jedna princip padajícího exkrementu. A tak stížnosti na Hořína nakonec vyřizovali dva státní zástupci: v některých případech jeho nejbližší nadřízený – Okresní státní zástupce v Liberci Ivan Bernátek, v mnoha ostatních sám Hořín! Tušíte-li, jak rozhodovali, tušíte správně.

Poté, co je už jasné, že Hořín zásadně chyboval v obou trestních věcech, jsem očekával, že u Hořínových nadřízených dojde k přehodnocení přístupu k mým stížnostem.

V březnu 2013 jsem podal na Hořína stížnost k Vrchní státní zástupkyni v Praze Lence Bradáčové. A stížnost jsem označil i jako kárný podnět.

Po téměř dvou měsících mně Bradáčová odpověděla. Kárný návrh na Hořína nepodá. Můj návrh "jako kárná žalobkyně neakceptovala". Dodala: "K takovému postupu důvody nespatřuji."

Část "stížnost" Bradáčová postoupila k vyřízení Krajskému státnímu zástupci v Ústí nad Labem Janu Jakovcovi. Ten by měl věc vyřídit, protože ji oním principem padajícího … nemohl předat do Liberce Hořínovu nadřízenému Bernátkovi. Stěžoval jsem si totiž současně i na Bernátka.

Část "kárný podnět" Bradáčová "předložila krajskému státnímu zástupci v Ústí nad Labem, který je ze zákona rovněž oprávněn kárný návrh podat".

Stížnost Jakovec dosud nevyřídil.

Kárný podnět vyřídil Jakovec tak, že "neshledal podmínky pro podání návrhu na zahájení kárného řízení".

Zákonem jsou popsány znaky kárného provinění jako "zaviněného porušení povinností státního zástupce, zaviněného chování nebo jednání státního zástupce, jímž ohrožuje důvěru v činnost státního zastupitelství nebo v odbornost jeho postupu anebo snižuje vážnost a důstojnost funkce státního zástupce".

Dle Bradáčové a Jakovce jednal Hořín řádně. Odborně.

Ale to přece není pravda. Co za tím hájením Hořína může být?

Nehrají náhodou u těch nezávislých státních zástupců (i když zatím údajně málo nezávislých – viz argumentace k novému zákonu o státním zastupitelství) roli veřejnosti trochu skryté vazby?

Jako třeba kamarádčoft vyplývající z členství a funkcionaření v tzv. Unii státních zástupců ČR (USZ) – v "dobrovolném, stavovském a nepolitickém sdružení státních zástupců a právních čekatelů"? USZ sdružuje asi třetinu českých státních zástupců. Je to zjevně mocná nátlaková organizace.

Bradáčová je asi od roku 2008 (možná dříve) prezidentkou USZ. Mediálně známou se stala právě díky této funkci. Jako prezidentka USZ se vyjadřovala zejména k případu Čunek. Často a ráda se zviditelňovala skrze kritiku příslušných orgánů. Samozřejmě v čele s nejvyšší státní zástupkyní Veseckou.

Jakovec je členem USZ. A členem etické a legislativní komise USZ. Tedy dvou z celkem pěti komisí USZ.

Bernátek je členem USZ, členem jeho výkonného výboru a také členem její legislativní komise. Od začátku prezidentování Bradáčové byl jejím "1. viceprezidentem". Asi do roku 2012.

Hořín je, jak jinak, také členem USZ. Dnes sice nemá v USZ žádnou funkci, ale po dobu viceprezidentování Bernátka (a podstatnou dobu mých trestních řízení) byl členem minimálně jedné z komisí.

Tak co si myslíte o výše citovaném komentáři NSZ? O "posílení nezávislosti státního zastupitelství jako instituce, ale i státních zástupců, na jakýchkoli vnějších vlivech", "posílení jejich samostatnosti, odbornosti a odpovědnosti"? O "zdůraznění nezávislosti i jednotlivých státních zástupců"?

Já nic dobrého.

V Liberci dne 13.6.2013Kouzelná oslava Mezinárodního dne jógy na Karlově mostě
Kouzelná oslava Mezinárodního dne jógy na Karlově mostě

Pražští jogíni se 21. června poprvé připojili k ostatním jogínům, aby s nimi oslavili Mezinárodní den jógy. Oslavy se zúčastnilo 400 jogínů a sešli...