29.6.2022 | Svátek má Petr, Pavel


JUSTICE: Bossing na státním zastupitelství trvající 33,3 let

28.9.2020

Jak komentovat události týkající se nalézání práva a zásadních právních rozhodnutí, když se stále nabízejí poznámky k jednání reprezentantů právnických profesí?

V Ostravě u krajského soudu bylo veselo. Paní vedoucí státní zástupkyně Zlatuše Andělová krajského státního zastupitelství vyvíjela nelegitimní tlak na tehdejší vedoucí Okresního státního zastupitelství v Ostravě, paní Tamaru Kornasovou. Alespoň ta je o tom přesvědčena, a proto se brání žalobou. Je roztomilé, když zažalovala stát, protože byla terčem bossingu, žádala odškodnění ve výši 500 tisíc korun.

Nepochybuji, že její právní zástupce je seznámen s judikaturou týkající se odškodnění nemajetkových újem, zvláště těch nejtěžších v oblasti nesprávného úředního postupu a zásahu ze strany státu. Ví, že podle veleváženého názoru moudrého Nejvyššího soudu je to nějakých 15 tisíc korun za rok průtahů či jiných otravných postupů ze strany státu. Tedy si kladu otázku, zdali při tomto výpočtu byla paní státní zástupkyně okresního státního zastupitelství předmětem bossingu 33,33333… let? Ale to odbočuji.

Smekám zde před panem kolegou Pavlem Uhlem. Jeho shrnutí vlastní závěrečné řeči: „Z rozsudku soudu I. stupně mám dojem, že žaloba se zamítá, protože je důvodná.“ To budu používat. Patří totiž do kategorie zdůvodnění: Všechno je po právu, ale ono je to možná trochu složité, abychom to pochopili, tak to zamítáme. – Všechno je po právu, ale nám se to nechce číst, tak to zamítáme. Joj, kolikrát toto ještě uvidíme.

Když už jsme u těch advokátů, nešlo přehlédnout velký rozhovor s Danielem Hůlem v Právu a justici Lidových novin. Vyjadřoval se o exekucích a žalobách vůči dlužníkům, jejich zmnožování a tak podobně. Každý to známe, možná je to mravné, možná nemravné, to není rozhodující. Pravdivý byl jeho postřeh, když na jedné straně tepal do advokátů, kteří vymysleli rozdělování a zmnožování pohledávek, kritizoval jejich postupy a nápady s postupováním pohledávek na subjekty existující mimo území České republiky. Jinými slovy exekuční byznys.

Ovšem na druhé straně současně advokáty jiné, nějaké lepší, hájil za to, že mu pomáhají a všem dlužníkům pomáhají při obraně jejich práv. Já tomu moc nerozumím, Jak může být advokát jednou dobrý, když hájí jedny zájmy, a jednou špatný, když hájí druhé zájmy. Přece doktor není taky jednou špatný, když operuje vraha, a podruhé dobrý, když operuje hodného člověka. Proboha, to jsou špatní doktoři jenom proto, koho operují? Snad jsou dobří, nebo špatní proto, jak dělají svoji práci.

A to platí i o advokátech. Bohužel advokáta si s klientem a jeho postupy spojuje kde kdo, ovšem když to činí někdo, kdo je profesionál, je to špatně.

Nicméně, jak už to tak bývá, to nejlepší nám přináší opětovně soudci. Dočasně zproštěný Jan Veselý z Okresního soudu v Mělníku má na krku dvě kárné žaloby. V zásadě jde o to, že pan soudce má živnostenský list, protože začal podnikat, když převzal podnikatelskou činnost po svých náhle zemřelých rodičích. Lze se soudce Veselého zastávat, protože sám sebe udal, že takovou věc dělá. Když někdo chce být soudce, musí z hlediska morálky soudce nakládat i s takovými věcmi, jako je dědictví po rodičích. Nevím, proč soudce Veselého nenapadlo celý podnik někomu pronajmout a mohl mít celou záležitost uzavřenou. Stačilo možná jen využít služeb advokáta. Každopádně soudce se rozhodl, jak se rozhodl, a soudcem je právě proto, že se může rozhodovat omezeně. Podnikat prostě nemůže, ať se děje, co se děje. I samotný pronájem nemovitostí vidím problematicky, ale dokážu si ho představit. Ovšem, znovu říkám, svou činnost uvedl do prohlášení podle zákona o střetu zájmů, je to diskutabilní. Na zproštění funkce to není.

Co ovšem diskutabilní už ovšem není, je nahlížení do justičních databází. Prostě do justičních databází nahlédnout nemohu a jeho obhajoba před kárným senátem Nejvyššího správního soudu je mírně řečeno kontraproduktivní. Každopádně vzal si skvělého obhájce, který dokáže i obyčejným věcem dát přesah ústavně právní, tak uvidíme, jak celý případ dopadne. Skromně mám za to, že k odvolání nedojde. Já bych si přál, jde-li o podnikání a správu majetku, podmínku – tak takhle tedy ne a skonči to hned! – a pokud jde o databáze – nejvyšší možný peněžitý trest. Pro puristy: Vím, že podmínka nelze vyslovit, ale on to kárný senát zvládne.

Psáno pro Info.cz

Převzato z blogu autora s jeho svolením

Autor je advokát. V letech 2008 až 2017 předseda Výboru pro vnější vztahy České advokátní komory. Zakládající člen Unie obhájců ČR a člen prezidia Unie obhájců ČR. Člen Odvolací kárné komise České advokátní komory.