Neviditelný pes

HISTORIE: Výroba sametu vzroste dvojnásobně

21.2.2007

Počet stanic místních telefonních sítí vzroste o 4,4 %. Národní důchod se zvýší o 7,7 %. Dále bude zvýšena kulturní péče. Zvýší se umělecká úroveň divadel a koncertů a podstatně stoupne počet jejich návštěvníků. Rozšíří a zkvalitní se televisní vysílání a jeho pořady. Bude zvýšen rozsah generálních oprav silnic. Do užívání bude dáno 40.000 nových bytů. Podstatně vzroste rychlá přeprava trolejbusy. Zvýší se průměrná dojivost krav o 16 %.

Nikoliv, nečtete zprávy o nějakém záhadném ekonomickém tygru. Uvedené informace pochází ze zákona o státním plánu na r. 1954.

V něm je vláda zmocněna též činit nařízeními "opatření nutná ke splnění úkolů státního plánu", tedy i k výše zmíněným cílům.

Vláda pak toto zmocnění jen využila a vyhlásila chráněnou oblast Pražského hradu, podle něhož rada ÚNV Prahy, shodou okolností, převedla vlastnictví katedrály svatého Víta. Kdo má o legalitě ještě nějaké pochyby, může si ostatně přečíst toto stručné nařízení celé ...

VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
č. 55/1954 Sb.
ze dne 19.října 1954
o chráněné oblasti Pražského hradu

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 14 odst. 1 zákona č. 2/1954 Sb., o státním plánu rozvoje národního hospodářství republiky Československé na rok 1954:

§ 1
Pražský hrad, sídlo presidenta republiky Československé a významná historická památka, náleží všemu československému lidu. K zabezpečení jeho řádné správy a ochrany se vytváří chráněná oblast Pražského hradu.

§ 2
Objekty chráněné oblasti spravuje kancelář presidenta republiky, která též na území chráněné oblasti vykonává veškerou správu v oboru státní památkové péče.

§ 3
Vymezení chráněné oblasti provede rada ústředního národního výboru hlavního města Prahy v dohodě s kanceláří presidenta republiky.

§ 4
Náhrady za objekty v chráněné oblasti určí rada ústředního národního výboru hlavního města Prahy; může též rozhodnout, že se taková náhrada neposkytne.

§ 5
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je vláda.zpět na článek