29.6.2022 | Svátek má Petr, Pavel


GLOSA: Znáte „kravinyma“?

13.8.2021

Čtenáři, kteří v základní škole nechyběli často v hodinách gramatiky českého jazyka, vědí, že synonyma jsou různá slova s podobným významem, zatímco homonyma jsou slova podobně znějící, ale většinou s významem naprosto odlišným. Já jsem zjistil, že existuje ještě třetí skupina slov – „kravinyma“.

Ale nebudu se chlubit cizím peřím. Veřejně přiznávám, že jsem se inspiroval u vpravdě geniálního uživatele češtiny – dramatika, herce a spisovatele pana Jana Wericha, který ho spolu se slovy napnelismus a cukatura použil ve filmu „Pudr a benzín“.

Přiznávám rovněž, že do skupiny „kravinym“ jsem zatím zařadil pouze dvě slova, jejichž vzájemné a navíc i naprosto jednostranné zaměňování se masivně rozšířilo mezi politiky a silně angažovanými novináři.

Klasickým a zatím i jediným příkladem použití „kravinyma“ je náhrada sousloví „pozitivně testovaný“ slovem „nakažený“. I prostý nevzdělanec neznající definici pojmu synonyma a používající svůj selský rozum ví, že mezi těmito výrazy je velmi podstatný věcný rozdíl.

Položím-li nám všem takzvanou řečnickou otázku „Proč to politici dělají?“, můžeme na ni odpovědět sborem:

„PROTOŽE POTŘEBUJÍ, ABYCHOM SE STÁLE BÁLI!“

Já se však obávám, že politici už na nás připravují mnohá další „kravinyma“. V první řadě náhradu slova „dobrovolně“ slovem „povinně“. A neradujte se, protože tím to neskončí!!! Bohužel.