Neviditelný pes

GLOSA: Zákon je víc než Desatero

25.12.2020

Zaujal mě text Daniely Kovářové, právničky, kterou vnímáme asi nejvíc jako exministryni spravedlnosti (článek Vykašlete se na zákony!).

Zajímavý text odbornice, která si nemohla nevšimnout existence biblického Desatera. O něm píše toto:

Kdysi mělo biblické Desatero jen několik desítek slov, zatímco dnes má každá evropská směrnice tisíce zbytečných slovíček jen v preambuli, pak následuje spousta stránek definic a vysvětlování, až se skutečný význam ztrácí kdesi v překladu těch nesrozumitelných frází.

Je zřejmé, kam tím autorka míří – a má v principu pravdu. Pouze u Desatera bych se zastavil. Člověk, který není podrobněji seznámen se starověkými dějinami Izraele, by mohl nabýt dojmu, že izraelská pospolitost si vystačila toliko s Desaterem.

Tak tomu ovšem není.

Desatero je sice klíčová, ale rozsahem nepatrná část Zákona, který byl dán lidu izraelskému na Sinaji prostřednictvím Mojžíše. Zákon obsahuje „bezpočet“ nařízení, pravidel, zákazů a příkazů týkajících se jak náboženského života, tak života a soužití (dnešním jazykem řečeno) občanského.

Ustanovení Zákona jsou zaznamenána ve čtyřech biblických knihách – Exodus, Leviticus, Numeri a Deuteronomium. Když si je pročteme, zjistíme, že obsahují nepoměrně víc než „několik desítek slov“. Je tomu tak proto, že Zákon nerovná se pouze Desatero, ale platí zde jiný vztah:

Zákon = Desatero + x, kde x jsou další početná ustanovení včetně 613 přikázání.

Uvádím to proto, abych připomněl skutečnost často opomíjenou: Zákon je víc než Desatero.

Převzato z blogu autora s jeho svolením.zpět na článek