6.12.2019 | Svátek má Mikuláš


Zobrazit příspěvky: Všechny podle vláken Všechny podle času
Ś. Svobodová 20.11.2019 22:04

Zkuste se na to podívat z jejich strany. Narodí se do totality, nemohou si vybírat. Náboženství jim předepisuje řadu omezení a diskriminací, které musí plnit, bez ohledu na vnitřní víru (ta u většiny není zcela v souladu s výklady Koránu). Opuštění doktríny nebo porušování nařízení pro ně může být smrtelné. Žijí v totalitním režimu který nemohou opustit ani útěkem za hranice. Západní civilizace tento systém velmi pomalu podkopává a většina vlažných muslimů to vítá. O to více řvou ti, kteří jsou si toho vědomi. A těm bych neustoupila o píď.

J. Jurax 20.11.2019 19:22

Souhlas.

Problém je, že netolerance islámu je pro "elity", co nám vládnou, nemyslitelná. A pro všeliké aktivisty a zduřelé lidskoprávníky taky. Dlužno dodat, že v mnohých evropských zemích i proto, že zmíněné "elity" dopustily zamuslimení svých zemí.

P. Remeš 20.11.2019 17:51

Samozřejmě je to tak, jak autor píše. Náboženská svoboda byla formulována v době, kdy se lidé do určitého náboženství rodili a bylo to cosi zvnějšku daného, podobně jako rasa, pohlaví nebo národnost. V dnešní době si ale náboženství velmi často lidé volí a8-o volí si ho více méně svobodně podle svých osobnostní preferencí. Není vůbec žádný důvod, proč by za konkrétní formy této své volby neměli nést žádnou zodpovědnost

R. Langer 20.11.2019 17:53

Přesně tak, já jsem pro.

D. Polanský 20.11.2019 16:41

Problém je, že EU se nehlásí k odkazu křesťanství, právě kvůli náboženské svobodě a dokonce se k němu nehlásí ani, ti co žvatlají o tradičních hodnotách. Přitom neznám tradičnější duchovní hodnotu než je křesťanství.

R. Langer 20.11.2019 17:49

A to je dobře, protože křesťanství nemá se svobodou zhola nic společného, ba právě naopak. :-P

J. Jurax 20.11.2019 19:24

Souhlas.

V. Církva 20.11.2019 19:41

Tak jistě protože jako satanista si kdykoliv zvolíte koho vy..káte, může to být ženská i chlap, můžete okrádat lidi ať už jako politik nebo zloděj a dělat si co chcete.

Jenomže, jednak pak omezujete svobodu ostatních, jednak vše děláte nesvobodně, protože děláte co vám napovídá Zlo, jen vehementně tvrdíte že si děláte co chcete. Strom se pozná po ovoci a tento fakt je na dnešní Evropě čím dál zřetelnější.

Křesťanství ve svém základu nesvobodu nepřináší. Jen jinými slovy vede k tomu abychom neomezovali svobodu ostatních. Pak to totiž není svoboda.

Co se týká zneužití a nepochopení Křesťanství, to je jiná věc. Tam by se Vámi dalo souhlasit. Byly tu jak násilné křesty polabských Slovanů, tak náboženské války. Ale s těmi napoleonskými či světovými, bez Boha si nezadaly. Jen bych rád připomněl, že křesťanství uklidnilo dobu stěhování národů a udělalo v evropském vraždění alespoň pokus o zmírnění a řád.

P. Harabaska 21.11.2019 9:39

Vraždění podle řádu a pravidel? A co pokřestění původních obyvatel Ameriky či tichomořských ostrovů?

V. Petr 21.11.2019 15:01

Jak kteří Indiáni. Obyvatelé říše Aztéků přijímali křesťanství s nadšením, protože nepožadovalo lidské oběti. Ostatně celá Latinská Amerika je katolická, i když v tamním katolicismu jsou zastoupeny dřívější prvky!

V. Chrastina 20.11.2019 13:29

Jsem stejného názoru, pane Petrásku, islám zneužívá evropskou náboženskou toleanci. Nejde v tomto případě o náboženství, je to nesnášenlivá doktrína, která chová v principu stejnou despocii jako nacismus a komunismus, a tím je vyvolávání nenávisti ke každmu člověku, který principu islámu nevyhovuje. Dlouhá staletí se Evropa nájezdům islámu více nebo méně úspěšně bránila, bohužel je nabíledni, že Evropa svůj boj s islámem v tomto století prohrála. Tož tak!!

P. Harabaska 20.11.2019 13:12

V článku je použita formulace, že je to "pervazivní totalitní doktrína". Já bych použil namísto toho slova jiné: "perverzní".

M. Prokop 20.11.2019 12:24

"Nemáme povinnost respektovat svobodu lidí, jejichž programem je zničení svobody."

Obávám se, že pokud bychom rezignovali na dodržování svobody individua, bylo by to neprodleně využito i proti jiným, než jen muslimům. Taková možnost je totiž VŽDY využita, je příliš lákavá a snadná, aby ji kdekdo nevyužil proti lidem jemu protivným.

A jsem si jist, že ty, kteří mají v úmyslu to zničení svobody, lze postihnout i s použitím současných zákonů, jen chtít a nedat se odradit různými multikulti pošuky.

V. Církva 20.11.2019 13:08

No jo, jenže to je extrémní pojetí liberalismu a zdá se i libertiánišu. V každém případě bezmezný liberalismu je dogma v realitě nefunkční. Liberalismus by měl znamenat svobodu pro všechny. Pořád ale svoboda končí tam kde omezuje svobodu jiných. Extrémní pojetí liberalizace by znamenalo zrušení policie, vymahatelnosti práva či úplné zrušení zákonů. Je jasné že takto by společnost nefungovala. Pozděj by vznikaly domobrany, soukromé armády a tak bychom se vrátili přes prvobytně pospolnoun společnost k feudalismu. Pokud chceme demokracii a svobodu, která končí tam kde omezuje svobodu jiných je třeba si otevřeně přiznat, že zabíjejte nevěřící je v takové společnosti 1) nelegální 2) proti kulturním zvyklostem. Islámský wahabismus by tedy měl být naprosto logicky za hranou právního rámce a jako takový trestán a zakazován. Naopak formy křesťanství, které nenařizují nezákonné praktiky - návody k vraždám, sebevraždám, zneužívání důvěry k neúměrnému obohacování vedoucích církví se do právního rámce bezproblémů vejdou. Taktéž Budhismus i současné s evropou kompatibilní Židovství. A sekty schovávající obohacování zakladatelů za církve, ani nebezpečné aktivity šílenců se tam nevejdou.

V. Pavelka 20.11.2019 14:48

Multikulti pošuci, bez pudu sebezáchovy ovládají západní EUEU!,

R. Langer 20.11.2019 17:53

A jste si tak úplně jistý, že ti "jiní" neusilují o totéž?

M. Prokop 20.11.2019 20:46

Ti jiní bychom byli v první řadě my, vyjadřující tu i onde názory nepříliš souhlasící se soudruhy a soudružkami v Bruseli. Případně neuznávajícími svatou Gretu a zelené náboženství.

V. Petr 21.11.2019 15:04

Jistě budete souhlasit s plnou svobodou pro hlasatele ideje nacismu, jehož ikonou bude i nadále soudruh Hitler!

Pokud ne, proč Mohammed ano a Hitler ne.

J. Ptáček 20.11.2019 10:21

Žije, žije ve stepi,

jeden v suché otepi,

druhý v láptích pod pařezem,

tření v díře mezi bezem.

A pak pokračuje shora uvedené motto. A za tyto veršíky v Mateřídoušce normalizační soudruzi uštvali Jiřího Pištoru k sebevraždě.

V. Chrastina 20.11.2019 13:48

Nosím v hlavě, pane Ptáčku, jiný Pištorův verš: Provazochodec člověk jako já kráčí od měsíce k zemi a šlápne o tloušťku deště vedle provazu když sáhl pro vázu nahát prázdno za nímž trochu třeskne o dláždění...

Pištora byl velký básník, mám ho rád; znal jsem ho osobně, byl to stejně plachý člověk jako jeho verše.

K. Salajka 20.11.2019 8:51

Listina práv a svobod i v ČR platný zákon o církvích a náboženských společnostech nedovolují působení militantní náboženské skupiny v České republice, nová legislativa není třeba. Je ale třeba vymáhat plnění povinností a rozhodovat o sankcích /trestních finančních správních/.

V Německu jistě také není povolená bigamie a sňatky s nezletilými osobami, přesto tamní soudy řeší spory s vzniklé v souvislosti s těmito svazky, což je první krok k legalizaci protiprávních vztahů.

Osoby, které do takových svazků vstupují jako němečtí občané (a to i účastníci azylového řízení )s odkazem na právo šaríja, oficiálně v EU neplatným, by měly být postihovány podle platných německých zákonů.

R. Woloszczuk 20.11.2019 12:08

Přesně tak. Primárním aspektem svobody je rovnost před zákonem. Nerovnost před zákonem znamená likvidaci svobodné společnosti, bez ohledu jestli je ta nerovnost vyvolaná tvrdostí zákonů vůči vybrané skupině, nebo naopak jejím zmírněním pro vybrané.

K. Salajka 20.11.2019 14:34

Ono zmírnění pro vybrané je logicky zpřísnění pro nevybrané . Pozitivní diskriminace se užívá pro anglický výraz affirmative action a vystihuje věc kupodivu lépe.

Ve skutečnosti je každá diskriminace špatná . My, kteří jsme prožili období kádrování dělnickým původem,bychom mohli vyprávět.

V. Církva 20.11.2019 13:20

Pak tu máme dva problémy 1)rezignaci na vymáhání práva 2) potenciální možnost úpravy evropských zákonů směrem k těm pravěkým zvyklostem.

Pokud u nás máme listinu práv a svobod, která militantní náboženství zakazuje, máme taky problémy. A to 1) rovněž rezignaci na vymahatelnost 2) nebo pravděpodobná kolize zákonů.

Občas nějaký skvělý teoretik plácá o nezávislosti soudů. Jenže čím jsou komplikovanější zákony navíc s množstvím mezinárodních, tím víc si odporují a pak ve finále závisí na preferencích soudce. Je jasné jak pak pod tlakem rovnostářů závěry soudů sopadnou.

K. Salajka 20.11.2019 15:20

První možnost jak omezit působení takové skupiny je posuzování základního dokumentu /stanov, ústavy , zakládací listiny, smlouvy / registračním orgánem, (ministerstvo kultury, nebo vnitra) z hlediska, zda nepředpokládá činnost nepřijatelnou v demokratické společnosti. Trestní předpisy pak umožňují postihovat v ČR fyzické i právnické osoby za jednání, které naplňuje znaky skutkové podstaty vybraných trestných činů. Proti Německu už dávno mělo být zahájeno řízení (obdobné tomu proti Polsku a Maďarsku) pro tolerování bigamie a sňatků nezletilých osob. Problém je, že tuto toleranci potvrzuje Ústavní soud v Karlsruhe jako přijatelnou. Základní problém pak je, že pro vytýkací řízení vůči členskému státu EU musí být politická vůle a kvalifikovaná většina ( proceduru rozebíral Tomáš Zdechovský).

J. Jurax 20.11.2019 19:29

Posuzování základního dokumentu ... to máte v případě náboženství těžký.

Korán by jistě neprošel. A co Starý Zákon, jenž je součástí Bible co základního dokumentu křesťanství?

J. Kanioková 20.11.2019 19:47

Ale Starý Zákon snad už dnes u nás nikdo nehájí, ne ? Či nikdo neprosazuje !

J. Jurax 20.11.2019 20:26

Jistě. Ale základní dokument je základní dokument :-)

I. Polák 20.11.2019 8:29

Pane Petráčku! Ten článek vypadá jako úvodní odstavec článku, který slibuje název.

H. Kotaz 20.11.2019 4:57

Současný agresivní islám do Evropy/ČR, nepatří.