Neviditelný pes

GLOSA: Stydím se za česká média

7.11.2014

Prezident Zeman již celá desetiletí upozorňuje na nesoulad mezi realitou a mediálními výstupy popisu této reality, za které by se nemusel stydět ani ten nejdemagogičtější politický režim. Komunistické plátky používaly demagogii k budování společenského VĚDOMÍ. Současná česká média se nijak neliší. Vytvářejí jen jiný, falešný obraz občanské společnosti, jejíž předobraz nám zanechal prezident Havel.

Jak by mohla vypadat zpráva z prezidentovy návštěvy Číny?

Například takto: „Po mnoha desetiletích navštívil český státník nejlidnatější zemi světa. Vztahy s Čínou byly přerušeny před více než 20 lety nevhodným zasahováním prezidenta Havla do vnitřních záležitostí Číny.

Miloš Zeman a osmdesát špičkových podnikatelů podepsali množství dohod, které jsou předpokladem hospodářské spolupráce pro další desetiletí.

Český prezident vyjádřil čínským přestavitelům plnou podporu v realizaci reforem, jimiž se Čína hlásí k vládě práva a pojmu právního státu. Sešel se také s představiteli čínské inteligence, bloggery a politology, s nimiž diskutoval mimo jiné i otázky lidských práv.“

Jak pojala „objektivní“ česká média Zemanovu přelomovou návštěvu Číny?

Popsala zpáteční let pana prezidenta a kritizovala jej za to, že se nechová jako Václav Havel. Český čtenář ani divák se nedozvěděl nic jiného. Je to podobné, jako kdyby čeští muzikologové chtěli seznámit český národ s Rachmaninovou hudbou a snažili by se pouštět Rachmaninovy hudební kudrlinky a ozdoby. Pravděpodobně žádné neexistují. Museli by si je vymyslet. Rachmaninov je nesmírně hutný, plný, nádherný. Podobný je význam prezidentovy návštěvy v Číně. Ale proč psát o jejím významu, když lze psát o neexistujících kudrlinkách?

A reakce pana prezidenta?

V hovorech z Lán, ač téměř nikdy sprostě nemluví, použil několik vulgarismů. A se stejnou důstojností - s jakou jiní světoví státníci vyslovují slovo MÍR - řekl slovo ZKURVENÝ. Dále pak přeložil anglický výraz Pussy. Zdůraznil jej - Pussy sem, Pussy tam.

A reakce médií na sebe nechala dlouho čekat. Tyto úžasné prezidentovy „ozdoby a kudrlinky“ se staly nejvýznamnějšími zpravodajskými hity, a to nejen v Čechách. Česká média opět naletěla.

Prezidentovy vulgarismy jsou reakcí na téměř trvalé selhávání českých médií. Jsou zoufalým činem státníka, jenž se snaží poukázat na to, že REALITA je zcela jiná než ta mediální. Vulgarismy mají přivést čtenáře i diváky k tomu, aby si všímali obsahu a nikoliv komentářů médií.

PROTO SE STYDÍM ZA ČESKÁ MÉDIA.

Dodatek:
Všem radím, aby udělali to, co já, a poslechli si následující odkazy:
Odkaz na Hovory z Lán
Odkaz na Krylovu píseň
Odkaz na rozhovor s Hynkem Kmoníčkemzpět na článek