30.11.2020 | Svátek má Ondřej


GLOSA: Skvělý nový svět médií

24.4.2014

Svět se změnil, a to platí nejen pro politiku. Také média se transformují a fungují podle jiného principu, než byla veřejnost zvyklá. Upozornil na to možná nechtěně a možná záměrně dokument "Dělníci bulváru", který popisoval práci vydavatele bulvárního internetového deníku Extra Pavla Novotného.

Nebyl portrétem bulváru, jak se dalo čekat, ale ukázal, že se ani ten nejtvrdší bulvár prakticky neliší od seriózních médií. Prostě shání informace, které by chtěl nějak prodat. Ve zcela prostupném informačním prostoru nezáleží na tom, jaká informace se nabízí, a prostředky k jejich získání volí každý podle toho, jestli jsou či nejsou efektivní. Rozhodující je nakonec to, jaká je čtenost či sledovanost příslušného produktu.

Takové poměry nastaly prostým nastavením pravidel v posledních dvaceti letech. Bulvární deníky platí stejnou daň z přidané hodnoty jako takzvané seriózní noviny, vysílací frekvenci dostávají zadarmo jakékoli televize, také na internet může každý pověsit, co ho napadne. Státní či veřejnoprávní média ještě dokážou soukromým projektům asistovat díky podpoře z poplatků, nepřinášejí však kvalitativně nic jiného.

V tom je právě specifická zvláštnost současného mediálního prostředí. Média se od sebe navzájem příliš neliší. Ještě před sto lety byly tématem článků v novinách nejnovější vědecké studie o politice, historii či národohospodářství, vedle nich pochopitelně existoval sektor nenáročné zábavy.

Dnes se všechna média drží jednoduchých myšlenkových schémat, která je možné podávat zábavnou či vážnější formou. Velká práce však za nimi není, pouze se skládají do více či méně nápaditých konstrukcí. Čím jsou tyto umělé konstrukce složitější, tím víc se vzdalují realitě a logicky o ně upadá zájem.

Člověk nemusí číst zrovna bulvární noviny Extra, nikde nenajde nic opravdu odlišného. Trochu to připomíná vizi "Brave New World" od Aldouse Huxleyho popisující společnost propadlou bezduchému konzumu, která přísně stíhá jakékoli projevy intelektu.

Přesto dnes nejde o obraz úpadku, spíše přechodné doby, kdy se vytváří nový mediální prostor a kdy si jednotlivé žánry hledají své nové místo. Nikdo nemá v této chvíli nic jistého, bude však záležet na práci každého jednotlivého člověka, jak se on sám nebo jeho médium v novém veřejném prostoru představí.

Už se například ukázalo, že internetové projekty zůstanou jen okrajovým produktem, který může nabízet alternativu či doplněk k zavedeným tištěným titulům, nemůže je však nahradit. Televize budou stále častěji sloužit jako archivy oblíbených filmů a seriálů, případně jako produkční společnosti nových více či méně náročných, spíše ovšem méně náročných filmů.

Podřídit zpravodajství prosté zábavě se očividně nepodařilo. I když se v tomto směru hodně snažila televize Nova následovaná Českou televizí při vytváření zábavného televizního zpravodajství a i když internetový server Seznam dovedně míchá seriózní zpravodajství deníku Právo s čistým bulvárem, poptávka po věcných informacích přetrvala.

Zatím se zdá, že jí v Česku mohou nejlépe vyjít vstříc tradiční tištěné deníky, mohou se však přidat také týdeníky a už teď se přidávají také některá rádia. Na konečný výsledek si ovšem ještě počkáme.

Vysíláno na ČRo Plus, publikováno na www.rozhlas.cz/plus
 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.