Neviditelný pes

GLOSA: Připomínka roku 1968...

25.8.2017

... naši spojenci jsou na Západě

Připomněli jsme si smutné výročí 49 let od invaze vojsk Varšavské smlouvy v čele se Sovětským svazem do naší země. Jedna z nejtemnějších událostí moderních českých dějin změnila postoj veřejnosti k Sovětskému svazu.

Takzvané bratrství se Sovětským svazem zničilo mládí našich rodičů, milionů Čechů. Kvůli poválečnému nástupu totalitní komunistické vlády jsme se na desetiletí proměnili v nedemokratickou zemi, která zaostávala za liberálním a protržním Západem. Rok 1968, i přes svá negativa, přinesl jednu aspoň trochu pozitivní věc, a to zhoršení vnímání Sovětského svazu, který tak nadobro přestal být vzorem.

Je těžké srovnávat Sovětský svaz s dnešním Ruskem, je však zřejmé, že Putinův režim je nedemokratický. Pokud chce někdo srovnávat stav demokracie, svobody a politického systému v Rusku a v zemích západní Evropy s tím, že je Západ kvůli „ovlivněným“ médiím a stále narůstajícímu počtu regulací všech oblastí života stejný, ne-li horší než Rusko, strašně se plete. Ano, Evropa se mění a s ní se mění i Česká republika, v posledních letech přibývá regulací a zákazů. Dochází k utahování šroubů. Řešením však rozhodně není příklon k Rusku, ale liberalizace našich zákonů a znovunabytí nezávislosti v mnoha oblastech politiky.

Putin není náš spojenec. Rusku se nedá věřit, stejně tak jako se nedá věřit dalším nedemokratickým režimům. Rusko opakovaně narušuje suverenitu jiných států. Ruské firmy by však měly zůstat naším obchodním partnerem. Jak totiž říkal již francouzský myslitel Frédéric Bastiat: „Pokud nepřekračuje hranice zboží, budou je překračovat vojáci.“

Udržujme naši západní orientaci, zůstaňme součástí Severoatlantické aliance, ale usilujme rovněž o to, abychom byli svobodnou, nezávislou a suverénní zemí, která nemusí poslouchat Moskvu, ale ani Brusel. Buďme spojenci západních zemí, ale můžeme být také obchodními partnery s celým světem. Máme na to.

P.S. A jednou se třeba probudíme, a všichni komunisti budou v ...

Autor je lídr kandidátky v Pardubickém kraji, místopředseda Svobodných, zastupitel Chrudimi

Převzato ze Svobodni.cz se souhlasem autorazpět na článek