27.9.2023 | Svátek má Jonáš


GLOSA: Na pravici vládne Babiš?

3.10.2013

ODS vyklízí pozici lídra pravice. Velmi neslavně za sebou vleče historii neúspěchů a nesplněných nadějí pravicově orientovaných voličů. Minulost je čitelná, nezbývá než se zamyslet nad budoucností, a to nikoli jen z hlediska budoucnosti pravicových stran.

Vezměme to věcně. Stát nemá jiné finance než ty, které získá od svých občanů. Může mít také finance, které si nechá natisknout, ale to je šizení a obcházení skutečnosti a brzy se to projeví. Váhu mají ty finance, které jsou získány prací.

A ve státě dojde k tomu, že takto získaných financí je stále míň a napřažených dlaní je stále víc. Jsou obory, které neprodukují žádné finance, jen je spotřebovávají, ale pro fungování státu jsou důležité: patří sem například vzdělání, bezpečnost, vojenství, sociální služby, zdravotnictví, státní správa. Nechytejte mě za slovo s tím, že i tyto obory občas něco vydělají nebo jsou nutné pro to, aby vydělávaly obory jiné. To je pravda, ale obecně a aktuálně vzato jsou závislé na neustálém přísunu financí od jinud. A pokud je tento přísun omezený - ať již jakýmkoli způsobem - dojde prostě k tomu, že se musí hospodařit s tím, co je. Nebo je možné změnit systém a nastavit tok financí jinak, ale stále hospodaříme jen s tím, co máme. Básník J. Kolář k tomu ironicky poznamenává. "Že něco nejde? Zaplaťte hodně policajtům a půjde všechno."

Ačkoli by se chtělo věřit opaku, nemáme žádná "absolutní práva" na to či ono, naše práva jsou dána možnostmi společnosti. Ve středověku nemohli mít právo na vzdělání, protože na to prostě společnost neměla. Ve středověku nemohli mít právo na důchodové zabezpečení - protože na to společnost neměla. Ve středověku nemohli mít systém věznic - protože na to společnost neměla. A přesto bylo potřeba regulovat příslušné společenské jevy - ovšem takovým způsobem, na jaký společnost měla prostředky a jaké byly v intencích tehdy převládajícího názoru. Proto je velké nedorozumění hodnotit středověký pořádek dnešníma očima, vystavovat mu vysvědčení na základě dnes uznávaných hodnot, o kterých si myslíme, že se jich dosáhlo nějakým evolučním vývojem a stávají se vzorem pro hodnocení minulých událostí.

Ti, kdo tvrdí, že existují ideální způsoby organizace společnosti, jsou metafysiky nejvyššího druhu, ale zároveň jsou i nominalisty, protože si myslí, že pojmenují-li věc jinak, že se tím problém vyřeší. Zelení i komunisti jsou metafysičtí nominalisté, kteří si myslí, že tento svět spasí buď tím, že ho pojmenují jinak, nebo tím, že své vize vnutí skutečnosti.

A proč "Na pravici vládne Babiš?" Protože ten jako praktik si uvědomuje vyplenění pravicových ideálů "pravicovými stranami" minulosti a snaží se nalákat voliče na sliby, že poctivým úsilím se dá ještě něco spravit. Poctivé úsilí je jistě věc dobrá, ale je třeba také přijmout realitu a uvědomit si, že dlaně jsou nataženy a zdrojů se nedostává. Bude třeba velkých změn, ale k těm spíše dojde samotnou logikou vývoje než snahou něco změnit. Je ale dobré být při tom. Proto ta snaha.