Neviditelný pes

GLOSA: Mezinárodní den seniorů

4.10.2012

Musíme si odvykat - k MDŽ se 8. března dávaly květiny, k MDD dostávaly děti 1. června třeba cukrovinky nebo divadelní představení.

Letos nám k MDS od 1. října zrušili platby za "křížkové" lázně léčící kloubní trampoty, bolesti páteře atd. U zubaře také nemáme šanci na slušnou léčbu bez masivní podpory korunek, tedy těch, co nám zatím dává ve formě důchodu Státní správa sociálního zabezpečení.

Slyšel jsem, že někteří souvěrci litují, se nenarodili jako cikáni. Tak se tehdy říkalo Romům. Ti na rozdíl od nás umí donutit jakoukoliv instituci, aby její služby zaplatil stát. To nám jen ve větších městech zřídili tísňovou linku. Zavedení této služby pro seniora stojí čtyři stovky měsíčně. Je to přímá volba a postižený může přivolat pomoc, jejíž druh určí podle povahy "případu" dispečerka. Ti, kteří si pamatují čísla tísňových linek, je mohou volat zdarma, i když třeba na svém mobilu nemají žádný kredit.

Říká se, že je lepší být zdravý a bohatý, což náš velkomožný pán, ministr zdravotnictví zcela potvrzuje. Dokonce nás sortýruje podle možností platit, jakou operaci si zasloužíme, resp. na jakou máme. Paradoxem je, že jsou nejvíc postiženi ti, kteří neměli možnost neplatit nemocenskou a šetřit si na "zdraví" jinak.

Je pravda, že lékaři a jiní vzdělanci museli na vyšší platy studovat, a dokonce zdarma, což některým nedovolil kádrový posudek, protože se nenarodili (v)hodným rodičům. A ještě jim k tomu sebrali majetky. Ty jim sice, ač neradi, vraceli po roce 1989, ale tak zdevastované, že to bylo druhotným trestem za to, že rodiče byli pracovití.

Takže, milí senioři, buďme vděční za každé ráno, že dýcháme, dokud nám vzduch nezpoplatní, a pokud půjdete k volbám, nenechte se zmást sliby, o nichž se všeobecně ví, že se nikdy nesplní. Stejně tak nevěřte řečem o demokracii, kterou si bere do huby každý s komunistickým mozkem. Ani slib daný Klausem před dvaceti lety se nesplnil.

Žádná ruka trhu, ale kmotři řídí tento stát a politici jsou jen jejich loutkami!

Převzato z Rottenberg.blog.idnes.cz se souhlasem autorazpět na článek