28.5.2020 | Svátek má Vilém


GLOSA: Lidovost, její typy a proměny

4.12.2015

Popravou krále během Velké francouzské revoluce vstoupil do dějin Lid. Od té doby si lid přivlastňuje kdekdo, předcházejí si ho obchodníci a koří se mu politici. Dochází přitom ovšem k jistému zmatení: O jaký lid vlastně jde?

1) Lid bývá spojován s lidovostí a tu jak známo studují folkloristé. Je tu tedy lidová poezie, lidové divadlo, lidové vyprávění, lidová architektura... V tomto pojetí je lidem ten, kdo anonymně tvoří. Lid v tomto významu je ovšem nutné odlišovat od pouhého anonymu, který, na rozdíl od lidové tvorby, netvoří nic, co by mělo estetickou hodnotu.

2) V bodě 1) uvedenému pojetí se blíží pojetí, kterým lid chápal Zdeněk Nejedlý, vyznavač lidovosti, a ústí v propagaci Jiráska, Smetany a husitů.

3) Jiným pojetím lidovosti je to, které nesleduje slova, ale čísla; ta jsou v tržním světě představována především penězi. Lidové pak je to, co je levné, neboť lid je spojován s lácí. Z tohoto hlediska může být mcdonaldizace světa chápána taky jako jeho zlidovění. Lidové jsou pak firmy jako McDonad’s či Lidl (v češtině požívá výhody konsonance).

4) Zcela mimořádného významu nabyl lid a lidovost v politickém životě - odvolávaly se na něj celé politické režimy - existovala Polská lidová republika (PLR) nebo ČSLA. Pozornost si zaslouží míra, kterou lidovost sehrála a dosud sehrává v Číně, jejíž lidová verze se oficiálně jmenuje ČLR.

5) Politici se ovšem stále méně spokojují s pouhým hlásáním blíže nedefinované lidovosti, potřebují přesná čísla. Ta jim dodávají odborníci na výzkum veřejného mínění. Veřejné mínění se tak stává novou verzí lidovosti.

6) Jinou metamorfózou lidovosti je demokratizace. Zatímco lidovost zahrnuje pouze lid (nebo ty, kdo se za něj vyhlásí či jsou za něj prohlášeni), demokratizace - u vědomí, že není žádný člověk, který by současně nebyl člověkem - má nebo by měla zahrnovat všechny lidi.

7) I v současné ČR jsem viděl několik pokusů o lidovost. Paradoxně se o ni snažili ti, kteří k ní měli nejdál - Havel a Schwarzenberg - a oba to zkoušeli způsobem, který se dost blížil Biľakovu tvrzení z rozhovoru pro Rudé právo, že pivo je náš chleba (Na pivo s Karlem). Ano, pravda, Babiš se svými koblihami...

Skutečnost je však taková, že v současné ČR zůstala z lidovosti v politice už jenom jména - Lidové noviny, lidovci... A je příznačné, že KDU-ČSL má lidovost až úplně na konci svého dlouhého názvu a Lidovky nedostanete ani u McDonalda, ani v Lidlu.

Redakce Neviditelného psa se omlouvá autorovi panu Petru Fialovi za nesprávné přiřazení jeho článku k jinému Petru Fialovi, taktéž autorovi publikujícímu na Neviditelném psu.
 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.