18.11.2019 | Svátek má Romana


Zobrazit příspěvky: Všechny podle vláken Všechny podle času
V. Klepetko 21.10.2019 21:06

Jaký má vůbec pro nás živoucí nyní smysl o tom přemýšlet, když zásadní rozhodnutí již padlo?

F. Kusák 21.10.2019 16:20

Mně vrtá jedna věc v hlavě, a to, že sice jako právnická osoba, měla církev majetek, ten jí byl ukraden a nyní nějak vrácen. Pro mě, v pořádku. Ale církev, nyní myslím hlavně ta katolická, by měla mít také věřící, ale těch dramaticky ubývá, a zdá se, že jich bude za pár let jen několik, a hlavně . Tedy myslím, těch praktikujících věřících, protože i já se považuji za věřícího člověka, který ovšem nepotřebuje církev svatou ke své víře. Co bude pak dělat katolická církev s oním majetkem, když bude mít jen minimum věřících, ale bude ji tvořit hlavně klérus.

V. Čermák 21.10.2019 19:02

Já na ten "Dramatický úbytek věřících" nevěřím. Náš Brněnský kostel je narvaný, spousta mladých i s dětmi a mnohými pěknými děvčaty, že člověk mnohdy stěží udrží zbožné myšlenky;-D. Toš tak...

J. Vintr 21.10.2019 19:43

V Brně se například staví nový kostel za cca sto milionů. Dvě třetiny této částky už se podařilo shromáždit převážně z dobrovolných darů věřících. To nevypadá, že byste měl pravdu ...

J. Černý 21.10.2019 14:38

Přeci člen strany, která se podílela na církevním tunelu nebude hanit jeji výtvor.

P. Harabaska 21.10.2019 14:20

Ano, stát s církvemi uzavřel závazné smlouvy, podle kterých jim má během 30 let vyplatit 59 miliard korun postupně zvyšovaných o inflaci. Nic ovšem tato věta neříká o tom, že tato smlouva sama o sobě je nemravná, ač se odvolává na majetek údajně kdysi ukradený komunisty církvím (byť třeba některá v té době nebyla ani jako existující evidována), protože samospasitelná církev sama ten majetek nakradla během staletí, pěkně kousek po kousku, jakkoli to bude sama církev a její příznivci popírat a takové tvrzení odmítat. Jistěže samo toto popírání a odmítání není důkazem, že tomu tak není a nebylo. Církev má nastavené ruce vždy a všude a dere se i tam, kde ji nikdo nechce. Příkladem budiž její snaha postavit kostel v plzeňské čtvrti Lochotín, kde je výstavba církevní stavby většinově tamními obyvateli odmítána. Chcete otevřít nově postavenou laickou školu nebo uvést do provozu dálniční most? Zajisté tam bude katolický prelát (proč právě katolický?) rozstřikovat svěcenou vodu a škole pro děti ateistů žehnat. Ale hlavně je to třeba ukazovat v televizi.

H. Kotaz 21.10.2019 14:16

Proč takhle velkoryse, nebyli hned po r.1989, restituováni sedláci, živnostníci, malí továrníci ? !

V. Braun 21.10.2019 23:14

Na rozdíl od církví většina ostatních vlastníků byla restituována. Zaspal jste dobu.

V. Petr 21.10.2019 10:12

"Stejně jako v případě Valdenských hnala církev sebranku z celé Evropy na malou zemi" (c) H. G. Wells, Stručné dějiny světa, o husitských válkách. Toto se opakovalo i později, za vlády Jiřího z Poděbrad.

Takže komunisté církev připravili jen o to, čeho se ona sama předtím násilím zmocnila.

Peníze v rámci "restitucí" dostaly i další církve včetně těch, kterým komunisté nic nesebrali! Některé, např. Církev Adventistů sedmého dne "restituce" odmítly, protože jejich věřící si svou církev finacují sami z dobrovolných příspěvků.

J. Kindl 21.10.2019 10:22

Církev v dobách husitských válkách přišla o 70 procent svého majetku, který ji nikdy nebyl vrácen. Po Bitvě na Bílé hoře dostala jako kompenzaci za ukradený a nevrácený majetek právo vybírat daň z bečky soli. Církev získávala svůj majetek dary a tím, že uměla hospodařit. Neukradla nikomu ani halíř.

V. Petr 21.10.2019 10:27

Dostudujte si historii! Neříkám, že úloha církve byla jen negativní ale způsoby nabytí jejího majetku mají k poctivosti daleko! Vydírala dokonce i panovníky (např. Přemysl Otakar II).

J. Kindl 21.10.2019 10:46

Jak jej vydírala a jakým jiným způsobem církev získávala svůj majetek.

V. Petr 21.10.2019 12:26

Církvi se podařilo prosadit že o věcech manželství rozhodovala ona a nikoliv stát. Toto se týkalo i panovníků a jen syn z "řádného manželství" mohl např. zdědit královskou korunu. Přemysl Otakar II se jak známo oženil z politických důvodů s mnohem starší Markétou Babenberskou, se kterou ale neměl žádné děti. Ty mu, včetně syna Mikuláše, dala jeho milenka Agnes von Kuenring.

Přemysl velmi usiloval o legitimizaci svých dětí z Anežkou a papež z toho značně těžil. Nakonce děti legitimizoval, ale vyloučil Mikuláše z následnictví. Umožnil nicméně Přemyslovi zrušit sňatek s Markétou. Přemysl se následně oženil s Kunhutou Uherskou, se kterou měl syna Václava II. To, že se jeho nástupcem stal nezletilý Václav (Mikuláš se osudné bitvy na Moravském poli zúčastnil a přežil) mělo pro český stát osudné následky ("Braniboři v Čechách").

P. Harabaska 21.10.2019 14:21

Děťátko, vezměte si ještě jeden prášeček, možná tomu sám nakonec budete věřit.

M. Prokop 21.10.2019 12:56

Dostaly i další církve včetně těch, kterým komunisté nic nesebrali, na úkor těch existujících, hlavně katolické.

Š. Hašek 21.10.2019 14:04

Trefná poznámka!

Vstoupit do téže řeky stejně nelze. Mohl by o tom vyprávět každý restituent. Tedy restituent menší než církev, za kterou stojí někteří politici, i když se podle desatera vůbec nechovají. Zkráceno.

Restituce je dobrá v deskriptivní geometrii, stran majetků po padesáti letech dost "vošemetná". Neznamená, že bych restituce zavrhoval!

J. Tachovský 21.10.2019 9:47

Cirkev v roce 1948 moc majetku nemela. O vetsinu ji pripravil Josef II, dale pak katoliky seknul Masaryk a nacisticka okupadce. Komunisti 1948 uz jen paberkovali.

J. Kindl 21.10.2019 10:27

Josef II pouze a jenom zrušil některé řády, jejich majetek rozprodal a z peněz , které takto získal zakládal nové diecéze a farnosti. Za Masaryka se zušili německé řády, ale jinak majetek církvi byl ponechán. Komunisté v 50 letech prohlásili, že majetek církve je v opatrování socialistického státu, který o něj pečuje, aby nebyl zneužit k bohoslužebným účelům. O toto usnesení komunistů se opřel Ústavní soud. Jaký měla církev majetek v 50 letech lze zjistit v katastru nemovistostí .

K. Potoček 21.10.2019 10:28

Josef převedl výtěžky ze zrušených klášterů na náboženské fondy ( pro ř.katolickou církev). Nárok na vydání byl jen to, co bylo ve vlastnictví církví ke dni 25.2.1948 - tak jako u ostatních restituentů.

J. Chaloupka 21.10.2019 9:41

Proč se mluví pořád o restitucích, když šlo o vládní dar? Jinak by nemohly dostat příspěvek i církve, které v r. 1948 ani neexistovaly, natož aby měly nějaký majetek.

V. Petr 21.10.2019 10:16

Kupodivu, toto otevřeně řekl Fiala včera na Primě. A jak se u nás stalo "tradicí," absolutně v tom neexistovala nějaká shoda napříč politickým spekterem. To celé už po své volební porážce!! na poslední chvíli odhlasovaly "pravicové" politické strany a jejich politici ještě před nástupem nové vlády narychlo podepsali s církvemi příslušné smlouvy!

M. Prokop 21.10.2019 12:59

Příspěvek dostaly i další církve včetně těch, kterým komunisté nic nesebrali, dostaly do začátku, až je stát přestane podporovat, dostaly na úkor těch církví, které byly okradeny, hlavně církve katolické.

Je zajímavé, jak se tahle pitomost stále znovu vynořuje.

M. Krčmář 21.10.2019 9:09

Soukromníci, totiž živnostníci a zemědělci, kteří byli komunisty též okradeni,dostali v náhradách řádově méně (někteří nebyli odškodněni dodnes), proto ani já nesouhlasím s výší církevních restitucí, nicméně komunistický zákon-paskvil to neřeší a je dobře,že ho ÚS shodil razantně ze stolu. Ale pachuť zůstává.

J. Tachovský 21.10.2019 9:48

A vtipne je i to, ze jedni okradeni, zivnostnici a zemedelci, se skladaji prostrednictvim dani na cirkve.

V. Petr 21.10.2019 10:23

Souhlas.

ALE toto platí o veškerých restitucích, naprosto tu nebyl uplatňován princip konkurzuk, aby se dostalo na všechny. Takže někdo mohl dokonce dostat nemovitost značně zhodnocenou za státní peníze a jiný nedostal nic.

M. Krčmář 21.10.2019 10:31

U nás na vsi převedli hoši z katolické církve kostel za korunu obci a faru prodali. Tak nevím,co z toho budou spravovat.

K. Potoček 21.10.2019 10:26

Nemáte pravdu. Soukromníci měli nárok na mrtvý a živý inventář i znehodnocení staveb. To církve ne /a bylo by toho dost - viz zákon1991Sb , náhradová vyhláška na 1 ha/. Dle zákona byly ceny v reáný čas. Není vinou církví,že se to opozdilo o 22 let. Pokud by se to řešilo striktně podle restitučního zákona,bylo by to neskonale vyšší. Musely by se vydat majetky obcí i krajů a v některých případech pozemků i fyz.osob. Tomu zabránila ona dohoda.

V. Petr 21.10.2019 10:31

Např. "vázané vklady" a penzijní fondy byly v rámci "měnové reformy" roku 1953 konfiskovány bez náhrady. Pozemky pro sídliště i jiné stavby byly nuceně vykupovány za 0.4-4 Kčs/m2, za větší pozemek se platilo méně, aby dotyčný "příliš nezbohatl."

L. Dočekal 21.10.2019 9:03

A byl to opravdu majetek církve?Nebo byla jen správcem?To zatím nikdo věrohodně nevysvětlil a názory jsou různé

J. Vintr 21.10.2019 9:11

Církev je z hlediska práva právnická osoba. O každé institucí, která nemá konkrétního vlastníka, se dá říct, že jen spravuje majetek. Církevní majetek nikdy nevlastnil konkrétní člověk. Pravidla fungování církve navíc zabraňují, aby si kdokoliv mohl přivlastnit část církevního majetku.