6.6.2020 | Svátek má Norbert


FEJETON: Národní samohana

12.4.2014

Náš rozsochatý právní řád obsahuje i ustanovení věnovaná ochraně před hanobením. Jestli jsem hledal na správném místě, je to popsáno v § 355 trestního zákoníku. Každý, kdo veřejně hanobí některý národ, jeho jazyk, některou rasu nebo etnickou skupinu, nebo skupinu osob pro jejich skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou skutečně nebo domněle bez vyznání, půjde bručet až na dvě léta. Nejvyšší nabídka se zvyšuje na tři léta, pokud pachatel hanobení spáchá nejméně se dvěma osobami, nebo tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.

Pokud jde o právo a spravedlnost, jsem laik. Obvykle se ani nepokouším předstírat, že tomu rozumím. Můj níže uvedený názor je tedy z právního hlediska bezvýznamný. Asi naivní. Až stupidní. Navíc nevím nic o původním záměru zákonodárců, kteří normu schválili. Mohlo by mi však být dovoleno předpokládat, že zákonodárce vedla snaha ochránit ohrožené národy, jazyky, rasy a etnické skupiny před útokem zvnějšku. Před agresí cizích. Před agresí většiny proti menšině, zubožené a pronásledované.

Rád bych poznamenal, že jako laik považuji paragraf věnovaný hanobení za kontraproduktivní. Řekl bych, že je jednodušší nechat lidi žvanit, co chtějí. Že by měl každý mít možnost si všechno to žvanění přebrat. A pokud si to přebrat neumí, měl by za svá případná mylná rozhodnutí pykat. Naše vyspělá společnost však směřuje k představě, že nikdo nikdy za nic pykat nebude. Tato představa je – uvážíme-li zákonitosti přírodního výběru – pravděpodobně chybná.

Zpět k věci: Jedna věc mi dlouho vrtá hlavou. Uvážili zákonodárci všechny možnosti? Uvážili variantu, že by nepřítelem národa mohl být i nepřítel vnitřní? Nepřítel možná většinový?

Stačí několik minut na síti a najdete přehršel trestně stíhatelných výroků, o nichž se lze odůvodněně domnívat, že jejich autory jsou Češi.

Netvrdím, že každý Čech je zbabělec, ale historie k odvaze Čechů není nikterak příznivá. Možná se mýlím a nemám tušení, kolik Bivojů národ porodil, ale často zírám, jak stačí Čechům správně volenou dezinformační ideologickou kampaní vymýt mozky a chovají se jako stádo telat, poslušně kráčejících na jatka.

Zbabělí Češi si přejí, aby muslimští extrémisté odešli z Afghánistánu a věnovali se terorismu v Evropě. Češi jsou malý, zbabělý, podlý národ, kde vládnou různí křiváci typu Jančíka a Béma z Prahy, koloťuka Onderky a Škromacha z Brna.

Dobře to vystihl drahý pan Heydrich, když prohlásil, že Češi jsou jako vrbové proutky, kteří se pod tlakem skloní, ale vymrští zpět ve chvíli, kdy to jeden nejméně čeká. Souhlasím... snad kromě toho vymrštění. To se u nás jaksi nekoná. Umění sklánět se jsme však vybrousili k dokonalosti. Proto bych pana Heydricha ráda opravila. Češi nejsou jako vrbový proutek, ale jako stéblo trávy, které se bude klonit tam, kam fouká vítr. Jsme přisluhovači daného režimu a autorit. Nenechte se mýlit, my proti tomu tvrdě bojujeme! Dokud držíme v ruce pivo, jsme stateční bojovníci za naši národní identitu. Také, když zrovna vyhráváme hokej. Jakmile se však dveře hospody otevřou, bojovnost se vytrácí. A s vyhýbavostí nám vlastní, se snahou vše omluvit a s naším čecháčkovstvím nazýváme naši malost skromností, pasivitu humanitou, zbabělost pragmatismem a "uměním přežít".

I v připokáleném a kolaborujícím národě, který čítá osm či kolik miliónů osob, se jistě najde pár set nebo i tisíc lidí statečných, stejně jako mezi Cikány se najdou lidé inteligentní a tvrdě pracující.

Odkazy záměrně neuvádím. Dokonce jsem mírně pozměnil formulace. Opravdu nechci zavdat podnět k jakémukoliv trestnímu stíhání (hanobení veřejně přístupnou počítačovou sítí, tedy účinným způsobem, sazba až tři léta).

Docela dost dlouho jsem se tím vším docela dost trápil. Protože v hloubi mého právního nevědomí se trvale vynořuje vzpomínka, že i pouhé neoznámení trestného činu by mohlo být trestným činem. Nebo alespoň závažným přestupkem.

Potom jsem si našel berličku.

Podíval jsem se na to z druhé strany a použil hledisko morální. Právo totiž nepostihuje život lidský ve vší složitosti.

Kde je chyba v úvaze, že každý Čech, který popisuje Čechy jako národ zbabělců a debilů, popisuje vlastně sám sebe? Taková míra sebekritiky nutně předpokládá schopnost mluvčího pokořit se, schopnost odhalit své vlastní nedostatky a poučit se z nich. Vyžaduje nadměrně vyvinuté vlohy k sebereflexi a sebekázni, tedy vlastnosti, které jsou z morálního hlediska považovány za kladné.

V této disciplíně jsou Češi na světové špičce.

A je mi trochu líto ostatních národů. Protože to na první pohled vypadá, že nám ani nedýchají na záda.

Jelikož jako svobodný člověk považuji všechny národy za rovnocenné – a nemohu vyloučit možnost, že jsem ovlivněn nedostatkem informací, rád bych se pokusil o objektivní posouzení.

Vyhlašuji proto soutěž o nejhanlivější vyjádření cizozemce o vlastním národě – Angličana o Angličanech, Francouze o Francouzích, Palestince o Palestincích, Zulukafra o Zulukafrech a podobně. Příspěvky s uvedením zdroje posílejte na mou e-mailovou adresu do 8.5.2014. Prosím také o překlad do češtiny, zejména v případě exotických jazyků, s nimiž by si neporadil Google Translator. Zaslané příspěvky, jejich kvalitu, vtip a věrohodnost budu hodnotit sám. Pokud bych snad byl na pochybách, poradím se se svou ženou, aby hodnocení bylo genderově vyvážené. Jako hlavní a jedinou cenu pro vítěze věnuji vlastnoručně malovaný obraz Baba na pláži. Slibuji, že případnému zahraničnímu výherci se ji opravdu pokusím poslat poštou.

Baba na pláži (olej nebo akryl – už jsem zapomněl – na papundeklu)

Autor je fyzik a podnikatel (e-mail: neznal@clnet.cz)Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!


 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.