Neviditelný pes

EKOLOGIE: Ropák roku II.

12.5.2009

aneb Kdo nejvíc škodí

(Předchozí část zde)

V širším měřítku jsou "vznešené cíle" ekologistů ještě hanebnější a nepoškozují "jen" finanční cíle zdejších investorů nebo klidný spánek v českých vesnicích. V zájmu údajné ochrany klimatu a boje proti globálnímu oteplování se pomocí mezinárodních institucí snaží omezovat produkci v chudých částech světa, přestože právě pro obyvatele těchto chudých států je intenzivní průmyslová produkce, zahájená zahraničními investory, jejich jedinou šancí na růst blahobytu v budoucnu. Podobné je to s podporou výroby biopaliv - environmentalisté jsou vinni tím, že kvůli jejich propagandě a podněcování státních dotací na biopaliva roste rozloha zemědělské půdy, na níž jsou pěstovány plodiny na výrobu bioetanolu - což vytváří nepřirozenou situaci na trhu se zemědělskými plodinami, a nepřímo se tak podílí na vzniku hladomorů v chudých zemích.

Environmentalistům však samozřejmě hladovějící Afričané na srdci neleží. Jejich blahobyt je nutno obětovat "vyšším hodnotám". Ekologisté věří, že je naše planeta přelidněna a počet obyvatel je potřeba radikálně snížit. Tváří v tvář současné hrozbě pandemie prasečí chřipky je vhodné připomenout, že jsou to právě environmentalisté, kteří by smrtící pandemii s radostí vítali jako nejlepší způsob, jak Zemi před člověkem zachránit. Například princ Phillip, vévoda z Edinburghu, významná osobnost světového environmentalistického hnutí, prohlásil, že jestliže by měl možnost znovu se narodit, přál by si vrátit se na Zemi jako smrtící virus, který by zredukoval lidskou populaci. Lamont Cole, další věhlasná osobnost environmentalismu, vyjádřil názor, že nakrmit hladovějící dítě je takřka zločinem, který jen zhoršuje světový populační problém. Nositel Nobelovy ceny ekolog Eric Pianka věří, že aby lidské pokolení neznamenalo pro planetu Zemi hrozbu, bylo by potřeba odstranit 90 % světové populace - vhodným nástrojem, podle Erica Pianky, by mohl být virus Ebola. (Další podobné citáty apoštolů environmentalistického hnutí lze nalézt například zde.)

Je možné si pouze domýšlet, jak zvráceně musí uvažovat člověk, který si toužebně přeje celosvětovou smrtící epidemii, která by zabila většinu lidí na této planetě - včetně jeho vlastních dětí, příbuzných nebo přátel. Jak perverzní musí být člověk, který by při pohledu na dítě umírající na krvácivou horečku způsobenou virem Ebola ucítil pouze uspokojení nad efektivním prostředkem kontroly lidské populace. Takové postoje nejsou pouze výstřelky několika fanatiků, ale jsou pevným základem ekologistické mentality - i když se možná někteří umírnění příznivci ekologismu od těchto názorů s odporem odvrátí, nemohou uniknout tomu, že jde o samotnou podstatu jejich myšlenkového systému, kterou pouze sami před sebou skrývají a snaží se před ní uniknout.

Environmentalistům ve skutečnosti nikdy nejde o kvalitu a hodnotu lidského života - i když právě toto slovní spojení se například v programu Strany zelených vyskytuje velmi hojně. Patrné je to například při diskuzi o problematice jaderné energie (za podporu jaderné energie obdržel Ropáka roku 2006 bývalý ministr průmyslu a obchodu Martin Říman). Je velmi snadné ekologistu v diskuzi udolat jeho vlastními zbraněmi a vysvětlit mu, že jaderná energie je přece v naprostém souladu s tím, co ekologistické hnutí navenek chce: je bezpečná, čistá, neohrožuje lidi emisemi, neznamená žádná zdravotní rizika, je vysoce efektivní, relativně levná a je jí dostatek. V tom případě, jak jsem se přesvědčil osobně, však má příznivec ekologistického aktivismu v záloze trumf: začne přesvědčovat, že rozvoj jaderné energie (například rozvoj termojaderné fúze) by byl naprostou katastrofou, protože levná a dostupná energie by znamenala jen zvyšování produkce a spotřeby, další roztáčení kol konzumerismu, zahlcování planety odpadem a to vše na úkor přírody. Dostal-li by člověk do ruky levnou a nevyčerpatelnou energii, znamenalo by to pro přírodu nesmírnou hrozbu.

Takový postoj není ojedinělý vzhledem k tomu, co prohlásil kdysi Paul Ehrlich - že dát lidské civilizaci nekonečnou zásobu energie by bylo nejhorší věcí, jaká by se naší planetě mohla stát a znamenalo by to stejné šílenství jako dát imbecilnímu dítěti do ruky samopal.

(Dokončení zítra)zpět na článek