2.12.2022 | Svátek má Blanka


EKOLOGIE: Předstíraná opatření proti smogu jsou neúčinná

27.12.2012

Jako spoluzakladatel varovných a smogových systémů reaguji na opakované vyhlašování smogů v Moravskoslezském kraji, v severních a středních Čechách i v mnoha městech včetně Prahy.

Není zapotřebí připomenout, že hlavním startérem smogu na našem území je plošná meteorologická inverze, kdy nastává stav bezvětří nutný k provětrávání oblasti. Vytvoří se jakási uzavřená mnohakilometrová "deka", která nepropustí ven vypouštěné škodliviny. Smogové situace dnes nezapřičiňují jako dříve plynné škodliviny ani hrubý prašný aerosol. Všechny jsou velmi účinně zachycovány. Musí proto nastat zcela jiné přístupy. Dnes hlavním viníkem jsou drobné mikronové částice polétavého prachu, pro které zatím nejsou k zachycování dosti účinné technologické postupy.

Proto jediným smysluplným řešením, místo předkládání nedomyšlených novel zákonů, stávajícího vyhlašování regulačních opatření a nereálných slibů, je urychlené využití všech dostupných finančních prostředků včetně z Evropské unie na nové technologie k odstraňování těchto malých částic prachu z emitujících komínů i výfuků motorových vozidel.

Mikronové částice v ovzduší jsou přítomny mnoho let. Teprve nyní se o nich začíná mluvit. Není vyloučeno, že při přesnějších měřeních a diagnostice se najdou další i mnohem závažnější karcinogenní látky.

Bohužel oproti loňské roku se k zásadní nápravě v odstraňování hygienicky závadného mikroskopického prachu, který je vedle ekonomiky jedním z hlavních problémů našeho státu, rázně nepřikročilo. Při nedůrazném postupu vlády, ministerstva životního prostředí a krajských orgánů bude smog na našem území pokojně vyhlašován i v dalších letech. Je to další důkaz malé schopnosti státní správy řešit problémy

Při současných epizodách změřeného prašného smogu by musel vždy nastat zákonný příkaz okamžitého uzavření nebo odstavení všech viníků znečištění tvořených průmyslovými podniky, kotli v domácnostech a zákaz veškeré automobilové dopravy i dálkových přenosů z Polska. Prakticky je to však neproveditelné. Například na Ostravsku hutní a energetické podniky nelze okamžitě zastavit, občané v lokálních topeništích nelze ze zákona na ochranu zdraví nechat umrznout, musí být zajištěn minimální provoz aut pro zdravotnictví a zásobování. I v tomto případě by však narůstaly koncentrace škodlivin v ovzduší, jejich náběh by však byl o něco pomalejší. Je naprosto zbytečné při každých nepříznivých meteorologických podmínkách příkazy a nálepkami omezovat vjezd aut do středu měst. Při velké a celoplošné inverzi, kdy nefouká vítr, se celkové emise v regionu přesunem znečišťovatelů - aut - do okrajových oblastí nezmění.

K tomu je zapotřebí konstatovat, že dnes vznikají smogové situace povětšině v zemích třetího světa. Zdravotní problémy ze znečištěním ovzduší jsou však aktuální i v Polsku, částech Bulharska, Itálie i Slovenska a dalších zemích střední a východní Evropy. Řada zdravotních výzkumů dokazuje, že znečištění ovzduší mikronovými částicemi prachu má vliv na vznik chorob cévního oběhu i zkracování délky života. Téměř třetinu obyvatel evropských měst trápí nadměrná koncentrace prachu, konstatuje Evropská agentura pro životní prostředí, a je i nejzávažnějším zdravotním rizikem souvisejícím se znečištěním ovzduší v Evropské unii.

Smogové stavy se s dnešními a mnohdy zbytečnými opatřeními dostávají do střetu s dalším úbytkem pracovních míst u průmyslových závodů, aniž by se odstranil zdroj zdravotních problémů občanů.