Neviditelný pes

EKOLOGIE: Nejsme dobří hospodáři

23.11.2007

Neprozíravě a hloupě se chovají a rozhodují, bohužel pokaždé námi zvolení, nejvyšší zastupitelé státu, kteří se okamžitě začnou po nastoupení do úřadů chovat ke svěřenému majetku jako by byl jejich vlastní. Nepsaným pravidlem pro dobrého hospodáře bylo držet zemědělskou půdu a lesy, protože to je ta důležitá podmínka pro zajištění potravy, tudíž i života pro rodinu a ty ostatní. Jen špatný hospodář dokázal půdu prodat, propít nebo prohrát.

Kvalitní životní prostředí, mám na mysli čistý vzduch, čistou vodu, půdu a lesy nezamořené toxickými látkami a odpady, to je nesmírně důležité pro život náš a našich potomků. Paradoxní je, že naši nejvyšší představitelé prodávají svěřenou půdu a lesy zahraničním investorům pod populistickým "zajišťováním pracovních příležitostí" a po několika letech se ukáže, že se opět zmýlili (úmyslně?). Mnozí namítnou: a to máme opět vylézt na stromy nebo žít v jeskyních? Osobně jsem přesvědčen, že budeme-li pokračovat v tomto postupu, stejně, i když nechtěně, tak skončíme.

Průmyslové zóny, dálnice, satelitní městečka, golfová hřiště atd., to jsou tisíce hektarů zničeného životního prostředí jak pro lidskou populaci, tak pro ostatní živočišné a rostlinné druhy (zřejmě nenávratně). Lidé mají tím pádem zakázaný vstup do oblastí, které se stanou ze dne na den privátním územím. Zvěř, která potřebuje k životu a migraci určitý životní prostor, je vytlačována do nějakých minizón a tam ji zlikvidují neohrožení muži v "kamizolce zelené". To si vážně náš národ přeje?

Jsem si vědom toho, že bude mnoho lidí s jinými názory na věc, ale člověk by se - vzhledem k tomu, že je obdařen jakousi tou mozkovou hmotou a darem řeči - měl snažit naučit žít s přírodou, učit se z přírody, chránit a udržovat přírodu pro budoucí pokolení, jinak nám tady vznikne betonovo-asfaltová pustina nevhodná pro život. Pokud si k nám lákáme Asiaty jako záchrance naší ekonomiky, potěš nás pánbůh. Čtěte a sledujte, jak si zlikvidovali a likvidují životní prostředí ve svých asijských zemích.

Přerov.zpět na článek