Neviditelný pes

EKOLOGIE: K nově zpřístupněnému pramenu Vltavy

19.7.2010

Šumava má další atrakci: zpřístupněný „opravdový“ pramen Vltavy. Vedení NPŠ však správně připouští, že pramenů je více a ten nově zpřístupněný je pouze jeden z nich. Jde-li tedy o pramen symbolický, proč nestačila původní studánka? Odpověď je prostá: staleté stromy okolo ní nechala Správa NPŠ sežrat kůrovcem. A aby souše nepadaly na turisty, musela je nechat pokácet. Mrtvé stromy působí tísnivým dojmem, a tak bylo potřeba „pramen Vltavy“ přeložit. A to přesto, že informační tabule u původního pramene stále ještě hlásá, že se jedná o „nejzachovalejší zbytek původní horské smrčiny se stromy starými až 400 let“.

Dnes u mrtvých stromů stojí aktivisté Hnutí DUHA a přesvědčují veřejnost, že uschly stářím. A Správa NPŠ? Ohlásila, že všechny informační tabule vymění.Že to stojí peníze? Těch má Správa NPŠ dost. Jen za vytěžené dřevo letos dostane okolo půl miliardy. A další stovky milionů dostává ročně od státu jako dotaci. Humorně při tomto pohledu působí tvrzení ekologistů, že „bezzásahovost“ na Šumavě je levnější než tradiční lesnické hospodaření. Naopak, šumavský experiment s „bezzásahovostí“ nás již stál miliardy.

Několik let nás vedení NPŠ ujišťovalo, že má kůrovce pod kontrolou, a tvrdilo, že se v národním parku nesmí kácet, že přeci nejde o hospodářský les. Dnes na Šumavě graduje kůrovcová kalamita, pracují zde desítky harvestorů a těží se nejvíce dřeva v historii. Dnes již všichni vědí, že kůrovce nelze zároveň masivně množit v bezzásahových zónách a zároveň ho úspěšně likvidovat v sousedních lesích. Stále mi však chybí prohlášení vedení NPŠ: Spletli jsme se, byl to omyl, mýlili jsme se. Asi čekám marně.

MfD, 8.7.2010

Převzato z TomasJirsa.cz

Autor je senátor za ODSzpět na článek