Neviditelný pes

EKOLOGIE: Jezy na Labi kontra Chobotnice

27.8.2010

Co si budeme povídat, i kdyby nakonec prokopali ten průplav Labe – Odra – Dunaj, loďařská velmoc z nás nikdy nebude. Možná s jedinou výjimkou: dolního toku Labe.

Jezy na Labi1 

Místa, kde se mají „jezy“ budovat, jsou chráněnou krajinnou oblastí. Bez ohledu na zákonem přiznanou ochranu se však novopečení čeští „rejdaři“ chovají s takovou mírou přezíravosti a drzosti, že neváhají vystupovat z pozice toho, kdo má ve svých rukách právo měnit charakter poslední volné části jediného našeho veletoku a tím i hodnotu celé krajiny.

Labské pískovce chrání největší evropský pískovcový kaňon, jehož hodnota nespočívá jen v krajinářské exponovanosti, v geologii místa, v její kráse, ale i v bohatství fauny a flóry.

Jelikož je dotčená část řeky opravdu poslední ukázkou přírodního koryta Labe, je logické, že je o vhodnosti výstavby mamutích jezů vedena vzrušená diskuze.

Při posuzování pro a proti si musíme uvědomit, že není jez, jako jez. Nepředstavujme si ani desetinásobek těch největších jezů na jiných českých řekách, které sjíždíme šlajsnami. V případě jezů na Labi se jedná o stavby, které se dají srovnat s těmi největšími socialistickými projekty typu Gabčíkovo, Dlouhé stráně či Nové Mlýny. V důsledku výstavby jezů zaniknou veškerá přirozená společenstva, vázaná na život ve velké řece a na její břehy. Průtok vody se dramaticky zpomalí, což se logicky bude odrážet na její kvalitě. O zničené krajinářské hodnotě volně tekoucí řeky evropsky unikátní krajinou nemluvě.

Jezy na Labi2

Četl jsem po sobě dva články. Jeden o Kaplického Chobotnici, kterak má poslední naději u soudu, přičemž nově byla odhadovaná cena na její eventuální výstavbu vyčíslena na dvě miliardy korun. A druhý právě o jezech. Ten první, nejlevnější, bude cca za 4 miliardy (ovšem víme, jak náklady na podobné stavby v ČR v jejich průběhu dramaticky vzrůstají). Cena obou jezů dohromady se pak v odhadech samotných „rejdařů“ šplhá ke dvaceti miliardám (včetně úpravy dna).

V této souvislosti je zajímavé, jak mezi odpůrci Knihovny často zaznívá argument její předraženosti. I když, předpokládám, berou v potaz to, že se jedná o stánek vpravdě veřejný, určený opravdu všem a každému, tedy stavbu záslužnou.

Oproti tomu zpravidla titíž stejně vehementně podporují stavbu labských jezů. Je v tom snad nějaká souvislost?

„Rejdařství“ se, zdá se, šíří vzduchem…

Převzato z Petrkrejci.bigbloger.lidovky.cz se souhlasem autora.zpět na článek