Neviditelný pes

DOPRAVA: Viník na hlavní

8.12.2007

Novinka v posuzování dopravních nehod se objevila v rozhodnutí soudu. Viníkem srážky byl určen nikoli řidič přijíždějící na křižovatku po vedlejší silnici, ale ten, co jel po hlavní. To by nebylo ještě tak nezvyklé - přednost v jízdě není vymahatelná.

Zvláštní je odůvodnění. Soudce Nejvyššího soudu vyšel z toho, že řidič na hlavní jel nepovolenou rychlostí, místo padesátky svištěl rychlostí 86 km/h. Kdyby prý rychlost dodržel, nehoda by se nestala. Řidička prý nemohla nepřiměřenou rychlost auta na hlavní předvídat. Je absurdní argumentovat tím, že kdyby jel provinilec padesátkou, byl by podle znalce o iks desítek metrů před křižovatkou - z jakého místa a času znalec vyšel?

To je ovšem blud a doufám, že odvolací soud tento rozsudek zruší. Argument, že by se nehoda nestala, je nesmyslný. Řidič by sice při pomalejší jízdě byl v době srážky daleko před místem nehody, jenže nikde není řečeno, že by křižovatkou projíždělo jiné vozidlo, do kterého by neopatrný řidič přijíždějící z vedlejší silnice naboural. Kromě toho se ignoruje jeho rychlost v celé trase a uvažuje se jen ten úsek křižovatky. Stačilo by, aby jel o málo pomaleji nebo rychleji, přitom podle předpisů, a samozřejmě by byl někde jinde.

Pravidla jasně definují, jak se má řidič přijíždějící po vedlejší silnici chovat. Výslovně navíc uvádějí, že řidič je povinen předvídat, jak se může situace vyvinout.V tomto případě to neudělal a viníkem je on. Ten, který jel po hlavní, se dopustil úplně jiného přestupku, za který má být po právu postižen. Viníkem nehody však není a uvedená konstrukce je nebezpečným precedentem.

Gentlemanův deníčekzpět na článek