Neviditelný pes

DOPRAVA: Kuriozita, nebo atak na seniory?

7.9.2019

Druhého září šly nejen děti do školy, ale mohli jsme se i dočíst, že staří řidiči jsou (vedle mladých) řidičů ti nejnebezpečnější. Zaviní téměř 5 % nehod, když v roce 2014 to bylo 3,5 %. (Seznam.cz) To je pozoruhodné tvrzení. Jak je možné, že během čtyř let se zvýšil počet nehod seniorů na 1,42násobek? Je to pouhý výkyv? Jaký je například klouzavý průměr za pět nebo deset let? Je to statistika policie, jaká je statistika pojišťoven? Policie totiž šetří jen část nehod. Nic z toho nevíme. Na Seznamu sice píší, že čísla hovoří jasně, ale pokud neznáme odpovědi na tyto otázky, tak čísla nehovoří vůbec.

Na Novinkách.cz tvrdí: Řidiči senioři jsou vedle začínajících motoristů z hlediska nehodovosti nejrizikovější skupinou. Opravdu? Za prvé, z článku vůbec není jasné, kdo jsou ti řidiči senioři. V prvním odstavci tohoto textu se píše o vzestupu nehodovosti z 3,5 % na 5 %, ale jak vyplývá z policejních statistik, to se týká řidičů nad sedmdesát let. Na Novinkách.cz ovšem píší toto: Podle údajů MD bylo loni v Česku řidičů starších 65 let celkem 1 366 920 a 97 523 z nich předkročilo osmdesátku. Takže od kdy je senior seniorem? Za druhé, z policejních statistik, pokud by je autoři článků přečetli, vyplývá, že řidiči 65-69 let jsou vůbec nejbezpečnější řidiči, jejich podíl na nehodách činil za roky 2014 – 3,56 %; v roce 2015 3,04 %; v roce 2016 2,98 %; v roce 2017 3,01 %. Tvrdit tedy, že senioři jsou nejrizikovější řidiči, je prostě lež. Otázka je, proč se statistiky počítají v nepravidelných obdobích, nejdříve dvakrát tři roky, potom je interval čtyřletý, následují pětiletý, od třiceti let se počítají po desetiletí, od šedesáti znovu po pětiletých obdobích a po sedmdesátce je období dokonce třicetileté - desetiletí sedmdesátníků, osmdesátníků a devadesátníků, jak vyplývá z věty: Platný řidičský průkaz stále ještě vlastnilo i 1720 devadesátiletých a dva lidé starší 100 let. Výsledná čísla jsou potom těžko srovnatelná, když nejsou převedena na společného jmenovatele. Těžko průkazná jsou i proto, že více než jedna pětina věku řidičů není zjištěna. Navíc jsou tyto statistiky neúplné, ukazují jen ty případy, kdy byli zavoláni policisté, pojišťovny tedy mohou mít úplně jiná čísla.

řidiči

Data převzata z policejních ročenek 2014; 2015; 2016 a 2017, za rok 2018 ročenka neexistuje.

Cituji znovu ze Seznamu.cz: Vláda si představuje, že by v řidičském oprávnění seniora mělo být konkrétně uvedeno to, že mohou jezdit například jen ve svém kraji nebo konkrétně stanovené silnici. Bydlíme na okraji jednoho kraje, do nejbližšího města máme dvanáct kilometrů, ale to je v jiném kraji, zatímco do nejbližšího města v „našem“ kraji máme dvacet kilometrů. Omezení na jednu silnici je ještě mnohem kurióznější nápad, když tu silnici budou opravovat, nebo bude třeba jen kvůli nehodě uzavřena, nebo kvůli jakémusi cyklistickému závodu zneprůjezdněna, jak se mi stalo 1.9.2019 na jednom úseku silnice číslo 11, můžete sedět doma na zadku. To ovšem není koruna, citujeme tentokrát z Novinek.cz: Je ovšem otázka, zda takové regionální omezení není v rozporu s lidskými právy. Nepochybně na to bude řada právních názorů a vláda si nechá vypracovat rozbory od renomovaných právních kanceláří, z nichž každá bude tvrdit něco jiného, už se na ně všichni těšíme a rádi to zaplatíme, stejně jako činnost Rady vlády pro bezpečnost silničního provozu, která to celé vymyslela. Kupodivu nikdo nepíše, jestli to náhodou není v rozporu se zdravým rozumem.

Platí, že buď je člověk schopen auto ovládat, nebo není. V prvním případě není důvod jej omezovat na jakousi enklávu jednoho kraje, neřku-li jednu silnici, v druhém případě nemá za volantem co dělat, ať je mu osmdesát, nebo osmadvacet. Kuriózní je už to, že zatímco nejmenší (když nepočítáme Prahu) Liberecký kraj má 3.163 km2, tak největší Středočeský má 11.015 km2, z čehož vyplývá, že i když by byli senioři neschopní řídit jinde než na území kraje, tak středočeští jsou téměř čtyřikrát schopnější než liberečtí. Pro Boha živého, čím ti lidé myslí? To, že by se měla platnost řidičského průkazu omezit na jednu silnici, komentovat ani nejde, to je z říše, kterou nelze slušně pojmenovat. Jestliže to je opravdu představa vlády, nikoli blábol redakce Seznamu, tak pán Bůh s námi a zlý pryč.zpět na článek