17.8.2022 | Svátek má Petra


DOKUMENT: Demonstrace proti kácení v Klánovickém lese

5.9.2007

Dne 6.9.2007 od 17.00 hod. se na Mariánském náměstí v Praze koná demonstrace za záchranu Klánovického lesa, jehož nejcennější část by měla ustoupit výstavbě golfového hřiště. Hlavním argumentem soukromého investora Forest Golf Resort Praha je skutečnost, že golfový areál už v Klánovicích ve 30. letech minulého století byl a jedná se pouze o jeho obnovu. Hra golfu v Klánovicích však neměla dlouhého trvání a budované hřiště nebylo dokončeno.

Navíc životní prostředí nebylo tehdy tak silně zasaženo exhalacemi jako je tomu nyní, kdy je potřeba bojovat o zachování doslova každého jednotlivého stromu. V 50. lesletech byl golf v Klánovicích komunistickým režimem zakázán a hřiště zalesněno. Po dalších 40 letech bylo území vyhlášeno za přírodní park, největší na území Prahy. Jeho význam ocenila i Evropská unie, když část Klánovického lesa je vyhlášena za evropsky významnou lokalitu, tzv. Natura 2000. Ale právě tato oblast by byla výstavbou golfového areálu nejvíce dotčena. Muselo by se vykácet několik tisíc stromů.

Osud Klánovického lesa je nyní v rukou pražských zastupitelů, kteří na konci září projednají. změnu územního plánu Prahy. Změna územního plánu by znemožnila výstavbu golfového hřiště, ale zachránila by tento unikátní lesopark.

Golfové hřiště znamená pro nevykácenou část lesa velkou ekologickou zátěž. Kvůli jeho výstavbě by došlo k podstatnému zmenšení lesní plochy v západní části Klánovického lesa, která celý les chrání před převažujícími západními větry. Navíc golfové hřiště je velmi náročné na spotřebu vody pro zavlažování a vyžaduje množství herbicidů a průmyslových hnojiv, které neúměrně zatěžují podzemní vody. Kvůli nízké travní monokultuře z tohoto území prakticky vymizí nejen rostliny, ale i veškeří živočichové, kteří dnes v lese přebývají, od hmyzu, ptactva až po ostatní obratlovce.

Podle Ing. Michaela Hartmana z občanského sdružení Újezdský STROM, se dnešní projekt golfového areálu týká zhruba 10% rozlohy Klánovického lesa. Vykácením lesa a záborem hřiště bude dotčen volný přístup do lesa, který je využíván turisty z celé Prahy. Byly by zmařeny plány rozvíjet rekreační funkce území budováním stezek a odpočinkových míst ve spolupráci s Lesy ČR.

"Zástupci investora mi bylo slibováno minimální kácení a jen podél greenů, zajištění průchodnosti lesa, zachování stezek a zvelebení oblasti. Přesto by to znamenalo mohutné kácení v chráněné oblasti. Na otázku, zda nějaký podobný projekt uprostřed lesa ve světě funguje, však nikdo nechtěl odpovědět a řeč byla taktně převedena jinam," říká Ing. Hartman.

Pokud uvážíme, že v blízkém okolí se již čtyři golfová hřiště vyskytují a nejméně tři další se chystají stavět, jeví se vybudování dalšího obrovského areálu na úkor Klánovického lesa jako velmi necitlivý krok. Chráněný les nelze totiž chránit tím, že jej vykácíme! Snad si to pražští zastupitelé uvědomují. Ve světle chystaného pražského projektu na podporu zelených plic velkoměsta se počítá se skupováním parcel okolo města, které by měly být zalesňovány, ale les nevyroste za pár let, je potřeba zároveň chránit ten, který už zde je.

Dana Bočková, Pavel Roušar


Pronájem samostatného domku 2+kk, 40 m2, Husovo nám., Benátky nad Jizerou
Pronájem samostatného domku 2+kk, 40 m2, Husovo nám., Benátky nad Jizerou

Husovo náměstí, Benátky nad Jizerou - Benátky nad Jizerou I, okres Mladá Boleslav
10 000 Kč/měsíc