2.10.2023 | Svátek má Olívie, Oliver


CÍRK. RESTITUCE: Kalouskova učebnicová demagogie

13.8.2012

Asi nejtrefnější charakteristiku demagoga podal dávno zesnulý americký satirik Henry Louis Mencken: "Demagog je člověk, který hlásá věci, o nichž ví, že nejsou pravda, a to lidem, o nichž ví, že jsou hlupáci". Kalouskovy výroky pro Českou televizi z 10. srpna na adresu sociální demokracie ve věci církevních restitucí jsou dokonalým příkladem politické demagogie.

Podle Kalouska jsou plakáty ČSSD "útokem na každého věřícího člověka". To je demagogie jako hrom, protože zdaleka ne všichni věřící se ztotožňují s vládním pojetím restitucí. Řada představitelů zjm. evangelických církví otevřeně kritizuje neprůhlednost zrodu zákona o vyrovnání s církvemi. Mnoha věřícím se ani za mák nelíbí zápal, se kterým se katolický klérus pustil do boje o světské statky. Budiž znovu a jasně řečeno, že ČSSD se prostřednictvím své agitace nestaví proti církvím nebo věřícím. ČSSD je pro odluku státu od církve a církevní restituce nikdy nezpochybňovala. Kritizuje však vládní strany za neprůhledně sjednané podmínky v nově předloženém zákoně. Sociální demokraté mají vážné pochyby o korektnosti výpočtu vraceného majetku a peněz, jakož i o garancích proti možnému prolomení restituční hranice dané komunistickým převratem z roku 1948.

Ministr Kalousek dále řekl, že "majetek, který se vrátí církvím, nezmizí z České republiky, ale bude dál sloužit ku prospěchu celé společnosti" a dodal, že "vrácením majetku církvím společnost o nic nepřijde. … Finanční prostředky budou použity na opravu památek, na církevní zdravotnictví, na školství a podobně". To je další učebnicová demagogie, protože již nyní je zřejmé, že řada podnikatelských subjektů čeká na svou příležitost spekulovat s nemovitým majetkem, pozemky a lesy, které církve nebudou s to spravovat. Zatímco před uchvácením moci komunisty v roce 1948 bylo užívání církevního majetku většinou vázáno na nějaký účel, nově tomu tak nebude. Se soukromým majetkem přece může majitel nakládat jakkoli. Leccos napoví i to, že Nečas s Kalouskem chtějí osvobodit církve od daně z prodeje nemovitostí, která se má od příštího roku zvyšovat. Česká společnost za těchto okolností nemá a ani nemůže mít vliv na to, jak církve se svým nově nabytým majetkem naloží!

Miroslav Kalousek je dále přesvědčen, že "nesouhlas části veřejnosti s církevními restitucemi je výsledkem dlouholeté komunistické propagandy". To je nejen další demagogie, ale i urážka kriticky uvažujících občanů, kteří mají právo se ptát, jakým výpočtem koalice dospěla k 75 mld. korun v majetku a 59 mld. náhrady v penězích a o jaké konkrétní statky se má jednat. Kalousek přece nemůže všechny pochybující občany označit za stádo indoktrinované nenávistnou komunistickou ideologií!

Kalousek samozřejmě dobře ví, že hlásá věci, které nejsou pravda. Podle Menckenovy definice zřejmě navíc považuje své publikum za úplné hlupáky.

Autor je poslancem Evropského parlamentu za ČSSD

Převzato z LiborRoucek.blog.idnes.cz se souhlasem autora