Neviditelný pes

BYDLENÍ: Náhlé prozření?

diskuse (88)

Ještě nedávno byla media plná obav o osud zákona o bydlení, jehož projednávání vláda přerušila. Dokonce i levicový Alarm2 roní slzy nad tím, že se ministru I. Bartošovi nepodařilo ve vládě prosadit ani minimalistickou variantu tohoto zákona. „Jenomže legislativa neprošla minulý týden přes vládu a není jasné, kdy se k ní opět vrátí“ říká ve Zprávách na Seznamu 21.5 Ivan Bartoš. Hotová mediální smršť.

Ale jakoby náhlé prozření: v pondělí 27. 5 vystupuje sám předseda vlády, ministr financí a ministr pro místní rozvoj a přednášejí, že všechno je jinak. Zákon bude schválen na příští schůzi vlády a stát prý ukazuje jak na dostupné bydlení s tím, že obce by měly dostat „ do správy“ na dva tisíce bytů ročně. Samozřejmě že je správné, že vláda poskytne úvěr na výstavbu několika bytů pro obce. Možnost bydlet v takovém bytě bude mít, podle ministra Bartoše každý, kdo nespadá do dvaceti procent obyvatel s nejvyššími příjmy. Opravdu?

Zákon byl prý vládou zablokován zejména pro námitky ODS ohledně nárůstu počtu úředníků. Námitky jsou ovšem namístě. V obcích mají vzniknout kontaktní centra, kde by prý odborníci mohli poskytovat rady komukoliv ohledně bydlení. Má jich být asi 200 . Na tato kontaktní místa hodlá vydat vláda z rozpočtu neuvěřitelnou půl miliardu korun ! Co budou radit? Žádné volné byty tato kontaktní místa mít k dispozici zatím nebudou , informace ohledně bytů v obcích mají samotné obce již dostatek a bydlení u soukromého majitele sdělí on sám. A kde se ti noví „odborníci“ , kteří mají poskytovat potřebné informace náhle vezmou? Že by z neziskovek ? A dalších 611 milionů korun má být vydáno na „asistenci v bydlení“ tedy rady těm, kteří si s bydlením nevědí rady! Kdo bude tuto asistenci poskytovat?

Bydlení podle mne bude drahé i v případných nových bytech, protože zákon sice předpokládá vznik cenových map nájemného ( o jejichž vzniku nikdo nic neví) ale ty mají vycházet z „obvyklých cen v místě“, tedy z dnes již pro řadu občanů nedostupných cen, za které realitní kanceláře v inzerátech nabízejí ty byty, které jsou momentálně na trhu. Jiný způsob jak zjistit „cenu v místě obvyklou“ stát, ani nikdo jiný totiž nemá ,

Jaké tedy budou, podle připravovaného zákona, podmínky k získání a bydlení v „dostupných bytech“ ? Musíte se u již zmíněného kontaktního místa, zaregistrovat jako osoba v bytové nouzi, nájem vám bude poskytnut na dobu určitou a po roce a půl se bude hodnotit a zjišťovat zda dále plníte atributy pro dostupné bydlení . Pokud ne, budete se muset se z bytu vystěhovat. Ale kam? Znamená to snad, že se posunete do skupiny obyvatel s nejvyššími příjmy , na které se zákon nevztahuje? A to má být varianta bydlení pro rodiny s dětmi?

Hlavním problémem nového zákona je však to, že bez jeho povšimnutí zůstává ta převažující pracující generace, zejména mladých lidí, kteří nežádají od státu finanční pomoc či podporu v nájmu nebo podnájmu, o čemž nový zákon obsáhle pojednává, nechtějí se registrovat jako občané v bytové nouzi a nepotřebují asistenci k bydlení, ale chtějí si za své příjmy své bydlení opatřit sami. A v tom jim zákon žádnou potřebnou pomoc nenabízí,

A perlička na závěr. Ministr I. Bartoš, který obhajuje zákon, který by měl byty pro bydlení uvolnit, současně předkládá do vlády zákon o podpoře cestovního ruchu, který znovu odebírá desítky bytů ve prospěch dočasného užívaní formou Airbnb, neboť tento zákon ruší podmínku jejích rekolaudace, pokud mají být užívány jinak než k trvalému bydlení.

zpět na článek