23.9.2021 | Svátek má Berta


BRNO: Město hází podnikatelům klacky pod nohy

10.5.2021

Smutné navíc je, že se to děje v této těžké covidové době. Své o tom vědí nájemci známé brněnské restaurace Muzejka. Zatímco jiná města podnikatele podporují, o Brně to bohužel říci nelze.

V mnoha městech České republiky se jejich vedení rozhodla z důvodů covidové pandemie poskytnout úlevy živnostníkům podnikajícím v jejich objektech. Proto je smutné, že vedení města Brna vede zbytečně malicherné spory s nájemci proslulé místní restaurace Muzejka, společností Gattamelata, kterou zastupují jako její jednatelé Jan Nahodil a jeho dcera Lucie Nahodilová.

Muzejka

Muzejka

Za nejvážnější považuji fakt, že náměstci brněnské primátorky, dříve Oliver Pospíšil, následně Jiří Oliva (oba ČSSD), opakovaně v médiích uvádějí, že nájemci dluží městu na nájmu tu 170 tisíc, tu statisíce korun. „To je ovšem lež. My léta vedeme spor s městem o výši nájemného a oprávněnost jeho účtování při nemožnosti užívání pronajatých prostor, zaviněné na straně pronajímatele, a tak jsme tyto částky s vědomím brněnského magistrátu skládali celý rok 2020 do notářské úschovy, což můžeme spolehlivě doložit. Tohle poškodilo naše dobré jméno, a někteří zákazníci se nám kvůli tomu, že jsme dlužníci, začali vyhýbat, resp. se tuto informaci od nich dozvídáme každodenně a ze všech stran. Nikdy jsme nikomu nic protiprávně nedlužili,“ upozorňuje Jan Nahodil. Tohle je skutečně běžný postup v právních kauzách, že pokud se jedná o spornou částku, tak ta se do vyřešení, či pravomocného soudního rozsudku ukládá do notářské zástavy. V žádném případě však v takových případech nelze mluvit o dluhu. Výrok pana náměstka by se dal hodnotit jako poškození dobrého jména, na což již vedení společnosti MMB (Magistrát města Brna) upozornilo a požádalo o sjednání nápravy. MMB zatím na tuto výzvu nereagoval.

„Do Muzejky, tedy cizí budovy, jsme už nalili mnoho milionů, ale město nám hází klacky pod nohy a znemožňuje její řádné užívání, jako by hledalo záminku, aby nás mohlo vyhodit, čemuž napovídá již textace zcela nevyvážených smluv, které Brno direktivně použilo již na počátku pronájmu, jako by toto bylo již tehdy plánováno. Na stavební úpravy a vybavení restaurace jsme si vzali úvěr, splácíme ho, ale nevyděláváme. Navíc po nás chce město plný nájem, takže jsme opakovaně žádali o slevu, alespoň než otevřeme, respektive než město jako pronajímatel odstraní překážky provozu na své straně,“ zmínila už dříve pro iDNES.cz společnice firmy Lucie Nahodilová.

Náměstek Pospíšil také ještě namítl, že v jedné místnosti nájemci nechali namalovat obraz draka, který se nelíbil památkářům. „My s památkáři spolupracujme a respektujeme plně jejich pokyny, i když jsou občas zcela nekonkrétní a neuchopitelné. Oni nám sami řekli, že v hlavním prostoru musíme respektovat původní novogotický vzhled a dodržení stanovených odstínů výmalby, ale ve vedlejších místnostech nebudou do výmalby nikterak zasahovat, A tak jsme dětskou jídelnu nechali nákladně vymalovat jako hradní komnatu s drakem jako jedním ze symbolů města Brna tak, aby byla příjemná těm nejmenším zákazníkům – dětem. Během pravidelných týdenních kontrolních dnů a proti předkládaným vizualizacím nikdo nic (vč. památkářů) nenamítal. Nakonec však magistrát neváhal toto dodatečně zneužít proti nám, aby zastřel a překryl své zásadní nedodělky blokující kolaudaci. Bylo to takové „o nás bez nás“, kdy se k nám dostalo rukou načmárané stanovisko, které se následně promítlo do negativního závazného stanoviska památkářů ke kolaudaci. Ti však byli jedinými z desítek lidí, kteří před nimi výmalbu viděli, komu se nelíbila,“ vysvětlil Nahodil.

Společnost Gattamelata si zmíněný objekt pronajala od města v roce 2015 ve veřejném nabídkovém řízení jako jediný zájemce. Zatím v něm provozuje prodejnu s lahůdkami, v níž také prodává především pečivo z vlastní řemeslné pekárny přímo v budově. V budoucnu v něm hodlá také provozovat samoobslužné bistro, pizzerii a pivnici. „Mohu říci, že si nás lidé oblíbili, o čemž svědčí desítky množství spokojených zákazníků, kteří nám píši pochvaly a oceňují náš obchod i produkty, čehož si nesmírně vážíme a je to pro nás satisfakcí za problémy, kterými nás stále bombarduje vedení města a zřejmě ti, kteří politiky ovládají jinými zájmy, než jsou skutečné zájmy občanů města Brna, a tedy voličů. My chceme podnikat a sloužit svým zákazníkům nejlépe, jak umíme, a nestojíme o spory s vlastníkem, které nás v naší práci ubíjejí a o které nestojíme,“ řekl Nahodil.

Jako rodilý Brňan si myslím, že město Brno a jeho magistrát by měly řešit skutečné vážné problémy a neměly by plýtvat energii na malicherné spory. Druhé největší město v České republice potřebuje nový větší zimní stadion, důstojný fotbalový stánek pro alespoň 20 tisíc diváků, další městské byty, dokončení městského silničního okruhu a další. To jsou jeho opravdové priority.
 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.