18.8.2022 | Svátek má Helena


Zobrazit příspěvky: Všechny podle vláken Všechny podle času
J. Sládeček 30.6.2022 9:39

To je kapitalismus.

P. Vychodil 29.6.2022 18:34

pro kdejakou profesi je nutné pravidelné přezkoušení způsobilosti k výkonu. Jak často, kde a jak si soudní znalec obnovuje svoji licenci ?

F. Zrcek 29.6.2022 13:20

Tam jsou ukryté problémy hned dva. Ten první je úplně scestné hodnocení znaleckých posudků. To reálně pokryje akorát tak napsání posudku. Naprosto nepokryje znalecké zkoumání. Znalec, který si nedokáže odněkud pokrýt reálné náklady, reálný čas a svoje know-how, na tom prodělá kalhoty. A jeho posudek podle toho může i vypadat. Ne každá znalecká ujetost je hned napadená protistranou. Kam to může dojít ukazuje strašlivě zpackaná Bečva, kterou soudkyně odmítá i soudit.

Tím se současný soudce, soudící sice naprosto nezávisle, ale s minimem relevantních informací, odsoudil do role tr(a)pného statisty v prackách advokátsko-znalecké lobby.

Vítězí ten, kdo si zaplatí. A chudák nezávislý soudce s tím nic neudělá. Může ho těšit, že má své prachy i ochranu před zákonem, ale vydyndat z něj spravedlivý rozsudek ve sporné věci se za současné situace nedá. Naštěstí se včas začal řídit zásadou francouzského humanisty Francoise Rabelaise, že proces musí v průběhu řízení správně uzrát (Gargantua e Pantagruel). To neznamená nic jiného, než soudit, až jedné straně dojdou prachy. Konečně Krejčíř ve svém jihoafrickém ajnclíku by mohl potvrdit, že to platí v celém světě.

Ten druhý problém je psychiatrický posudek a celá psychiatrická péče. Psychiatr, pokud si nevyboxuje elitní pozici jako druhdy Cimický, je za otloukánka. Třeba by i léčil, ale klečí na něm pacoš, kterému se to nelíbí, jeho chtiví příbuzní, a pak i soud, který nešťastníka rád obviní. Za této situace postupuje cestou nejmenšího odporu. Nelze se ale divit, že se mezi lidem občas objevují magoři s kudlou a neváhají ji použít.

Na druhou stranu psychiatrický posudek, ať je jakýkoli, snad ani nejde napadnout. Laik soudce je v prackách odborné lobby, která si nenechá foukat pod prsty. Do hlavy nikomu nevidí a poslední slovo má stejně advokát.

J. Ráž 29.6.2022 13:19

Problém psychiatrického posudku netkví v tom, jak je stav zkoumaného zkoumán a popsán, ale v tom, jak je formulován závěr. A to už je jen a pouze subjektivní názor znalce a takto by k tomu měl přistupovat i soudce. V dnes tolik probíraném případu pana Redla ze svědeckých mediálně zveřejněných výpovědí vyplývá, že nikdo na něm nezaznamenal žádné známky, že si není vědom toho co dělá nebo že neumí vyhodnotit text jemu předkládaného dokumentu. A samotný průběh všech jednání pana Redla, když studoval a následně podepisoval i složité právní dokumenty dokazuje, že jeho duševní stav mu dovoluje posoudit a vyhodnotit vše správně, a není tak namístě činit jiné závěry, než že je p.Redl za svoje činy plně odpovědný.

A z toho vplývá úvaha, že soud má velký prostor pro svoji úvahu, zda je, či není trestní odpovědnost pana Redla snížena a podle toho řízení vést.

P. Molík 29.6.2022 12:53

Znalecké posudky dušezpytců v rolích soudních znalců jsou jedněmi z mnoha dalších důkazů a soud by měl s nimi naložit podle svého uvážení v duchu litery zákona v rámci hodnocení důkazů. Soud se nemůže opírat jen o jediný důkaz resp. posudek nějakého "magora" v bílém plášti, notabene když byly známy spousty případů, kdy znalec z oborů psychologie, psychiatrie, sexuologie atd. postupoval striktně podle požadavků prokurátora tak, aby obviněný dostal co nejpřísnější trest. Mnoho provařených znalců s prodejnými lokajskými dušemi udělalo ze sebe nástroj k fabulaci důkazů, k účelové deformaci osobnosti obviněného tak, aby komunistický prokurátor mohl spokojeně chrochtat. Bohužel i po Listopadu se praxe znaleckých posudků z oblasti duševna moc nezměnila. Zase ti samí a provaření znalci psali dál posudky podle zadání, aniž by je nějak zatěžovalo svědomí, navíc někteří znalci projevili svoji malost, když byli vystaveni posměchu obviněného, za což dali plný průchod své mstivosti a svým mrzkým přízemním pudům a obviněného náležitě vykreslili tak, že byla vytvořena nová osobnost obviněného v podobě nestvůrné zrůdy, která neměla s realitou nic společného. I proto soud při důsledném dodržování zákona nemůže brát v potaz znalecký duševní posudek jako nezpochybnitelný axióm, o němž není možno v rámci zákona pochybovat. Znalci jsou jenom lidé a bohužel mnohokrát pochybili, a navíc mnohokrát pochybili zcela úmyslně, též mnohokrát i na základě mrzkých přízemních pohnutek. Je známo, že znalci si ulehčují práci, takže postupují podle jakési šablony, v níž akorát změní při psaní nového posudku jméno a další nacionále. Celkový morální úpadek společnosti je obzvlášť patrný u práce některých soudních znalců. Tím ovšem nechci nijak zpochybňovat poctivou a přínosnou práci těch znalců, kteří si svědomitě plní své povinnosti.

Ś. Svobodová 29.6.2022 11:18

Myslím, že je celkem těžké pro laika poznat, že osoba před ním trpí maniodepresí. A už vůbec nelze poznat, že byla z toho důvodu zbavená svéprávnosti. Protože to se tedy běžně opravdu neděje.

J. Vorlický 29.6.2022 11:39

Otázka tedy musí být, zda je správné o takovém člověku tvrdit, že není svéprávný (svéprávný = schopný, způsobilý k právnímu jednání), nebo ho svéprávnosti tzv.zbavit. To by se pak muselo tvrdit o každém člověku, který se tu a tam třeba opije, protože ve stavu opilosti zřejmě není způsobilý k právnímu jednání.

T. Kohout 29.6.2022 11:11

Pan Vodvářka, pokud do toho neplete své politické a ideologické preference, dokáže vytvořit i rozumný článek. Škoda, že u toho nezůstává. Pomohl by hlavně sám sobě.

P. Sykora 29.6.2022 12:06

Pravdu dite, on si to ale neuvědomuje, jeho škoda

H. Rybnická 29.6.2022 12:23

Příspěvky dr. Vodvářky jsou vždycky vynikající, jen často obsahují etické náměty, ke kterým ty generace zářných zítřků nemají přístup. Škoda, že tyto generace u svých pokřivených představách zůstávají a ničemu se nepřiučí.

J. Ráž 29.6.2022 12:58

V tom jsme zajedno R^

Š. Šafránek 29.6.2022 11:06

Největší problém vidím v tom, že experti nejsou motivováni věnovat se soudně-znalecké profesi, neboť vypracování kvalitního posudku je časově náročné a tarifní ohodnocení neodpovídá vynaloženému úsilí. Jedinými dostupnými soudními znalci tedy často jsou (alespoň ve zdravotnictví) penzisté, kteří již vypadli z oboru a i tak je jich málo. Je obrovským problémem vůbec znalce sehnat, potřebuje-li například nemocnice zajistit vypracování znaleckého posudku.

J. Vorlický 29.6.2022 11:46

Vidím tedy dva problémy: ,,Znalec" vypadl z oboru, tedy těžko zná. Pak, člověk, na jehož posudku závisí kvalita života dalšího člověka, nemůže být odbyt nějakou almužnou, tarif netarif. Potom se logicky děje to, co pan Šafránek vidí jako problém.

T. Vodvářka 29.6.2022 16:48

Štěpáne, pro peníze se to opravdu dělat nedá, současný tarif je 350,- Kč/hod (tedy byl v posledním roce mé praxe, možná ho už navýšili). Takže to hodně znalců řeší nastavením času.

Máš pravdu, že posudek je časově náročný, je třeba prostudovat horu lékařských zpráv, kde člověk múže najít jednu větu, která vše určí a třeba úplně postaví na hlavu. V Ostravě je stav katastrofický, za posledních cca 5 let ukončilo soudně znaleckou činnost 5 neurologů, zbyl tuším jeden.

Osobně jsem to přestal dělat, protože jsem musel jezdit v rámci soudních jednání po celém kraji - tedy třeba na 10.00 hod do Olomouce, což znamenalo tento den zavřít ordinaci. Náhrada za ušlý zisk ze strany státu byla směšná. Dost mne to mrzelo, rád jsem u soudu vítězil a snažil se nalézt pro klienta spravedlnost.

J. Vorlický 29.6.2022 21:10

Rozumný příspěvek, až na to, že znalec nemůže hledat spravedlnost, to má dělat soud, ale poskytnout k tomu soudu materiál. Z příspěvku je zřejmé, jak špatně je v ČR role znalce vnímána.

T. Vodvářka 30.6.2022 10:27

Pane Vorlický, nikdy jsem nevzal posudek, u něhož mne zadavatel nutil k něčemu, kde jsem nebyl přesvědčen, že je to "čisté". Naopak jsem bral ty, kde byla někomu upírána náhrada za úraz nebo když utrpěl nějaké poranění, které pojišťovna nehodlala plnit atd. Takže jsem se snažil o spravedlnost, jakkoli se Vám to nezdá. Jiný už nebudu.

J. Vorlický 30.6.2022 10:47

Nic proti Vám, pane Vodvářko, nebo proti , snažení se ́ o spravedlnost, naopak. Já jsem se jen chytil slova ,nalézt ́. srdečně

J. Hajský 29.6.2022 10:23

Nejprve trochu s humorem:

V jednom pořadu měl Náhlovský hlášku: "Operuju, operuju a nejednou koukám, já už pitvám".

Psychiatr, co dal to dobrozdání Redlovi o nesvéprávnosti si pro sebe mumlá: "Vyšetřuju, vyšetřuju a najednou koukám, že mám kapsy plné peněz"

A teď vážne:

Jestliže je posudek o nasvéprávnosti Redla soudem akceptován (nezáleží zda je správný nebo cinknutý). proč mu na jeho základě nebyl okamžitě odebrán řidičský průkaz, zakázáno uzavírat smlouvy, zacházení s majetkem, podpisové právo a pod.

M. Vaněk 29.6.2022 10:26

Protože máme "nezávislou justici" , sametově čištou... ;-D

J. Hajský 29.6.2022 10:37

A ještě dodávám:

Nebyl v posudku dovětek, podobný jako byl v posudku jedné ženy (dle vyprávění Švejka): že byla také vyšetřena soudními lékaři a ti ji dali dobrozdání, že je sice blbá, ale může vykonávat jakoukoli státní službu.

R. Langer 29.6.2022 11:11

R^ ;-D

J. Vorlický 29.6.2022 11:51

No, vypadá to, že byl uznán jako nesprávný jen na oko, aby nemohl být trestán. Nebylo tedy třeba mu brát řidičák, atd. Někdo si dělá legraci.

J. David 29.6.2022 10:03

Soudní znalci (stanovení svéprávnosti), viz. https://www.youtube.com/watch?v=IVgSExgTu0s&ab_channel=filmexporthomevideo

M. Vaněk 29.6.2022 9:42

Naše sametová justice za dvaatřicet let své "nezávislosti" mnohokráte prokázal a svou "nezaujatost"; jen vzpomeňme na vyplacení odškodného usvědčenému a odsouzenému vrahovi za tzv. "újmu" na jeho právech tím, že se líčení konalo neúměrně dlouho - 350 TISÍC z peněženek daňových poplatníků. O privatizačních, restitučních a exekutorských podvodech, při kterých naši morální giganti v talárech devastovali a znásilňovali především Spravedlnost, ani psát netřeba - stále žijí ti, kterým se tenhle režim smál do očí. Ale k meritu: Co s těmi, kdož si nechají vyrobit posudek na objednávku? Řešení je prosté. Nejsi schopen žít mezi mormálními lidmi? Šup do vězení se samotkami a lékařským dohledem, to aby ses necítil ohrožen, a neohrožoval ostatní. Vsadím sandál, že po pár měsících vysílání z takového zařízení klesnou duševní choroby před soudem na nulu...

P. Kubáč 29.6.2022 8:46

Tipoval bych, že naše justice je natolik prohnilá, že každá strana sporu - policajti, prokurátoři, mafiáni, ( soudci ?!?) mají na každý obor své znalce, kteří jim do posudku napíší o cokoliv si řeknou.

J. Hanzal 29.6.2022 8:32

Posudky a následná soudní rozhodnutív případech jako Rédl, Janoušek apod. jsou přímoúměrná výši konta posuzovaného!!:-/ O tomto jsem přesvědčen a zatím mi to nikdo nevyvrátil!!

R. Meišner 29.6.2022 8:02

úplně objektivní posudek udělat nelze--všichni jsme jenom lidé. ovšem řeč je o tom, kolik z nich je cinknutých--za dlouhé peníze. a kolik soudců se za takový posudek schová,--opět za dlouhé peníze. neodvažuji se odhadovat procenta--ale bylo by to asi neveselé čtení. tož tak. 8-o

J. Vorlický 29.6.2022 8:22

Ano, nelze. Posudek je jen posudek. Hodně by se vyřešilo kriminálem za ,cinknutý posudek ́(délka dle závažnosti).

J. Pokoutný 29.6.2022 7:56

Psychologické nebo psychiatrické posudky bez osobního seznámení s dotyčným subjektem by vůbec neměly být připouštěny jako důkazní materiál.

J. Vorlický 29.6.2022 7:48

Soudní znalectví by neměla být profese.

Soud, pakliže chce, by měl vybírat pro znalecké posudky lidi, kteří prokazatelně znají. Tedy, problém zhrouceného mostu? Obraťme se na osobu, která mosty úspěšně staví. Psychicky snad narušená osoba? Obraťme se na úspěšného psychiatra. Pomohlo by to i proti podvodným ,,znaleckým" posudkům. Do poslední chvíle by se nevědělo, kdo posudek poskytne. Křivý (tedy lživý) znalecký posudek? = kriminál, žádné pozastavení ,,znalecké" činnosti. Navíc, každá strana by měla právo na svého znalce. Soudce pak musí rozhodnout, který posudek je správný; ne znalec.