6.10.2022 | Svátek má Hanuš


VYNÁLEZY: Výtah z díry

24.5.2007

Nerotující černá díraNejprve dovolte, abychom se krátce představili. Firma METAL&ALL zahájila svoji činnost již na sklonku 20. století. Základní kapitál získala prodejem patentu na záchrannou brzdu před pádem do černé díry. Věnuje se hlavně vytváření "lidské tváře" zdánlivě odtažitých vysoce sofistikovaných technologií a jejich využití pro všední den a volný čas.

Firma METAL&ALL Vám nabízí své produkty:

 • ČĎ BRZDA - výtah z díry
 • EXTRA SPACE - turistika bez námahy
 • KOLEM GALAXIE - výlet s následky
 • TIME FREEZER - dovolená pro Japonce
 • INSTANTNÍ VODA - ve vývoji

*********************************************************

ZÁCHRANNÁ BRZDA PŘED PÁDEM DO ČERNÉ DÍRY

Některé aspekty, vyplývající z použití

ZBPPDČĎ byla v odborné literatuře poprvé popsána ve 24. ročníku "Kosmických rozhledů" (1986/2, str.78,79, lektorováno pozdějším nositelem ceny Kalinga RNDr. Jiřím Grygarem, CSc). Na začátku dvacátého prvního století pak byl tento text resuscitován zde

ZBPPDČĎ je nyní komerčně nabízena firmou METAL&ALL. Využívá ji převážná většina černoděroplavců. Varujeme před napodobeninami, které se pokoutně distribuují na tržištích za zlomkovou cenu! Reklamaci vady výrobku můžete podat pouze v autorizovaných prodejnách produktů firmy METAL&ALL po předložení potvrzeného certifikátu. Praktické uplatnění ZBPPDČĎ přinese však jisté možnosti, které starověcí teoretici nedocenili.

Jak známo, kosmonaut zachycený černoděrovou gravitací byl dříve ztracen. Ještě předtím, než dosáhl obzoru našeho vesmíru, byl gradientem gravitace roztrhán na hadrony, nezbyl z něj ani mastný kvark (tzv. "špageto/lívancový efekt" - viz zmíněná literatura). Při použití ZBPPDČĎ (v podstatě modifikovaného lyžařského bezpečnostního vázání) se mu místo nohou odtrhnou lyže, tedy přesně definovaná zátěž, a černoděroplavec je vzniklou reakcí vyvržen z jícnu netvora. (Pozn.: Do černé díry je nutno padat nohama napřed!)

Tím je nám kosmonaut zachráněn a vrací se do naší rozvinuté společnosti. Podle stupně utažení šroubku po stovkách, tisícovkách, milionech či (5. vroubek) miliardách let. Sám přitom zestárne jen o několik hodin, minut či sekund (+ doba letu k černé díře a zpět).

Za celou tu dobu mu náleží:

1. plat
2. diety
3. odlučné
4. příplatky za:

 • a) noční práci
  b) práci v den pracovního klidu
  c) práci v den pracovního volna
  d) práci ve svátek
  e) práci ve ztíženém prostředí
  f) práci v blízkosti sálajících částí kotle
  g) práci v extrémních výškách
  h) použití vlastního kola

Akreční disk u černé díryDále mu musí být vyplacena mzda za přesčasové hodiny, příplatky za práci přesčas a nevybraná dovolená. To vše valorizováno a úročeno. Načež se kosmonaut odebere do starobního důchodu. Společnost se však ocitá před těžko řešitelným problémem: Kde vzít tolik peněz k proplacení všech oprávněných nároků?

Mezinárodní asociace astronautů a kosmonautů na svých sociálních jistotách trvá. Veškeré právní rozbory jí dávají zapravdu. Existující pracovněprávní vztahy, bohužel, nic jiného neumožňují. Ve vesmíru však není na tisk případné hotovosti ani dostatek hmoty! Návrh vyplácet navrátilé černoděroplavce dluhopisy kosmických organizací neprošel. Zaznamenali jsme i návrh platit kosmonauty podle času, který na své misi strávili oni. To však odporuje Listině lidských práv, ba co hůře, dokonce i Doporučení Odboru nepřerušované práce Ministerstva financí v souladu s novelou Vyhlášky Zaměstnaneckého úseku Ministerstva práce, sociálních věcí a mládeže, jak byly aplikovány v platném znění Zákoníku práce v působnosti Ministerstva dopravy a spojů.

Firma HADES, provozující penziony pro přestárlé miliardáře, navrhuje využít své divize s názvem "Společnost pro zabíjení mrtvých".

Doufejme, že nastíněný sociálně-etický problém bude vyřešen dříve, než se první černoděroplavec, vybavený naší záchrannou brzdou před pádem do černé díry vydá na cestu.

Firma METAL&ALL Vám vbrzku nabídne další své produkty:

ČĎ BRZDA - výtah z díry - !!!NOVINKA!!! - 6. vroubek!!!
EXTRA SPACE- turistika bez námahy
KOLEM GALAXIE - výlet s následky
TIME FREEZER - dovolená pro Japonce
INSTANTNÍ VODA - ve vývoji

Nabídka firmy METAL&ALL vznikla již v roce 1997,
poprvé jste si ji mohli přečíst na Neviditelném psu na Vánoce 2001,
vyslechnout si ji bylo možno na Trpasliconu 2004, ze kterého pocházejí i dokumentární fotografie
© Pagiho a
© Jardy Houdka.Přijďte si popovídat na nový Sarden
Denně několik článků s obrázky, které zde nenajdete. Denně mnohem více možností a zábavy. Denně diskuze s přáteli i oponenty. Denně možnost dám najevo redaktorům a ostatním čtenářům, které texty stojí za to číst... více... 

Členství vás nic nestojí, naopak můžete něco získat. Čtěte více...